กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

ข่าวสารและสาระ => กระดานลานบุญ => ข้อความที่เริ่มโดย: jirayuth ที่ 11:24 น. วันที่ 15 ส.ค.55

หัวข้อ: ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมบริจาคเงินทำบุญถมที่วัดโคกเมือง จ.สงขลา
เริ่มหัวข้อโดย: jirayuth ที่ 11:24 น. วันที่ 15 ส.ค.55
เนื่องด้วยทางวัดมีความประสงค์ที่จะถมสระน้ำขนาดกว้าง 10 เมตร  ยาว 15 เมตร ลึก 3 เมตร ซึ่งเป็นสระน้ำเก่าภายในวัดที่ปัจจุบันมิได้ใช้ประโยชน์ใดใด  ทั้งนี้เพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมแก่การเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจแก่พระภิกษุ  สามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป  หรืออาจจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ก่อสร้างถาวรวัตถุให้แก่วัดในโอกาสข้างหน้า  กระผมจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาได้ที่พระครูโสภณจริยาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดโคกเมือง หรือโอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข01697-2-38272-7 ชื่อ บัญชีพระครูโสภณจริยาภินันท์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาควนเนียง   อนึ่งค่าใช้จ่ายในการถมสระน้ำที่ผู้รับถมดินประมาณการไว้วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท  หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  หรือต้องการเข้ามาเยี่ยมชมที่วัด  กรุณาติดต่อโดยตรงที่ท่านเจ้าอาวาส  โทร.089-2960579 หรือผ่านทางกระผม  ร.ต.ต.อาวุธ     ยางทอง   427/2 ม. 2  ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา โทร. 081-6098874
ขออำนวยพรให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมีความสุข  ความเจริญสืบไป