ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

‘ธีรวุฒิ แก้วมาก’ คนดีศรีราชภัฏ

เริ่มโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 13:59 น. 12 ธ.ค 53

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

'ธีรวุฒิ แก้วมาก' คนดีศรีราชภัฏ
ผู้เปี่ยมพรสวรรค์ด้านดนตรี

   
   รางวัลคนดีศรีราชภัฏ ประจำปี 2553 มีชื่อของ "นายธีรวุฒิ แก้วมาก" นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปรากฏอยู่ด้วย เขาเป็นเจ้าของผลการเรียน 3.90 และผ่านการแสดงความสามารถในเวทีต่าง ๆ มามากมาย ความฝันในวัยเยาว์ของเขาจวบจนบัดนี้ คือการเติบโตขึ้นเป็นนักดนตรีและนักเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง ที่มีความสำคัญต่อวงการดนตรีในท้องถิ่น และระดับประเทศ
        ช่วงเวลาที่ ธีรวุฒิ ศึกษายังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่ชั้นปี 1-ปีที่ 4 เขาได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ นับไม่ถ้วน อาทิ เป็นนักดนตรีของวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นรองประธานชมรมดนตรี เป็นหัวหน้ากิจกรรมน้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงคอนเสิร์ต "สดุดีมหาราชา 80 พรรษา" แพทยศาสตร์ประสานเสียง (Medical PSU Chorus) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงให้กับชมรมดนตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้ในงานแสดงคอนเสิร์ต A Charity Acoustic Night for the second vice คืนอันสุขเพื่อผู้ป่วยไร้กล่องเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
        ไม่เพียงเท่านั้น เขายังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจาก 5 จังหวัดภาคใต้ ร่วมแสดงคอนเสิร์ต "วงดุริยางค์เยาวชนเทิดไท้องค์ราชัน" มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และคอนเสิร์ต"กัลป์ยาณิวัฒนาคารวาลัย" ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งการได้มีส่วนร่วมแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนั้น ได้นำความภาคภูมิใจอย่างยิ่งมาสู่เขา 
"ก่อนจะเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผมได้ตั้งความหวังไว้ว่า จะต้องเป็นนักดนตรีที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์ด้านดนตรีในสังคมให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดี และถูกต้องเหมาะสม ซึ่งส่วนตัวแล้วผมชอบดนตรีหลากหลายสไตล์ แต่ถ้าให้เน้นพิเศษก็จะชอบศาสตร์ด้านดนตรีที่เกี่ยวข้องกับ The Musical รวมไปถึงการประพันธ์บทเพลง เรียบเรียงเสียงประสาน และการบรรเลงบทเพลง"
        ด้วยการทำกิจกรรมที่หลากหลาย บวกกับโอกาสที่ได้รับ ทำให้เขาได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลคนดีศรีราชภัฏ และได้พานพบประสบการณ์ที่ที่แสนประทับใจ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ โดย ธีรวุฒิ ยึดถือคติในการดำเนินชีวิตว่า "อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กตัญญูกตเวที มีเสียสละ ละสิ่งก่อบาป" และ การได้มีโอกาสสะสมความรู้ เก็บเกี่ยวความชอบและสั่งสมความดีนั้น เมื่อถึงคราวที่เราต้องแสดงความสามารถ เราควรทำและทุ่มเทในสิ่งนั้นให้เต็มที่ แล้วเราก็จะพบกับโอกาสดีๆ ที่ช่วยเป็นทุนต่อเติมให้กับการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
         และนี่คืออีกหนึ่งเพชรเม็ดงามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่จรัสแสงแห่งความสามารถให้สังคมได้รับรู้


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รูปเพิ่มเติม