ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

อธิการบดี ม.หาดใหญ่ เยือนประเทศเวียดนาม สานสัมพันธ์การศึกษา

เริ่มโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์, 14:44 น. 07 พ.ค 57

ทีมงานประชาสัมพันธ์

อธิการบดี ม.หาดใหญ่ เยือนประเทศเวียดนาม  สานสัมพันธ์การศึกษา กับ NGUYEN TAT THANH UNIVERSITY


ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เยี่ยมชมและประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ NGUYEN TAT THANH UNIVERSITY ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษา อาทิ  การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา งานวิชาการ และงานวิจัย ตลอดจนความร่วมมือด้านการเรียนการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี 2558 นี้