ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

งานดี มีเกียรติ ไม่ต้องสอบเข้า

เริ่มโดย โรงเรียนบำรุงรักษ์หาดใหญ่, 14:00 น. 06 เม.ย 54

โรงเรียนบำรุงรักษ์หาดใหญ่

การเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1  ปีและหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ 6 เดือน
รับผู้ที่จบวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า กศน.เป็นต้นไป
[/color]
   ตอนนี้โรงเรียนบำรุงรักษ์ทุกสาขา กำลังเปิดรับสมัครอยู่สามารถเข้าเรียนได้เลย    สำหรับสาขาพัทลุงและหาดใหญ่ทางโรงเรียนเปิดหอพักให้   ถ้าเราไม่สะดวกเรื่องที่พัก         
การสมัคร ลงทะเบียนขั้นต่ำ 1,200  - 5,200  บาท ทางโรงเรียนแจกชุดนักศึกษาและชุดฝึกงานใฟ้ฟรี  4 ชุดพร้อมกระเป๋าน่ารัก และสวัสดิการอีกมากมาย     
     รีบติดต่อตามเบอร์ของโรงเรียนได้เลย 074209764 ,088 7880056 เปิดเรียนวันที่ 18 เมษายน 2554 แล้ว
โดยเตรียมหลักฐานการสมัครคือ
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
-วุฒิการศึกษา ( ถ้ายังไม่ได้รับค่อยยื่นทีหลังได้)