ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

สพป.สตูล สร้าง 2 โรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

เริ่มโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์, 10:40 น. 09 พ.ค 57

ทีมงานประชาสัมพันธ์

สพป.สตูล  สร้าง 2 โรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรสอนเพศศึกษารอบด้าน เพื่อขับเคลื่อนเรื่องเพศศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันลดปัญหาคุณแม่วัยใส ผู้เรียนอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างปลอดภัย โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จากโรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เพศศึกษา 2 โรง จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม


นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้คัดเลือกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (เปิดสอนชั้น อ.1-ม.3 )ที่จัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้กับนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 2 โรง เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ อ.เมืองสตูล และโรงเรียนบ้านท่าแลหลา อ.ละงู โดยนำผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทุกคน เข้ารับการพัฒนาความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา สร้างเจตคติการทำงานเป็นทีมขับร่วมเคลื่อนเรื่องเพศวิถีศึกษา และให้เป็นแหล่งเรียนรู้การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนให้เข้าไปเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการดูแลเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลดปัญหาคุณแม่วัยใส และภัยอันตรายต่าง ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนได้อยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างปลอดภัย