ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

เก็บมาคิด : ข้อกำหนดการสร้างชาติในกระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 14:44 น. 15 ก.ย 57

ทีมงานบ้านเรา

[attach=1]


"งานในศธ. มีความซับซ้อนกว่างานในกองทัพเรือ เพราะเป็นการขับเคลื่อนคนที่มีทั้งครู และนักเรียน จะต้องใช้ศิลปะจิตวิญญาณความเป็นครูในทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาว่าทำอย่างไรให้ผลผลิตคือนักเรียน นักศึกษาได้มาตรฐาน การที่กระทรวงอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากสังคมที่ไม่สามารถจัดการศึกษาได้ตามเป้า และไม่สอดรับกับงบประมาณจำนวนมากที่ได้รับ เป็นการบ้านข้อใหญ่ที่ศธ. จะต้องปรับปรุงและปฏิรูป ซึ่งการปฏิรูปการศึกษา สามารถขับเคลื่อนพร้อมกันในทุกๆ ด้าน ทั้งการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรปฏิรูปหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการผลักดันให้ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษามากขึ้น ในอนาคตไม่ใช่ปริญญาตรีสร้างชาติ แต่ต้องเป็นอาชีวะสร้างชาติ เพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนค่านิยมของคนเพื่อให้สัดส่วนเรียนต่อสายอาชีพเพิ่มเป็น 50-60% ให้ได้ เนื่องจากประเทศพัฒนาแล้ว อยู่ที่ 70%"

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บัญชาการทหารเรือ คนที่ 49 อดีตผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ,อดีตผู้ช่วยฝ่ายทูตทหารเรือ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี,

นับเป็นครั้งแรก ที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ได้กล่าวให้กับบรรดาสื่อมวลชนและข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557ที่ผ่านมา ซึ่งแน่นอนว่า ทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่างหลายประการ ทั้งด้านที่เป็นความกระจ่าง และ ด้านที่ยังมีความคลุมเครือจนทำให้ต้องเก็บมาคิด

งานในศธ. มีความซับซ้อนกว่างานในกองทัพเรือ เพราะเป็นการขับเคลื่อนคนที่มีทั้งครู และนักเรียน จะต้องใช้ศิลปะ จิตวิญญาณความเป็นครูในทุกสิ่งทุกอย่าง ข้อความดังกล่าวนี้ คือ ความจริง ที่ไม่อาจมีใครปฏิเสธที่จะปัดความรับผิดชอบไปได้ ดังนั้น มันจึงเป็นโจทย์สำคัญ และยากที่สุดในการถอดสมการออกมาจนได้เห็นผลลัพธ์ซึ่งจะบอกให้ลงตัวลงไปไม่ได้เลยว่า จะต้องได้คำตอบในวันนั้น ในวันนี้ เพราะ ทั้งหลายทั้งปวงมันเป็น นามธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่ละเลยไม่ได้เช่นเดียวกัน นั่นคือ ความเป็น จิตวิญญาณ ที่เป็น ศิลป์ เฉกเช่นเดียวกับผู้เข้าสู่วังวนแห่งสมาธิ ซึ่งผู้จะทำได้สำเร็จจะต้องมีสมาธิที่แข็งแกร่งด้วย เลยทำให้คิดว่า ท่ามกลางการตั้งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงจิตวิญญาณแห่งบริบทของการศึกษานั้น ผู้เข้าถึงต้องมีพลังสมาธิที่แกร่งกล้า ด้วยเช่นกัน เพราะ ท่ามกลางการตั้งจิตอันแน่วแน่ รอบๆ ตัวจะเต็มไปด้วยพญามารที่คอยรบกวนสมาธิอยู่ทุกนาที ตรงนี้สำคัญที่สุดว่า จะผ่านพ้นพญามารได้หรือไม่

ไม่เพียงแค่ความซับซ้อนเท่านั้น แม้แต่ความละเอียดอ่อน ความอ่อนไหว(อย่างศิลปะ)ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงการจะทำ การจะพูด การจะตัดสินใจ ต้องมองบริบทรอบข้างอย่างละเอียด มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบกับส่วนอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เนื่องเพราะความละเอียดอ่อนของสภาพแวดล้อมนั่นเอง

ในอนาคตไม่ใช่ปริญญาตรีสร้างชาติแต่ต้องเป็นอาชีวะสร้างชาติ คำพูดนี้ เป็นเรื่องที่ต้องเก็บมาคิดถึงความละเอียดอ่อนเหมือนกันว่า มันจะกระทบกับบริบทข้างเคียงหรือไม่หากคนข้างเคียงเกิดความน้อยใจขึ้นมาว่า แล้วอุดมศึกษาไม่สร้างชาติหรือ?? หรือ แล้วเยาวชนที่อยู่ในระดับพื้นฐานไม่ใช่ตัวสร้างชาติหรือ?? มันก็จะกำลังเป็นเสมือนพลังคลื่นที่กระทบกันไปเป็นทอดๆ จนกว่าจะหมดแรง

หากเมื่อเราคำนึงถึงความละเอียดอ่อนของการศึกษา สิ่งที่เราจะฝากไว้ให้กับทุกคน น่าจะเป็น "การศึกษาสร้างชาติ"ดีกว่ายกตัวอย่างเพียง "ชิ้นงาน" ใดชิ้นงานหนึ่งเท่านั้น เพราะมันดูใกล้ชิดกับคนใดคนหนึ่งมากเกินไป

ภาพและที่มา : แนวหน้า (15 กันยายน 2557)
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215