ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ

เริ่มโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 14:22 น. 14 ธ.ค 53

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มรภ.สงขลา พัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิหรือไม่ตรงตามวิชาเอก ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1, สงขลา เขต 2, พัทลุง เขต 1, พัทลุง เขต 2 , ตรัง เขต 1 และ ตรัง เขต 2 จำนวน 150 คน แยกเป็นหลักสูตรดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 คน หลักสูตรคณิตศาสตร์ จำนวน 50 คน หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 50 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รูปเพิ่มเติม