ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโคกมะม่วง หมู่ที่๔ ตำบลพร่อน

เริ่มโดย วัดโคกมะม่วง, 12:28 น. 02 เม.ย 54

วัดโคกมะม่วง

ผ้าป่าวัดโคกมะม่วง
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโคกมะม่วง หมู่ที่๔ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ใน วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตรงกับขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕) เนื่องด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเน...กประสงค์ ซึ่งกำลังก่อสร้าง ยังไม่แล้วเสร็จ ทางวัดยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีกจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้สั่งสมบารมี รู้รักสามัคคี เสียสละ และประกอบคุณงามความดีตามหลักพระพุทธศาสนา ฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทะศาสนา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ในครั้งนี้ ณ วัดโคกมะม่วง ตามวันเวลาที่กำหนด และสามารถร่วมทำบุญก่อสร้างศาลา เอนกประสงค์ ได้ที่บัญชีวัดโคกมะม่วง ธนาคารออมสิน สาขาตากใบ บัญชีออมทรัพย์ (เผื่อเรียก) เลขที่บัญชี 053-6003-9975-1 โอน atm ต่างธนาคารไม่ขึ้นชื่อบัญชี) และบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตากใบ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 055-2-95208-1 ขออานิสงส์ผลบุญด้วยกุศลเจตนาที่ท่านอนุโมทนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่งคง โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญ ลาภ ยศ สรรเสริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ