ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

เริ่มโดย คลองจำไหร, 14:59 น. 02 เม.ย 54

คลองจำไหร

ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี
โดยรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัย
บริจาคได้ที่วัดโคกเหรียง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วม ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี และจังหวัดอื่นๆ ทำให้ประชาชาน พระสงฆ์ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และก็ถือว่าเป็นสภาพที่หนักกว่าปีไหนๆ ผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางธรรมชาติ ในส่วนนี้ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทางวัดโคกเหรียงพร้อมด้วยญาติธรรม ได้ร่วมกันในการขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ โดยจะรวบรวมนำไปบริจาคแจกจ่ายช่วยเหลือ ในวันที่ ๖ และวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ประมาณ ๒ ครั้ง
ฉะนั้น ญาติโยมพุทธบริษัทที่มีจิตศรัทธา ปรารถนาจะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ สามารถร่วมบริจาคได้ที่วัดโคกเหรียง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔
"จิตสาธารณะ" คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลัง แรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม...อีกทั้งยังช่วยลด "อัตตา" หรือความเป็นตัว เป็นตน ของตนเองลงได้บ้าง "จิตสาธารณะ" คือ ต้องการช่วยเหลือสังคมด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่พอจะกระทำได้โดยยึดคติว่า สังคมมีความสุขได้ต้องอาศัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้ให้การช่วยเหลือได้รับความสุขจากการให้ความช่วยเหลือทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด ทำตนให้เป็นประโยชน์ ผู้รับการช่วยเหลือก็มีความสุขจากการได้รับความช่วยเหลือ
ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือมวลมนุษย์ชาติให้มีความสุข และขอกุศลผลบุญจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน เทอญ.
วัดโคกเหรียง 074-242151, พระครูสิทธิสุตากร 08-9466-0058, พระปลัดประยงค์ 08-6041-4309

คลองจำไหร

ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่นำของช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาบริจาคกันจำนวนมาก
ขอบุยกุศลจงส่งผลให้ท่านมีความสุข

คลองจำไหร

ขอขอบคุณ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมี
พระครูโสภณคณาภิบาล เจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง ประธาน
พระครูสิทธิสุตากร เจ้าคณะตำบลคลองหอยโข่ง
พระปลัดประยงค์ ปญฺญาทีโป ผจร.วัดโคกเหรียง
ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง  ได้ร่วมนำสิ่งของที่รับจากผู้มีจิตศรัทธาไปบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรี ฯ
รวมมูลค่าประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ขอทุกท่านจงรับอานิสงส์ในการกระทำในครั้งนี้ทุกคน

สายน้ำ

ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยคนน่ะค่ะ  ที่มีโอกาสได้ไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยถึงที่
ถือว่าเป็นบุญที่ได้รับอานิสงส์ทันตาเลยที่เดียวค่ะ
เพราะว่าเค้าเดือดร้อนกันจริงๆ  ส.สู้ๆ ส.สู้ๆ ส.สู้ๆ