gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 


ตอบ

เงื่อนไขและข้อตกลงการโพสข้อมูลเว็บกิมหยง


1. โปรดงดเว้นคำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบัน
    อันเป็นที่เคารพ

2. ห้ามแนะนำ, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย ผิดศิลธรรมและหรือไม่เหมาะสม
    อาทิเช่น การพนัน,สารเสพติด,สัตว์ป่าคุ้มครอง,สิ่งลามกอนาจาร,การขายบริการเป็นต้น

3. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ หากมีการฟ้องร้องผู้ตั้งกระทู้ต้องรับผิดชอบ
    ด้วยตนเองทุกกรณี

4. ควรตั้งกระทู้ให้ตรงหมวดหมู่ หากซ้ำจะลบทันที

5. ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ย้าย แก้ไข กระทู้/ความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ
คำเตือน - มีกระทู้ตอบใหม่ 68 กระทู้ ขณะที่คุณกำลังอ่านหัวข้อนี้ อยากให้คุณแสดงตัวอย่างก่อนตั้งกระทู้
ชื่อ:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

แนบไฟล์:
ช่วยเหลือ (Clear Attachment)
(แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: doc, gif, jpg, mpg, pdf, png, txt, zip, JPG, JPEG, xls
Restrictions: 200 per post, maximum individual size 10000KB
การตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นบอท หุ่นยนต์ หรือมูสัง:
เว็บนี้มีชื่อว่าอะไร (ภาษาไทย 2 พยางค์):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: Red City
« เมื่อ: 16:08 น. วันที่ 15 ม.ค.63 »

#พระพุทธเจ้าปราบลูกสาวพญามาร.!!
                     
                        (#มารธีตุสูตรที่_๕_)

ว่าด้วย มารธิดาทั้ง ๓ นางตัณหา นางอรดี นางราคา

      [๕๐๕] ครั้งนั้นแล มารธิดาทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคาจึงพากันเข้าไปหาพระยามารถึงที่อยู่ ครั้นแล้วจึงถามพระยามารด้วยคาถาว่า
      ข้าแต่คุณพ่อ คุณพ่อมีความเสียใจด้วยเหตุอะไร หรือเศร้าโศกถึงผู้ชายคนไหน หม่อมฉันจักผูกผู้ชายคนนั้นด้วยบ่วง คือราคะ นำมาถวาย เหมือนบุคคลผูกช้างมาจากป่า ฉะนั้นชายนั้นจักตกอยู่ในอำนาจของคุณพ่อ ฯ

      [๕๐๖] พระยามารกล่าวว่า
      ชายนั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ดำเนินไปดีแล้วในโลก ไม่เป็นผู้อันใครๆ พึงนำมาด้วยราคะได้ง่ายๆ ก้าวล่วงบ่วงมารไปแล้ว เพราะฉะนั้น เราจึงเศร้าโศกมาก ฯ

       [๕๐๗] ครั้งนั้นแล มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า
       ข้าแต่พระสมณะ พวกหม่อมฉันจักขอบำเรอพระบาทของพระองค์ ฯ
       ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงใส่พระทัยถึงคำของนางมารธิดาเหล่านั้น เพราะพระองค์ทรงน้อมพระทัยไปในความสิ้นอุปธิกิเลสอย่างยอดเยี่ยม ฯ......ฯลฯ.........

       [๕๑๔] ลำดับนั้น มารธิดา คือ นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันหลีกไป ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว จึงพูดกันว่า เรื่องนี้จริงดังบิดาของเราได้พูดไว้ว่า
       ชายนั้นเป็นพระอรหันต์ ผู้ดำเนินไปดีแล้วในโลก ไม่เป็นผู้อันใครๆ พึงนำมาด้วยราคะได้ง่ายๆ ก้าวล่วงบ่วงมารไปได้แล้ว เพราะฉะนั้น เราจึงเศร้าโศกมาก ฯ

       ก็ถ้าพวกเราพึงเล้าโลมสมณะหรือพราหมณ์คนใดที่ยังไม่หมดราคะ ด้วยความพยายามอย่างนี้ หทัยของสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นพึงแตก หรือโลหิตอุ่นพึงพลุ่งออกจากปาก หรือพึงถึงกับเป็นบ้า หรือถึงความมีจิตฟุ้งซ่าน (จิตลอย)เหมือนอย่างไม้อ้อสดอันลมพัดขาดแล้ว ย่อมหงอยเหงาเหี่ยวแห้งไป แม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์นั้นพึงซูบซีดเหี่ยวแห้งไป ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ

       ครั้นแล้ว นางตัณหา นางอรดี นางราคา พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ฯ......ฯลฯ.........

      [๕๑๗] ลำดับนั้น นางอรดีมารธิดาได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า
      ภิกษุในพระศาสนานี้ มีปรกติอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างไหนมาก จึงข้ามโอฆะทั้ง ๕ แล้ว
      เวลานี้ได้ข้ามโอฆะที่ ๖ แล้ว กามสัญญาทั้งหลายย่อมห้อมล้อมไม่ได้ซึ่งบุคคลผู้เพ่งฌานอย่างไหนมาก ฯ

      [๕๑๘] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
      บุคคลมีกายอันสงบแล้ว มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว เป็นผู้ไม่มีอะไรๆ เป็นเครื่องปรุงแต่ง
      มีสติ ไม่มีความอาลัย ได้รู้ทั่วซึ่งธรรม มีปรกติเพ่งอยู่ด้วยฌานที่ ๔ อันหาวิตกมิได้
      ย่อมไม่กำเริบ ไม่ซ่านไป ไม่เป็นผู้ย่อท้อ ฯ

      ภิกษุในศาสนานี้ เป็นผู้มีปรกติอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มาก จึงข้ามโอฆะทั้ง ๕ ได้แล้ว
      บัดนี้ได้ข้ามโอฆะที่ ๖ แล้ว กามสัญญาทั้งหลายย่อมห้อมล้อมไม่ได้ ซึ่งภิกษุผู้เพ่งฌานอย่างนี้มาก ฯ
      ......ฯลฯ.........
_____________________________________________

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๔๐๑๐ - ๔๑๓๖. หน้าที่ ๑๗๔ - ๑๗๙.

                              #ขับธิดามาร

           สัปดาห์ที่ ๕ เสด็จไปทางทิศบูรพาของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประทับนั่งสมาธิ
ณ ใต้ต้นอชปาลนิโครธ (ต้นไทร) เป็นเวลาอีก ๗ วัน

           ในลำดับนั้นธิดาของพญาวสวัตดีมารทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางราคา และ
นางอรดี อาสาที่จะทำให้พระพุทธองค์ตกอยู่ในอำนาจให้จงได้  จึงได้ทำการ
ประเล้าประโลมด้วยวิธีการต่างๆ   แต่ไม่สามารถจะทำให้น้ำพระทัยของพระองค์
หวั่นไหวสั่นคลอนได้ ธิดาพญามารทั้ง ๓ จึงปรารภว่า

           “พญามารผู้เป็นบิดา กล่าวเตือนไว้ถูกต้องแล้ว
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีบุคคลผู้ใดในโลกจะชักนำไปสู่อำนาจแห่งตนได้โดยแท้  เพราะเป็นผู้ปราศจากกิเลสตัณหาโดยสิ้นแล้ว”แล้วพากันกลับไปสำนักแห่งพญามาร

 
  #ขออนุญาตินำบทภาพยนตร์มาประกอบนะครับ

"นางตัณหา
           น้องราคา น้องอรดี นั่นไงล่ะสมณโคดมผู้บรรลุธรรม

"นางราคา
           ใช่แน่แล้ว พี่ตัณหา ต้องใช่พระสมณโคดมแน่แล้ว... บิดาของพวกเรา
ผู้เป็นถึงพญามารแม้จะ ยกกองทัพมาทำลายด้วยตนเองยังพ่ายแพ้กลับไป...
พวกเราต้องหาทางแก้แค้นให้จงได้

"นางอรดี
           พี่ตัณหา พี่ราคา ในโลกมนุษย์นี้น้องยังไม่เคยเห็นชายใดที่จะมีจิตใจหนักแน่น
เอาชนะพวกเรา ๓ คนพี่น้อง ผู้เป็นตัวแทนแห่งความลุ่มหลงในกามฉันทะ
ไปได้ซักคนเลย

"นางตัณหา
           น้องอรดีพูดถูกแล้ว พวกเราจะใช้ความเป็นหญิงผูกมัดพระสมณโคดม
ให้ติดตรึงลุ่มหลงอยู่ในกามฉันทะตราบนานเท่านาน ฮ่า...ฮ่า ...ฮ่า …

"นางอรดี
           เจ้าชาย...เจ้าชาย… โอ๊ย ….

"พระพุทธเจ้า
           ธิดามาร … พวกเจ้ากลับไปเสียเถิด สิ่งที่พวกเจ้าพยายามอยู่นั้น
ไม่อาจทำให้เราลุ่มหลงได้...เราได้ทำลายความอยากและความพึงพอใจใดๆ
จนหมดสิ้นแล้ว

 
"นางตัณหา
           หม่อมฉันตัณหากับน้องราคา และน้องอรดี ไม่ได้แกล้งใช้เล่ห์มารยา
แต่พวกหม่อมฉัน พึงพอใจในพระองค์จริงๆ นะเพคะ

"นางราคา
            จริงๆ นะเพคะ แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีชายใดที่ทำให้พวกหม่อมฉัน
พอใจและหลงใหลเหมือนอย่างพระองค์มาก่อนเลย

"นางอรดี
           นั่นสิเพคะ...พวกหม่อมฉัน ๓ พี่น้องยินดีมอบกายมอบใจแด่พระองค์
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ  ขอแต่พระองค์พึงพอพระทัย...แม้จะเป็นเวลาอันสั้น
ก็ตามที    พวกหม่อมฉันก็ยินดีอย่าง หาที่สุดมิได้เพคะ

 
"พระพุทธเจ้า
           เราได้บอกพวกเจ้าแล้วว่า เราได้ทำลายความอยากและความพึงพอใจใดๆ
จนหมดสิ้นแล้ว ยังจะมีสิ่งใดที่พวกเจ้าจะแสวงหาได้ในที่นี้.... จงไปเสียเถิด
 

(เสียงธิดามารทั้ง ๓ ร้องอุทานตกใจ และกรีดร้อง)

 

"นางราคา
           โอ … ใบหน้าเรา ทำไมถึงเป็นอย่างนี้

"นางอรดี
           โอ …ช่วยด้วย โอ...น่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกิน..โอ้ย...

"นางตัณหา
           ต่อไปนี้จะไม่มีผู้ใดทำให้พระสมณโคดม  ผู้ตรัสรู้ บรรลุธรรม
ตกอยู่ในอำนาจได้อีกแล้ว... ส.สู้ๆ
ข้อความโดย: Red John Junkrai
« เมื่อ: 05:32 น. วันที่ 15 ม.ค.63 »

สัมภาษณ์ โจร จัญไร
ผมทำเกษตรมา20กว่าปี 20กว่าปีที่ไม่เคยใช้เคมีเลย ไม่เผาอะไรเลย...นี่คืออิธิพลจากการห่มดิน...พัฒนาดินที่กันดารที่สุด...หินลูกรังไม่มีต้นไม้เลย ไม่มีร่มเงาเลย...จอบก็ขุดไม่ได้...ผมสามารถพัฒนาให้ปลูกอะไรได้อย่างทุกวันนี้...ใช้การห่มดินเป็นหลัก...อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในองค์ความรู้ของพระเจ้าอยู่หัว... พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์อยู่ในวังแต่สามารถเอาวังเป็นที่ทดลองเรียนรู้จนสามารถสร้างทฤษฎีทางการเกษตร...การห่มดินมันมหัศจรรย์มากแล้วทำไมเราไม่ทำ...การให้คนเราพึ่งตนเองได้มันเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวง...ของระบบทุนครับ...บริโภคน้อยใช้น้อย ฉะนั้นมันทำให้GDPไม่พุ่งขึ้น ฉะนั้นทำไงก็ได้ให้คนรู้สึกแย่ คุณดูไม่ดีนะคุณจะดูดีคุณต้องใส่เสื้อผ้ายี่ห้อนี้ คุณจะมีความมั่นใจเมื่อคุณใช้ยี่ห้อนี้ ใช่ไหม มันจะบอกอย่างนี้ตลอด คุณจะดูดีบุคลิกดีคุณต้องจ่ายเงิน นี่คือระบบที่พยายามหล่อหลอมให้เรามีความเชื่อความเข้าใจผิดไปเรื่อยๆๆ... จนวันนี้คนทั้งโลกก็วิ่งตามกระแสของทุน ทำให้คนทุกข์ เป็นหนี้ เครียด กลุ้ม ฆ่าตัวตาย เป็นบ้า โรคซึมเศร้า...

วิน กบแดงส้มๆ  ส.สู้ๆ
ข้อความโดย: Orange PSU.
« เมื่อ: 17:14 น. วันที่ 12 ม.ค.63 »

“การทำงานที่นี่ เหมือนการมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน เราได้ใช้ความรู้ความสามารถให้การรักษา ส่วนผู้ป่วยได้แบ่งปันความสุขและกำลังใจมาให้เราเหมือนกัน”

“ผู้ป่วยที่ดูแลอยู่ส่วนหนึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย เช่น ข้ออักเสบ รูมาตอยด์ เกาต์ มีเคสหนึ่งเป็นคุณยายอายุประมาณ 80 ปี เป็นโรครูมาตอยด์มาหลายปี ครั้งแรกที่ได้เจอคุณยายต้องนอนติดเตียงจนมีแผลกดทับ มีอาการข้ออักเสบและติดเชื้อ ซึ่งต้องบอกกับญาติให้ทำใจเพราะอาการหนักมาก แต่ก็เริ่มให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง ในการตรวจติดตามอาการครั้งหนึ่ง คุณยายพยายามเดินให้ดูทั้งที่ยังปวดข้อ ท่านบอกว่าอยากให้หมอเห็น..ว่าหมอทำให้ยายเดินได้อีกครั้ง.. เป็นความประทับใจที่ยังคงอยู่ในหัวใจถึงทุกวันนี้”

“เมื่อศูนย์การแพทย์ฯ เติบโตขึ้น มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นพร้อมกับโรคที่ซับซ้อนขึ้น ถึงแม้บุคลากรมีความกดดันอยู่ไม่น้อย แต่กำลังใจจากผู้ป่วยก็ทำให้เรายิ่งต้องผลักดันตัวเองเพื่อเติมเต็มการรักษา ทั้งด้านอาคารส่วนขยาย อุปกรณ์การแพทย์ และที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเตรียมบุคลากรเฉพาะทางให้มีความพร้อมดูแลประชาชน”

“ตั้งใจดูแลผู้ป่วยเหมือนญาติและบอกกับทุกคนเสมอว่าเราจะพยายามดูแลคุณอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ ส่วนที่เหลือคุณจะต้องดูแลตัวเองไปกับเราด้วย แม้จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่หมอจะช่วยให้มีกำลังกายและกำลังใจใช้ชีวิตได้ต่อไป…ขอบคุณการแบ่งปัน และขอบคุณที่มั่นใจในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเสมอมา”

-ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล, แพทย์

จากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เติบโตสู่ “ศิริราช-กาญจนา” สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไป คือความผูกพันระหว่างผู้ป่วย ผู้รักษา และผู้ให้ ซึ่งเป็นการเติมเต็มกันและกันตลอดมา พร้อมก้าวไปข้างหน้าเพื่อเป็นที่พึ่งพาของประชาชนต่อไป

การพัฒนาอาคารส่วนต่อขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพิ่มจำนวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก, จำนวนเตียงผู้ป่วยใน, ห้องไอซียู-ศัลยกรรม, ขยายพื้นที่สำหรับรังสีวินิจฉัย, เพิ่มศูนย์ล้างไต และเพิ่มศักยภาพในทุกๆ ด้านเพื่อรองรับดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณต้นปี 2564 ระยะแรกจะเปิดให้บริการห้องตรวจ OPD ห้องผ่าตัดและห้องไอซียูที่ขยายเพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด ส่วนหอผู้ป่วยจะเปิดให้บริการ 2 ชั้นจากทั้งหมด 3 ชั้น และจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในปี 2566

เชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนการก่อสร้างผ่านศิริราชมูลนิธิ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05611-1
ช่องทางเพิ่มเติม https://bit.ly/2sLxpGY
สอบถาม โทร. 0 2849 6799 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. #ของขวัญเพื่อชีวิต #GiftsforLife #ศิริราชกาญจนา #ร่วมกันพัฒนาอาคารส่วนขยาย
ข้อความโดย: immi darkness
« เมื่อ: 19:03 น. วันที่ 28 ธ.ค.62 »

9 อานิสงส์ที่ได้จากการสวดมนต์ข้ามปี

1.ด้านสุขภาพร่างกาย

ผู้ที่นิยมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิสม่ำเสมอจะก่อให้เกิดผลดีต่อจิตยิ่ง ทำให้อารมณ์ผ่องใส ไม่โกรธง่าย ไม่เครียด และทางการแพทย์สมัยใหม่รับรองแล้วว่า การสวดมนต์ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจแม้ถ้าจะต้องใช้ความคิดก็จะคิดแบบมีเหตุมีผล ส่งผลให้ร่างกายสร้างและหลั่งฮอร์โมนในร่างกายให้เป็นปกติ ทำให้ร่างกายสมดุล เมื่อร่ายกายสมดุลบุคคลนั้นจะอายุยืน คนที่มีอารมณ์ดี ไม่เครียด จะอายุยืนยาว

2.สามารถไล่ความขี้เกียจ

ถ้าเราสวดมนต์ทุกวันนเป็นกิจวัตรได้ มันจะเป็นการฝึกวินัยเราไปในตัว เพราะขณะที่สวดมนต์อยู่นั้นถ้าเราไม่มีความอดทนเพียงพอ และ มีอารมณ์ เบื่อ เซ็ง ง่วงนอน
เราก็จะไม่สามารถสวดมนต์จบได้อย่างที่ตั้งใจไว้ และอาจจะสวดได้แค่ครั้งเดียว แต่ถ้าเราสวดมนต์ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การสวดมนต์จะเป็นวินัยที่ดีให้เราโดยอัตโนมัต และขจัดความขี้เกียจออกไป

3.นอนหลับสบาย

เป็นการทำให้จิตใจจดจ่อกับบทสวด ปัญหาที่คาใจก็จะหายไปในช่วงเวลาที่สวดมนต์  ทำให้จิตใจสงบไร้ความกังวล คลายเคลียดได้ และ ช่วยทำให้หลับสนิท

4.มีจิตเป็นสมาธิ

เพราะขณะที่เราสวดเราต้องเพ่งความสนใจไปที่บทสวดของเรา ทำนองของบทสวด จึงทำให้จิตของเราจะเป็นสมาธิ

5.ปัญญาเกิด

จะก่อให้เกิดปัญญาตามมา ปัญญาหมายถึง ระบบการคิดที่มีสติคอยกำกับ การคิดจึงอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลไม่มีอารมณ์เข้ามาเจือปน ส่วนความคิดที่ขาดสติ เราเรียกว่า "อารมณ์"ถ้าสวดมนต์โดยรู้คำแปลรู้ความหมาย ก็ย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญาความรู้และสามารถเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีในบทสวดมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วย

6.อานิสงส์ให้เกิดจิตที่แกร่ง

หลังการสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ จะทำให้จิตมีกำลัง เป็นการบำรุงจิต จิตที่มีกำลังจะเข้มแข็ง ไม่อ่อนไหวง่าย สติดี หนักแน่น การมีจิตเป็นสมาธิสติจะคงอยู่เสมอ

7.สิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว

 ทุกบทสวดมนต์นั้นมาจากอักขระที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจดลบันดาลให้สิ่งอัปมงคลนั้นออกไปจากชีวิต และสร้างสิริมงคลให้กับคนที่สวด ยิ่งสวดมากก็จะมีสิริมงคลมากขึ้น ทำอะไรก็สำเร็จโดยง่าย

8.ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้นย่อมได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอ เพราะเป็นผู้สร้างกรรมดีจากการสวดมนต์และแผ่เมตตา

9.เปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

เพราะขณะนั้นผู้ สวด มีกาย วาจา มีใจที่แน่วแน่ มีความรู้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า เท่ากับได้เข้าเฝ้าพระองค์ ด้วยการปฏิบัติบูชา

      เห็นชัดได้ว่าการสวดมนต์มีประโยชน์มากมาย เพราะฉนั้นเราในฐานะพุทศาสนิกชนควรสวดมนต์เป็นประจำ ถึงแม้จะไม่รู้ความหมาย ในบทสวดแต่ก็ยังมีผลเบื่องต้น คือใจชุ่มชื่น ใจสงบลง  ทั้งนี้ การสวดมนต์ไม่มีถูก ไม่มีผิด ดังนั้นจึงไม่ต้องคำนึงว่า ต้องสวดทุกบท  เนื่องจากคนบางคนอาจจะมีเวลาจำกัด ก็อาจเลือกสวดเพียงบางบทก็เพียงพอแล้ว... ส.สู้ๆ
ข้อความโดย: แดง ไอ้ไข่
« เมื่อ: 05:41 น. วันที่ 27 ธ.ค.62 »

มันมีคำอยู่ 2 คำที่ดูใกล้กันมากเลย คือคำว่า “เดี๋ยว” กับ “เดี๋ยวนี้” แต่ความหมายต่างกันไกลเลยแล้วผลก็ต่างกันด้วย...

ถ้าเราให้ความสำคัญกับคำว่า “เดี๋ยวนี้” เราก็จะทำทันที แต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า “เดี๋ยว” เดี๋ยว เดี๋ยวอ่านหนังสือ เดี๋ยวทำการบ้าน เดี๋ยวปฏิบัติธรรม เดี๋ยวนั่งสมาธิ เดี๋ยวออกกำลังกาย ปรากฏว่าไม่ได้ทำเลย ผัดผ่อนไปเรื่อย

คนทุกวันนี้ถ้าให้คำว่า “เดี๋ยว” มันมาเป็นใหญ่ ก็จะไม่ประสบความสุขความเจริญเท่าไหร่และบางทีจะเกิดความเสียหายด้วย หลายคนก็อยากไปเยี่ยมแม่ มาทำงานที่กรุงเทพ แม่อยู่ต่างจังหวัด ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเท่าไหร่ จะไปทีไรก็ “เดี๋ยวๆ” ปรากฏว่าสุดท้ายแม่ประสบอุบัติเหตุตาย เสียใจ “ไม่น่าเลยนะ เราน่าจะไปเยี่ยมท่านตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้ว” มีแบบนี้เยอะนะ

มีคนหนึ่งไปเยี่ยมยายได้ข่าวว่ายายป่วยหนัก แกก็เดินทางจากกรุงเทพก็ไปถึงหน้าบ้านของยายประมาณค่ำ ทีแรกก็คิดว่าจะเดินตรงเข้าไปในบ้านเลย แต่เผอิญหน้าบ้านในซอยเป็นบ้านเพื่อนเก่าก็เลยไปเยี่ยมเพื่อน ไปคุยเล่นกับเพื่อน คุยเสร็จแล้วก็ติดลม ในใจก็นึกว่า

“เอ๊ย นี่เรามาเยี่ยมยายนะ” แต่อีกใจนึงก็บอกว่า “เดี๋ยวน่า เดี๋ยว”

ก็คุยกันเสร็จแล้วก็กินกัน กินเหล้ากันไปด้วย ยาวไปเลยจนถึงดึกเลย เสร็จแล้วค่อยเข้าไปในบ้านยาย ไปถึงก็ปรากฏว่าเค้ามีทำอะไรกัน ปรากฏว่ายายเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว 2 ชั่วโมงที่แล้วนี่ตัวเองยังสนุกสนาน ยังเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนอยู่เลย ก็เสียใจว่าไม่ทันได้ดูใจยาย แค่ชั่วโมง 2 ชั่วโมงเท่านั้นแหละ ที่จริงก็มาถึงก่อนแล้วตั้งแต่หัวค่ำ แต่เพราะคำว่า “เดี๋ยว” คำว่า “เดี๋ยว” นี่แหละที่มันทำให้เสียใจมาจนถึงทุกวันนี้

ผ่านไปหลายปีก็ยังเสียใจว่า ไม่ได้มาดูใจยาย ยายอุตส่าห์เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็ก พอเราโตแล้วเรามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพก็ไม่ได้ไปเยี่ยมยายเท่าไหร่ เรียนจบมหาวิทยาลัย ทำงาน ก็ไม่ได้ไปเยี่ยม ยายป่วยยังไม่ไปเยี่ยมเลย ยายจะตายก็อยากจะไปเยี่ยม สุดท้ายยายตายก็ไม่ได้ไปเยี่ยม ไม่ได้ไปดูใจ เพราะคำว่า “เดี๋ยว” นั่นแหละ

อีกรายหนึ่งป้าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็ก ตอนหลังตัวก็ไปเรียนในเมือง จบมัธยมก็ไปเรียนพยาบาล จบพยาบาลก็ไม่ค่อยได้มีเวลากลับมาบ้าน ไม่ค่อยได้มีเวลามาหาป้าเท่าไหร่ เสร็จแล้ววันหนึ่งป้าก็ป่วย ป้าป่วยป้าก็มารักษาที่โรงพยาบาลที่ผู้หญิงคนนี้เป็นพยาบาล ก็ดีใจว่าจะได้ดูแลป้า แต่เอาเข้าจริงก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกเพราะว่าป้าอยู่ในห้องไอซียู ตัวเองอยู่คนละแผนก ป้าเข้าห้องไอซียูไปเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่มีเวลาเยี่ยมเลย มารู้ตัวก็ผ่านไป 1 อาทิตย์แล้วก็เลยตั้งใจว่า “เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้หยุดงานจะไปเยี่ยมป้าสักหน่อย” ห้องไอซียูโรงพยาบาลเดียวกัน

พอถึงเช้าวันศุกร์เพื่อนชวนไปพัทยา เจ้าตัวอยู่ราชบุรี ไม่เคยไปพัทยา ไม่เคยเห็นน้ำทะเลเลย ก็เลยคิดว่า

“เที่ยวกับเพื่อนสักหน่อยเสาร์อาทิตย์ อาทิตย์กลับมาค่อยไปเยี่ยมป้า มีเวลา เดี๋ยวๆ”

ก็ไปเที่ยวพัทยาตั้งแต่เย็นวันศุกร์ กลับมาถึงโรงพยาบาลค่ำวันอาทิตย์ ก็เดินตรงไป เข้าโรงพยาบาลจะไปห้องไอซียู จะไปเยี่ยมป้า ก็เจอเพื่อนพยาบาลเดินสวนมา แล้วเพื่อนพยาบาลก็ถามว่า

“ยังไม่รู้อีกเหรอ ป้าเสียชีวิตแล้ว เสียเมื่อกลางวันนี้เอง”

พอแกรู้แกเข่าทรุดเลย เข่าทรุดเพราะว่าตั้งใจจะมาเยี่ยมป้า เดี๋ยวอยู่หลายครั้งแล้ว ครั้งนี้ว่าจะไปเยี่ยมจริงๆ ปรากฏว่าสายไปแล้ว เสียใจ ป้าเลี้ยงดูตัวเองมาตั้งแต่เล็ก ตัวเองพอโตขึ้นก็ไม่เคยได้ไป อย่าว่าแต่ตอบแทนบุญคุณเลย แค่ไปเยี่ยมยังไม่ค่อยได้มีเวลาเลย ถึงเวลาป้าป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลของตัวเองแท้ๆก็ยังไม่มีเวลาไปเยี่ยม

ที่จริงมีเวลานะแต่ว่าไม่สนใจเพราะว่าผัดผ่อน จนกระทั่งล่าสุดผัดผ่อนว่า

“เดี๋ยว เที่ยวก่อน ไปเล่นน้ำทะเลพัทยาก่อน”

ก็เลยกลายเป็นตราบาปในจิตใจ ผ่านไป 10 ปีก็ยังเสียใจว่าไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของป้าหรือแม้แต่ดูใจป้าก็ยังไม่ได้ทำด้วยซ้ำ

คำว่า “เดี๋ยว” มันทำให้เกิดความรู้สึกผิดติดค้างใจเป็น 10 ปี แต่เหตุอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราให้ความสำคัญกับคำว่า “เดี๋ยวนี้ๆ” ทำเดี๋ยวนี้เลยไม่ผัดผ่อน

แล้วคำว่า “เดี๋ยว” กับ “เดี๋ยวนี้” ถึงแม้มันเป็นคำที่ใกล้กันมาก แต่ว่าความหมายและก็ผลที่ตามมาห่างกันเหมือนกับฟ้ากับเหวเลยนะ “เดี๋ยวนี้” อาจจะเป็นคำ คำว่า “เดี๋ยวนี้” อาจจะยาวกว่ามัน 2 พยางค์ยาวกว่าคำว่า “เดี๋ยว” แต่ว่าผลที่ได้ตามมามันดีกว่ากันเยอะเลย .... ส.สู้ๆ
ข้อความโดย: ไอ้ไข่แดง
« เมื่อ: 22:46 น. วันที่ 26 ธ.ค.62 »

ของขวัญปีใหม่...มอบแด่ทุกท่าน

15 ข้อคิดที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนใจดีที่มีความสุข ^^

1. เมื่อมีสุข ขอให้มองความสุข รู้สึกกับความสุข แต่ให้เว้นที่ว่างเอาไว้บ้างว่า ความสุขนั้นย่อมมีวันจากเราไป ไม่ช้า ก็เร็ว

2. เมื่อมีทุกข์ ขอให้มองความทุกข์ แล้ววางจิตใจไว้เหนือทุกข์ ทุกข์ส่วนทุกข์ เราส่วนเรา ยกจิตยกใจของเราขึ้นจากความทุกข์ให้ได้ด้วยการกำหนดความเป็นกลาง มองความทุกข์ เหมือนเราไม่ได้เป็นผู้ทุกข์

3. ทำปัจจุบันตรงหน้า ระหว่างการใช้ชีวิต ควรมีสติระลึกรู้ว่า ขณะนี้ตนเองกำลังทำอะไรอยู่ กำลังทำงานก็อยู่กับงาน กำลังเดินก็อยู่กับการเดิน มองต้นไม้ให้เห็นต้นไม้ มองฟ้าให้เห็นฟ้า ฟังเสียงนกร้องก็ขอให้ได้ยินเสียงนั้น เหล่านี้คือการกำหนดใจลงสู่ปัจจุบันทั้งสิ้น

4. ความเลวที่ทำอยู่ควรละ ลด และเลิก แต่ไม่ต้องโทษโกรธเคืองตนเอง พยายามควบคุมคำพูด การกระทำของเราให้อยู่ในคุณงามความดี เพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น

5. ความดีที่มีอยู่ ควรเพิ่มพูน ส่งเสริมให้งอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป ภูมิใจในความเป็นคนดีของตน แม้มันจะเป็นเพียงความดีเล็กๆ แต่ต้นไม้ใหญ่ ก็เคยเป็นต้นกล้ามาก่อนเช่นกัน ควรสร้างเหตุปัจจัยให้ความดีของตนได้เติบโตต่อไป

6. รักผู้อื่นให้มากขึ้น ไม่เช่นนั้นเราก็ไม่อาจรักตนเองอย่างถูกต้องได้ ความรักนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านการรักผู้อื่น จงรักผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัว จงให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ฝึกตนเองให้เป็นผู้ให้ที่ให้เป็น แล้วความรักที่เรางงๆอยู่ ก็จะเดินไปสู่ความเป็นรักที่แท้จริงได้

7. ความคิดโหยหาอดีต และความกังวลในอนาคตนั้น เป็นความคิดที่สูญเปล่า และเป็นโทษเสียเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเป็นไปได้ ควรคิดให้น้อย แทนที่ความคิดไร้ประโยชน์เหล่านั้นด้วยการทำสมาธิ กำหนดลมหายใจ หรือการพิจารณาชีวิตในมุมที่สร้างสรรค์ เราต้องตระหนักว่า ความทุกข์คือก้อนความคิดที่สร้างมาจากเวลาที่นอกเหนือจากปัจจุบัน เมื่อเรารวมใจของเราลงสู่ปัจจุบันได้เมื่อไหร่ ทั้งอดีต และอนาคต ก็จะไม่สามารถทำร้ายเราได้

8. ทำลายวงจรอุบาทของชีวิตด้วยการใส่กิจกรรมดีๆ เข้าไป เช่นการตื่นให้เช้าขึ้น กำหนดเวลากิน อยู่ หลับ นอน ขับถ่ายให้เป็นเวลา ใส่ตารางการออกกำลังกายลงไปบ้าง ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จิตวิญญาณของตนตระหนักถึงความเป็นระบบระเบียบของชีวิต อย่าใช้ชีวิตแบบเดิมๆ เพราะนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคซึมเศร้า และปัญหาทางใจอื่นๆ ที่จะตามมา

9. จงรักในหน้าที่ของตน และพยายามเชื่อโยงหน้าที่ของตนไว้กับประโยชน์ของผู้อื่น หรือประโยชน์ของสังคม คิดให้ออกว่าหน้าที่ของเรา สามารถช่วยอะไรสังคม หรือผู้อื่นได้บ้าง และขยายความรู้สึกนึกคิดตรงนั้นให้งอกงามในใจ การงานของเราก็จะเปลี่ยนจากการทำงาน เป็นการทำบุญ กลายเป็นคนที่มีใจและหน้าที่อันเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลา

10. ย้ำเตือนตนเองอยู่เสมอว่า สิ่งต่างๆ นั้นอยู่ด้วยเหตุปัจจัย อย่าคาดหวังในผล แต่จงสร้างเหตุ อย่าคาดหวังในรักที่ดี แต่จงสร้างเหตุแห่งรักที่ดี อย่าคาดหวังในความร่ำรวยให้มากเกินไป แต่จงสร้างเหตุแห่งความร่ำรวยให้เกิดขึ้น สิ่งนี้เองคือการทำทุกอย่างด้วยจิตว่าง เมื่อทำทุกอย่างด้วยจิตว่างได้แล้ว ชีวิตก็จะพบกับหนทางแห่งความดีงามและความสุขได้ง่ายขึ้น

11. มองไปรอบข้าง ถามตนเองว่า มีใครบ้างที่มีความหมายกับชีวิตของเรา มีใครบ้างที่มีบุญคุณกับชีวิตของเรา บุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่เราต้องดูแล ไม่อาจละเลย ขอให้มองไปยังเขาเหล่านั้น แล้วถามตนเองว่า เราจะทำอะไรเพื่อเขาได้บ้าง และลงมือทำทันที อย่าได้รีรอ เพราะเวลาไม่อาจย้อนคืนได้ใหม่

12. อย่าพูดในสิ่งไม่ดี อย่าพูดโกหก อย่าพูดความจริงที่ไร้ประโยชน์ อย่าพูดจาทำลายน้ำใจบุคคลอื่น อย่าพูดจาดูถูกตนเอง และอย่าพูดอะไรที่ทำลายสังคม บุคคล และศาสนาที่ตนนับถือ

13. จงฝึกจิตใจของตน ขัดเกลาจิตใจของตนด้วยการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ฝึกคิดอย่างเท่าทัน ฝึกสมาธิ ฝึกกำหนดรู้ตามจริง เพราะชีวิตคือสิ่งไม่แน่นอน และไม่อาจคาดเดาได้ ดังนั้น เราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เราต้องเตรียมความแข็งแรงของจิตใจไว้ เพราะการทำใจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับผู้ไม่เคยฝึกฝน

14. ขอขวัญที่ดีที่สุดคือ รอยยิ้ม กำลังใจ และความจริงใจ จงแจกจ่ายของขวัญเหล่านี้ไปยังผู้คนที่พบเห็น ทำให้เป็นนิสัย แล้วมิตรภาพดีๆ จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวัน

15. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงบอกตัวเองว่า สิ่งนั้นจะผ่านเราไปเสมอ ไม่ว่าสุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ จงมองดูเวลา ให้เวลาได้ทำหน้าที่ของมัน จงอดทน เข้มแข็ง อย่ายอมแพ้ในสิ่งใดก็ตาม

จงขอบคุณตัวเองที่พาชีวิตมาจนถึงวันนี้ ขอบคุณลมหายใจ และสรรพสิ่งทั้งหลายที่ให้โอกาสเราได้เรียนรู้ชีวิตและสร้างสติปัญญาให้เจริญงอกงามในจิตวิญญาณของเรา

ขอให้บอกกับตนเองเสมอว่า เราคือบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วที่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของเราเอง จงใช้มัน จงใช้ชีวิต ทำชีวิตของตนเองให้มีคุณค่าที่สุด สมดังที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐในชาตินี้... ส.สู้ๆ
ข้อความโดย: กบแดง ณ.พังงา
« เมื่อ: 18:29 น. วันที่ 26 ธ.ค.62 »

ข้อความโดย: Red Bhumisiri
« เมื่อ: 18:18 น. วันที่ 26 ธ.ค.62 »

มีนักธุรกิจหญิงคนหนึ่งเป็นโรคหัวใจ ต้องผ่าตัด เมื่อเธอขึ้นไปบนเตียงผ่าตัดแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้สั่งเสียธุระเรื่องหนึ่งกับลูกน้อง เป็นเรื่องสำคัญเสียด้วย ต้องรีบสั่งเสีย เพราะไม่รู้ว่าการผ่าตัดครั้งนี้เธอจะรอดหรือไม่

ความวิตกกังวลทำให้เธอไม่ยอมสลบทั้ง ๆ ที่หมอวางยาสลบแล้ว ยาสลบทำอะไรเธอไม่ได้เลย หมอก็แปลกใจว่าทำไมไม่สลบ จนกระทั่งเธอขอยืมโทรศัพท์มือถือจากหมอ พอสั่งเสียลูกน้องจนเสร็จ เธอก็สลบไปเลย แล้วก็ผ่าตัดได้สำเร็จเรียบร้อย

ถ้าจิตของคนเรามีความกังวล ไม่ปล่อย ไม่วาง บางครั้งยาก็เอาไม่อยู่ ร่างกายจะตื่นอยู่ตลอดเวลา แต่พอเสร็จธุระ ความกังวลหมดไป กายก็สลบ ชี้ให้เห็นว่า จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว

ถ้าหากว่าเราไม่หมั่นฝึกจิต หรือดูแลใส่ใจจิตของเรา จิตก็สามารถที่จะอาละวาด หรือซ้ำเติมเราได้ เพราะมันมีพลัง อะไรก็ไม่สามารถต้านทานได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากเราฝึกใจให้ดี ก็อาจทำในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อได้เหมือนกัน

คุณหมอสุมาลี นิมมานนิตย์ เป็นหมอผู้เชี่ยวชาญโรคไตของศิริราช ท่านเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว ท่านเล่าว่ามีคนไข้อยู่คนหนึ่ง ป่วยเป็นโรคพุ่มพวง หรือโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง(SLE) คือภูมิต้านทานมันทำอวัยวะตัวเอง เรียกง่าย ๆ ว่าร่างกายไม่เป็นมิตรกับตัวเอง

ตอนอายุสิบสองเคยถูกหมอคนหนึ่งฉีดยาที่ไขสันหลัง หมอคงมือหนัก และอาจจะไม่มีจิตวิทยา ทำให้เด็กเจ็บมาก เจ็บจนเกลียดหมอและกลัวเข็มฉีดยา ถึงกับด่าหมอและร้องกรี๊ดจนชัก เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้ง บางครั้งก็หมดสติไปเลย

ต่อมาแม่พาเธอไปรักษาที่ศิริราช ได้รู้จักกับคุณหมอสุมาลี คุณหมอพูดคุยกับเธอ จนเกิดความคุ้นเคย เช่น ไต่ถามเธอว่าร้องไห้เรื่องอะไร โกรธใคร มีเรื่องเครียดหรือไม่ เวลาเด็กตอบว่าฝันร้าย คุณหมอก็ให้เด็กวาดรูปให้ดู สิ่งที่คุณหมอทำคือช่วยให้เด็กกลับมาดูความรู้สึกของตัว และเข้าใจความกลัวของตัว

พอเธอโตขึ้นคุณหมอก็สอนวิธีเดินจงกรม แล้วพาไปเข้าคอร์สเจริญสติ หลังจากนั้นเธอก็รู้สึกดีขึ้น ไม่เครียด ความดันไม่ขึ้น และไม่กลัวเข็มฉีดยา เวลาฟอกไต ต้องใช้เข็มขนาดใหญ่กว่าตะปู เธอก็นิ่งมาก มองเข็มโดยไม่มีอาการอะไร แถมยังกำหนดลมหายใจจนหลับไป จากเด็กที่กลัวเข็มจนเป็นลม ตอนหลังก็สามารถดูเข็มฉีดยาแทงเข้าร่างกายตัวเองได้

เมื่อถึงวันที่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนไต ปรากฏว่าเธอแพ้ยาระงับปวดอย่างหนักจนอาเจียน แผลระบม หมอไม่รู้จะทำอย่างไรดี แต่เธอบอกว่า ไม่เป็นไรหมอ ขอยาพาราหนึ่งเม็ด เธอกินพาราเสร็จก็กำหนดลมหายใจเข้าออกจนหลับไป ปรากฏว่าหมอสามารถผ่าตัดต่อไปได้จนสำเร็จ โดยไม่มีเสียงร้องเจ็บจากเธอเลย หมออัศจรรย์ใจมาก กลายเป็นกรณีศึกษาว่าอำนาจจิตมีพลังมาก ถ้าใช้ให้เป็น ก็สามารถช่วยให้เราอยู่กับความเจ็บปวดได้ โดยไม่มีอาการทุกข์ทรมาน

จิตนั้นมีพลังมาก อยู่ที่ว่าเราจะใช้ไปทางไหน ถ้าปล่อยจิตให้จมอยู่กับความกลัว ความตื่นตระหนก มันก็สามารถทำให้เราตายได้ง่าย ๆ เพราะว่าร่างกายแย่ลงจนไม่ทำงาน ถ้ามีความกังวล ยาก็เอาไม่อยู่ แต่ถ้ามีความสงบ มีสมาธิ มีสติ กายเจ็บแค่ไหน จิตก็เอาอยู่ จิตนั้นมีพลัง สามารถทำให้กายซึ่งท้อแท้หรือปวกเปียก กลับมามีพลังขึ้นมาได้

.

ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล
.

โปรดแชร์เป็นธรรมทาน
#ธรรมะหลังห้อง ... ส.สู้ๆ
ข้อความโดย: Future forward 2020
« เมื่อ: 20:55 น. วันที่ 23 ธ.ค.62 »

พยากรณ์ล่วงหน้า 10 ปี

1. อู่ซ่อมรถจะหายไป

2. เครื่องยนต์  2หมื่นชิ้น จะถูกแทนที่ ด้วยมอเตอร์ 20 ชิ้น
การซ่อม เปลี่ยนใช้เวลา10 นาทีเสร็จ

3. มอเตอร์ที่เสีย จะถูกรวบรวมมาที่ Regional repair shop ใช้  robots ซ่อม

4. เวลาเปลี่ยนมอเตอร์รถไฟฟ้า ขับเข้าศูนย์บริการ แล้วนั่งกิน กาแฟแก้วเดียวก็ได้ มอเตอร์ใหม่ เรียบร้อย

5. ปั้มน้ำมัน จะค่อยทยอยปิดตัวลง

6. ตามหัวมุมถนนใหญ่ จะมี electric recharging station เป็นมิเตอร์ไฟฟ้าเก็บตังค์

7.บริษัทผลิตรถจะรวมตัวกัน สร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใหม่

8. เหมืองถ่านหินและบริษัทค้าน้ำมัน จะทยอยเล็กลง

9. บ้านเรือน จะผลิตไฟฟ้าใช้เอง ไฟฟ้าที่เกิน จะขายให้ grid stores เพื่อขายให้โรงงาน ที่ใช้ไฟฟ้ามากๆ เช่น Tessa roof

10. เด็กที่เกิดใหม่ จะได้เห็นรถเครื่องยนต์ในพิพิธภัณฑ์

11.ในปี 1998 Kodak มี 170,000 คน ขายรูปกระดาษ 85% ของทั่วโลก เพียงไม่กี่ปี ถัดจากนั้น ต้องล้มละลาย และปิดตัวลง ณ ปัจจุบัน

12. สิ่งที่เกิดกับ Kodak และ Polaroid จะเกิดกับ หลายอุตสาหกรรมใน 5-10 ปี ข้างหน้า ซึ่งไม่มีใครคาดคิด

13.หลังปี 1998 เพียง 3 ปี เท่านั้น ดิจิตอล ก็มาแทนฟิล์มถ่ายรูป
มือถือ ก็มาแทนกล้องถ่ายรูป

14. ปี 1975 เริ่มประดิษฐ์ กล้องดิจิตอล
ความสามารถ ถ่ายได้เพียง 10,000 pixels มีข้อติมากมาย
แต่ก็ได้แก้ไข พัฒนาจนมาแทนที่ กล้องเดิมได้หมด เพียงไม่กี่ปีเท่านั้น

15. ปัจจุบันนี้ Artificial Intelligence จะถูกนำไปประยุกต์ ใช้กับงานด้าน สุขภาพ,ระบบอัตโนมัติ,รถยนต์ไฟฟ้า
,การศึกษา,รูปสามมิติ,การเกษตรและงานอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น เร็วกว่าอดีตมาก

16. จะเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งใหญ่ นับเป็นครั้งที่ 4 ของชาวโลก

17. software ใหม่ๆ จะมาแทนที่ของเดิมๆ ในทุกอุตสาหกรรม ใน 5-10 ปีข้างหน้านี้

18. เช่น software ชื่อ UBER ไม่มีรถของตัวเอง สักคัน แต่เป็นบริษัทแท็กซี่ ที่ใหญ่ที่สุด ในโลกขณะนี้

19. Airbnb ก็เป็นโรงแรมที่มากที่สุดในโลกขณะนี้ ทั้งๆที่ ไม่มีโรงแรมของตัวเอง ลองถาม hilton ดูก็ได้

20. AI จะทำให้เข้าใจเรื่องราว ได้รวดเร็ว ยกกำลังสอง exponentially ปีนี้ คอมพิวเตอร์ได้เป็น the best Go-player in the world=10 ปี เร็วกว่าที่พยากรณ์กัน

21. ในสหรัฐ IBM's Watson เป็น software ให้คำแนะนำ ปัญหาข้อกฎหมาย ได้ภายในหน่วย "วินาที" และถูกต้อง 90% ซึ่ง
นักกฎหมายทำได้เพียง70% เฉลี่ยนักกฎหมายหนุ่มสาว 90% ตกงาน ผู้ที่กำลังเรียน ขอให้เปลี่ยน อีก 10ปี จะเหลือแต่ specialist แท้ เท่านั้น ประมาณ 10% ของนักกฎหมายปัจจุบัน

22. "Watson" ได้ออกโปรแกรม ตรวจหามะเร็ง ได้เร็วและแม่นยำกว่า "nurse" ถึง 4 เท่าตัว

23. "Facebook " ได้ออกโปรแกรมจำหน้าคน และนำไปใช้กันแล้ว
ปี 2030 คาดว่า สมองกลของคอมพิวเตอร์ จะเหนือกว่า สมองมนุษย์หลายเท่า แน่นอน

24. ปี 2018 รถยนต์"ไร้คนขับ"ได้ถูกสร้าง ขึ้นมาแล้ว ภายในสองปีนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ จะเปลี่ยนมาก
อีกไม่ถึง10ปี คุณไม่จำเป็น ต้องมีรถยนต์ของตนเอง
อยากไปไหนก็ใช้มือถือ โทรเรียก รถก็จะมารับไปส่ง "ไร้คนขับ" นั่งเฉยๆ

25. อีก 10 ปี ข้างหน้า คุณไม่ต้องหาที่จอดรถ ไม่ต้อง ไปทำใบขับขี่ เพียงแค่จ่าย ตามระยะทาง ที่คุณเรียกรถมาพาไป นั่งรถไปก็ทำงาน พิมพ์นี้นั้นโน้นได้อีก

26. จำนวนรถยนต์ จะลดลง 90-95%
ที่จอดรถเหลือเฟือ ใช้ทำสวนสาธารณะเขียวๆ งามตาได้อีกหลายแห่ง

27. ปัจจุบัน คนตายจากอุบัติเหตุรถยนต์ ปีละ 1.2 ล้านคน หรือเฉลี่ย 60,000 ไมล์ ต่อไป "ไร้คนขับ" คาดว่า จะเกิดอุบัติเหตุตาย 6 ล้านไมล์ ต่อคน

28. บริษัทผลิตรถยนต์สันดาป จะเจ๊ง
ล้มหายไป บริษัทรถยนต์ไฟฟ้า เช่น Tesla,Apple,Google ซึ่งทำ
Computer on wheels จะร่ำรวยมหาศาล

29. มาดู"Volvo" ปี 2018 เลิกผลิต รถที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์อย่างเดียว
เริ่ม ปี 2019 ผลิตเป็นรุ่น hybrid และรถใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

30. สองสามปีที่ผ่านมา วิศวกรจาก บ.
Audi,Volkswagen ต่างหวาดกลัว การเปิดตัวของ บ.Tesla ที่ผลิตแต่รถไฟฟ้า

31. เมื่ออุบัติเหตุ ทางรถยนต์ลดน้อยลง อนาคตการประกันภัย ทางรถยนต์ ก็จะซบเซาลง

32. อสังหาริมทรัพย์ จะเปลี่ยนแปลงไป ในเมื่อการติตสื่อสาร ทำได้สะดวก การคมนาคมดีขึ้น คอนโดแออัด ในเมืองก็จะเปลี่ยนไป เป็นบ้านแนวราบ
ในสถานที่แวดล้อมสวยธรรมชาติ

33. ด้วยรถยนต์ไฟฟ้า จะถูกใช้อย่างมาก ปี 2030 จะไม่มีเสียงดังรบกวน

34. ปี 2030 เมืองจะสะอาด อากาศบริสุทธิ์ ดีกว่าปัจจุบันเยอะ

35. พลังไฟฟ้าจะถูกมากและสะอาด

36. Solar production จะเพิ่มขึ้นอีกแบบยกกำลัง exponentially

37. บริษัทที่ผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมัน Fossil energy ขณะนี้ พยายาม
แข่งกับ home solar energy  แต่สุดท้าย จะพ่ายแพ้ เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

38. "Tricoder"เครื่องมือตรวจวัดสายตา วิเคราะห์เลือด,ลมหายใจ
ว่าสุขภาพ ยังดีหรือไม่ โดยวิเคราะห์ 54 bio -markers ว่าเป็นโรคอะไร หรือไม่
และปัจจุบันก็มี apps บนมือถือมากมาย ที่ให้ข้อมูล"สุขภาพ"

จากบทความ "Welcome to Tomorrow 2020"  ส.สู้ๆ

ข้อความโดย: Dr.Red Hospital
« เมื่อ: 18:44 น. วันที่ 22 ธ.ค.62 »

"เหตุแห่งการมีอายุยืน" จาก "พระไตรปิฏก" สรุปได้ดังนี้

๑. เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง เช่น
คอยผลัดเปลี่ยนอิริยาบถให้สม่ำเสมอกัน
หมั่นออกกำลังกายให้เพียงพอ
พักผ่อนให้พอเพียงแก่ความต้องการของร่างกาย
การปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธี คือ..
การปฏิบัติที่มีความรู้คู่กับความสุขทุกขั้นตอน
ไม่ทรมานตนเหมือนพวกโยคีบางพวก เป็นต้น

๒. รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย เช่น
ไม่นอนมากเกินไปจนกลายเป็นความเกียจคร้าน
เคยมีการวิจัยเรื่องผู้ที่นอนมากเกินไปทำให้อายุสั้น

๓. บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย คือ การรับประทานผัก
หรือธัญพืชให้มากกว่าเนื้อ หรือผู้ที่ชอบรับประทานเนื้อมาก ๆ
ก็ให้หลีกเลี่ยงเนื้อที่ย่อยยากมาก เช่น เนื้อกระบือ เนื้อวัว
บริโภคเนื้อที่ย่อยง่ายกว่า เช่น เนื้อปลา

๔. รู้ประมาณในการกิน ไม่ตามใจปากท้อง
เลือกเฉพาะอาหารที่เป็นผลดีต่อสุขภาพเป็นหลัก
เช่น เลือกซื้อพืชผักที่มีตามฤดูกาล ไร้สารพิษ
เพราะพืชผักที่เติบโตตามกาลอันสมควรย่อมมีโอชา
ที่จะมาหล่อเลี้ยงร่างกายให้สมบูรณ์
มีผิวพรรณดี มีกำลัง และมีโรคน้อย...

สวัสดีปีใหม่ ขอให้อายุยืน 10,000 ปี ... ส.สู้ๆ
ข้อความโดย: Red Rama PSU.
« เมื่อ: 06:09 น. วันที่ 17 ธ.ค.62 »

อ่านเจอเห็นว่าดี เลยส่งให้เพื่อนอ่านกันครับ ลองทำดู กันนะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบรรดาเพื่อนผู้สูงวัย

- เพื่อนถามว่า  คุณเป็นหมอ…คุณดูแลสุขภาพตนเองอย่างไร ? จึงทำให้สุขภาพหมอดีมากๆ

- ผมเล่าให้เพื่อนฟังแบบนี้ครับ
1. ผมคิดไว้ก่อนป่วย (ตามตำราหมอแผนไทย)
2 รู้ตัว เมื่อจะป่วย (มีสัญญาณฟ้องว่า…ร่างกายจะป่วย) เตรียมป้องกัน และ ลงมือป้องกัน

• เรื่องคิดก่อนป่วย
- หมอแผนไทย เขียนไว้ชัดเจน คนเรามักจะป่วยตามเวลาเมื่อถึงวัยดังนี้
1. อายุ 16 ปี 32 ปี  48 ปี 56 ปี  64 ปี และ 72 ปี
(เป็นช่วงเปลี่ยนวัยครั้งใหญ่…ร่างกายมักจะป่วยด้วยโรคแปลกๆ)
2. นับตั้งแต่อายุ  32 ปี  วาตะเป็นเจ้าเรือน  ท้องอืดง่าย   ท้องผูกบ่อย (ท้องผูกสะสมพิษเดี๋ยวก็ป่วย)
3. แก่ๆ (สองแก่) แก่แก่นี้…นับตั้งแต่ 56 ปีครับ เส้นเลือดจะเริ่มตีบมากขึ้นอย่างรวดเร็ว…มากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา

• สัญญาณฟ้องว่าจะป่วยแล้ว
1. นอนน้อย นอนหลับไม่ค่อยดี
2. เสียดแทงหัวใจ…กระสับกระส่าย
3. เป็นตะคริวบริเวณน่องบ่อยๆ (อัมพฤกษ์จะมาเยือนถ้าเจอก้อนลมที่น่อง แสดงว่าหัวใจ  และเส้นเลือดไม่ค่อยโอเคแล้วครับ)

• ผมเตรียมตัวป้องกันตนเองหลายปีแล้วครับ
1. ผมฝึกดื่มน้ำอุ่น  (ฝึกมานานนับสิบปีแล้วครับ) ดื่มน้ำอุ่น  แก้สารพัด ลดท้องอืด  ลดท้องผูก  ลดเส้นเลือดตีบ  ลดเลือดข้น  ลดไขมันในเลือด (น้ำอุ่น…เป็นยาอายุวัฒนะที่ไร้ราคา …แต่คุณค่ามหาศาล)

2. เครื่องดื่มปรุงรส …ผมเน้นกลุ่มตะไคร้ …ขิง …ข่า …ยาหอม (เพื่อลดอาการเสียดแทงหัวใจ …ยาหอมผมต้องกินประจำ)

3. กาแฟ ชา ดื่มลดลง…สำหรับผมไม่กินกลุ่มนี้จะหลับยาวๆ …ถ้าดื่มชา กาแฟ เวลานอนจะหดสั่้นลง (แต่อาจไม่เป็นกับท่านอื่น)

4. เช้า บีบมะนาวเขียวหนึ่งลูก ผสมน้ำอุ่นดื่มทันที (หลังดื่มน้ำมะนาวทิ้งไว้ 30 นาที…ค่อยดื่มน้ำผักปั่นหนึ่งเยือก) หลังจากดื่มน้ำผักปั่น ผมจะจิบแต่น้ำอุ่นทั้งวัน (ผมพกกระติกน้ำร้อนติดตัว)

5. ฝึกกินอาหารสเผ็ด (แก้ท้องอืด) หรือ…อาหารรสเปรี้ยว (แก้เส้นเลือดตีบ…และป้องกันเบาหวาน ……)

6. มื้อเย็นกำลังฝึกไม่กิน …เริ่มที่ลดปริมาณ …ขณะนี้เปลี่ยนเป็นผลไม้แทนอาหาร …อนาคตมื้อเย็น…จะไม่กินอะไรสักอย่างครับ

7. ผมเดินมากกว่านั่ง (เพื่อป้องกันต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะขัด)

8. ผมฝึกท่าจ่อซัวยกละห้านาที (นั่งเหมือนนั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้)

• ผมพูดเสมอตัวชี้วัดคนแข็งแรง
1. กินได้
2. นอนหลับ
3. ขยับได้

• ดังนั้น…ผมป้องกันการขยับตัวไม่ได้ (อัมพฤกษ์) ผมให้ภรรยา  หรือลูกสาว  เหยียบที่น่องด้วยส้นเท้า…จากเบาๆก่อน แล้วค่อยๆเพิ่มน้ำหนัก -ยืดเส้นขา ยืดเส้นหลัง ทำทุกวัน

สรุป. ผมเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนพฤติกรรมตามวัยครับ

เล่าสู่กันฟัง …ท่านที่มีแนวทางวิถีชีวิตที่ดี…โปรดแบ่งปันกันนะครับ
พวกเราล้วน  เป็นเพื่อน สว. เหมือนกัน …จะได้ไปอยู่อาณาจักรผู้เฒ่าเต่า…แบบคนแข็งแรงครับ
ข้อความโดย: ตามหาไฟล์ขนาดใหญ่ 31 ภูมิ
« เมื่อ: 13:52 น. วันที่ 16 ธ.ค.62 »

รบกวน ขอด้วยครับทั้ง 2 แบบ ครับ เพื่อเป็นธรรมทานครับ
e-mail : aekkaraj_6969@yahoo.com
เจริญพร
ข้อความโดย: ไข่แดง จิตแพทย์
« เมื่อ: 09:23 น. วันที่ 15 ธ.ค.62 »

“พุทธวิธีเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุข”

เพราะมีคนทุกข์ใจกันมากมายเหลือเกิน
จิตแพทย์, นักจิตบำบัด, พระสงฆ์...จึงไม่เคยพอ
จะดีกว่าไหม
ถ้ามีวิธีรักษาที่ไม่ต้องกินยาและไม่ต้องเสียเงิน
ขอแค่เพียงเปิดใจ เรียนรู้ และฝึกฝนในพุทธวิธี
ที่จะแปรเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความสุข

เริ่มต้นจาก
๑. กำหนด “รู้” ทุกข์ให้ได้ก่อน
    อย่าปฏิเสธ, อย่าวิ่งหนี, อย่าผลักไส, อย่าทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นและอย่าเบี่ยงเบนความสนใจ

๒. หาสมุทัย (เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์)
     ด้วยคำถามที่ว่า
     “อยากได้อะไร”
     “คาดหวังอะไร”
     “ยึดอะไรอยู่”
     เมื่อพบสมุทัยแล้วให้ “ละ”
     แต่โดยธรรมชาติใจจะไม่ยอมรับหรอกว่า
     เหตุที่ทุกข์เพราะตัวเรานี่แหละที่อยาก, คาดหวัง, และยึดอะไรบางอย่างอยู่
     คนส่วนมากมักจะคิดว่า
     เพราะคนนั้น...ทำให้เราทุกข์
     เพราะสิ่งนั้น...ทำให้เราทุกข์
     ความทุกข์นั้นเกิดที่ใจ ก็ต้องดับที่ใจ
     จะเปลี่ยนผู้คน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้
     ชวนปรับท่าทีของใจให้อยู่กับ “ความจริง” มากกว่าที่จะอยู่กับ “สิ่งที่คาดหวังหรืออยาก”

๓. “เจริญ” มรรคให้มาก
     สรุปย่อเหลือ ศีล - สมาธิ - ปัญญา
     เมื่อมีปัญญา รู้เท่าทันตามความเป็นจริง
     ใจจะ “ละ” และ “วาง” สมุทัยได้โดยอัตโนมัติ

๔.  “แจ้ง” ในนิโรธ คือ แจ้งในความดับทุกข์
      เมื่อทุกข์ดับลง ความโล่ง โปร่ง เบา สบาย ความสุขใจก็เข้ามาแทนที่ 

ลองฝึกกันดู
เป็นวิธีที่ช่วยดับทุกข์ใจได้จริง
ทันที ที่นี่และเดี๋ยวนี้
ชวนท้าพิสูจน์ให้ทดลองกัน

ที่มา #Pang Rumm (หมอแป้ง)
ข้อความโดย: เปลื้อง ไข่แดง
« เมื่อ: 20:51 น. วันที่ 11 ธ.ค.62 »

“.....การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่มั่นคง  เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปรกติ จะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดี พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจ
และสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่
ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย คือเป็นแต่ผู้สร้าง มิใช่ผู้ถ่วงความเจริญ ดังนั้น จึงใคร่ขอร้องให้
ทุกๆ คน ตั้งใจและพยายามปฏิบัติหน้าที่
ให้ได้สมบูรณ์จริงๆ อย่าปล่อยให้กำลังของชาติ
ต้องเสื่อมถอยลง เพราะประชาชนเสียสุขภาพ
อนามัย จะทำให้การสร้างความมั่นคง
ก้าวหน้าทางสังคมและทางเศรษฐกิจทุกอย่าง
เป็นได้โดยยาก ท่านทั้งหลายควรระลึก
ให้ได้เสมอ ว่าสุขภาพที่สมบูรณ์ในร่างกาย
และจิตใจนั้น เป็นรากฐานของการสร้างสรรค์
ในการจรรโลงประเทศอันจะเป็นทางขจัดปัญหา
ของสังคมส่วนสำคัญลงได้ และจะทำให้
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
บรรลุถึงความสำเร็จ มั่นคง และเจริญก้าวหน้า ประกอบพร้อมไปด้วยความเป็นอิสระ ยุติธรรม และความผาสุก.....”

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2522
ข้อความโดย: เปลื้องผ้า ตาไข่แดง
« เมื่อ: 13:00 น. วันที่ 10 ธ.ค.62 »

 อานิสงส์อุปกรณ์การแพทย์และโรงพยาบาลอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
==========
๑. ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด"
๒. อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้
๓. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม
๔. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปรา...ณี
๕. เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้
๖. จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพเเข็งเเรง กิจการงานเป็นมงคลแก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
๗. คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด
๘. ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร
๙. ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน
๑๐. ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก
๑๑. จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูเเล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว
๑๒. มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้
๑๓. จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่องทั้งปวง
๑๔. จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
๑๕. จะได้พบพระอริยสงฆ์ ได้พบพระอรหันต์ ได้พบพระดี ได้พบพระเครื่องพระบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่เจอพระ
ปลอม ไม่เจอพระเก๊ พระทุศีล
๑๖. จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดาย
๑๗. จะได้เจอครูบาอาจารย์และเพื่อนที่ทรงคุณธรรม
๑๘. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน
๑๙. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้ สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัครสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลได้... ส.สู้ๆ

ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]