ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

เปิดงาน “Southern EP Open House 2011” รับประชาคมอาเซียน

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 16:05 น. 05 ส.ค 54

ทีมงานบ้านเรา

ผอ.สถาบันภาษาอังกฤษ สังกัดสพฐ. เปิดงาน "Southern EP Open House 2011" เตรียมพร้อมเยาวชน  สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง จ.สงขลา ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเปิดงาน "Southern EP Open House 2011" ครั้งที่ 4 "Smart Thinking Thai Kids for ASEAN Community" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประกอบด้วย คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษจากโรงเรียนต่างๆทั่วทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน 41 โรงเรียน เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวว่า โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program(EP) และ Mini English Program(MEP) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่สากล(World Class Standard School) และการนำประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2558 โดยโรงเรียนในโครงการ English Program และ Mini English Program ถือได้ว่าเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยให้นักเรียนมีความรู้และทักษะก้าวไกลในระดับสากลต่อไป

และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนรวมถึงบุคลากรทางด้านการศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในปี 2558ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ การจัดนิทรรศการ การแสดงผลงาน และกิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของเยาวชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งผลในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และเป็นคนดีคนเก่ง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีทักษะก้าวไกลในระดับสากล

นอกจากนี้การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพแห่งความสำเร็จทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ EP/MEP ภาคใต้ ซึ่งเป็นผลงานที่ปรากฏให้เห็นชัดว่า ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องล้วนมีคุณภาพเป็นคนดีคนเก่งอีกด้วย                                 

สำหรับการจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2554 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา,การแสดงนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จของนักเรียน  , กิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และกิจกรรมภาคบันเทิงมากมาย นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนอาวุโสและผู้สนับสนุนการดำเนินงานอีกด้วย...ชิดนัย แก้วมณีโชติ//ภาพ
วิชราวุฒิ แกล้วกล้าหาญ//ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215