กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

ข่าวสารและสาระ => ทันข่าวท้องถิ่น => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 15:37 น. วันที่ 17 ส.ค.62

หัวข้อ: พัทลุง จัดโครงการ “ 101 อาชีพ “ เฉลิมพระเกียรติ
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 15:37 น. วันที่ 17 ส.ค.62
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง จัดโครงการ “ 101 อาชีพ “ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผวจ.พัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการ “ 101 อาชีพ “ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำหรับกิจกรรมของการจัดโครงการดังกล่าวได้คัดเลือกอาชีพการตกแต่งผลิตภัณฑ์กระจูด โดยได้ฝึกทักษะให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพกระจูด จำนวน 20 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ อาทิ การซ่อมแซมสถานที่สาธารณประโยชน์ การปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศูนย์ศิลปาชีพฯ.

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง