ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

สรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสงขลา 6 พฤศจิกายน 2553

เริ่มโดย บก.เท่ง, 16:56 น. 06 พ.ย 53

บก.เท่ง

สรุปสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยจังหวัดสงขลา   ณ วันที่  6 พฤศจิกายน 2553 สถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ขณะนี้สถานการณ์โดยทั่วไปเข้าสู่สภาวะปกติ  เส้นทางคมนาคมสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ การสื่อสารสามารถใช้งานได้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  ระบบไฟฟ้าใช้การได้แล้ว 80% ส่วนที่เหลือกำลังดำเนินการแก้ไข  น้ำประปายังไม่มีใช้ 

สำหรับสถานการณ์น้ำโดยทั่วไประดับน้ำลดลงหมดแล้วเหลือเพียงบริเวณพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา เช่น อ. สิงหนคร  อ. สทิงพระ อ.ระโนด   อ. กระแสสิทธุ์ และ  อ.ควนเนียง   ยังมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ และจะมีฝนตกตลอดเวลาเนื่องจากเป็นฤดูมรสุมแต่ไม่มีลมพายุแต่อย่างใด  จึงขอให้ประชาชนในพื้นลุ่มระวังน้ำท่วมฉับพลังในระยะนี้   
   
สำหรับความเสียหายจังหวัดสงขลามีพื้นที่ประสบภัย ทั้งจังหวัด 16 อำเภอ 131  ตำบล 996 หมู่บ้าน มีประชาชนเดือดร้อนทั้งสิ้น 715,110 คน 241,399 ครัวเรือน อพยพคน 26,213  คนมีผู้เสียชีวิต จำนวน  29 คน  สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากการจมน้ำ ดินถล่มทับบ้านเรือน กระแสไฟฟ้าช็อต นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็ดที่ได้รับรายงานอย่างไม่เป็นที่การ 82 คน  บ้านพังเสียหายทั้งหลัง 837 หลัง เสียหายบ้างส่วน 29,975 หลัง เรือประมงจม 354 ลำ ถนนเสียหาย 891 สาย วัด 118 แห่ง โรงเรียน 148 แห่ง.