ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

บอกบุญทอดกฐินวัดต่างๆค่ะ

เริ่มโดย moonriver, 14:50 น. 10 ก.ย 54

moonriver

ร่วมบุญกันเยอะๆ น่ะค่ะ

อานิสงส์กาทอดกฐิน
1.ย่อมเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
2.ย่อมทำให้เป็นผู้มีใจสะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส จิตใจตั้งมั่น
3.ย่อมทำให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทมัวเมาในชีวิต
4.ย่อมทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงน่ายกย่อง เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา
5.ย่อมทำให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ และอุดมด้วยศีล สมาธิปัญญา
6.ย่อมทำให้เป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใส เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป
7.ย่อมทำให้เป็นผู้ปลอดภัยจากศัตรูหมู่พาลทั้งหลาย
8.ย่อมทำให้ได้เกิดอยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติ
9.ย่อมทำให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม สามารถบรรลุ[attach=1]มรรค ผล และนิพพานได้โดยง่าย

moonriver

ต่อ...

moonriver

อีก....

moonriver

....อีกก

moonriver

อีกวัดค่ะ

คลองจำไหร

ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ

อู๊ดด้า หาดใหญ่

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปีพ.ศ.๒๕๕๔
ณ วัดศรีสว่างวงศ์ (เกาะเสือ)
เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
ตรงกับขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน
คืนวันเสาร์ที่ ๒๙ มีมหรสพ ให้ชมฟรี


ก้อยกุ้ง

        ขอเชิญผู้มีจิตศัทธาร่วมทอดกฐินเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ
ณ.วัดขนุน ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม
ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 11 (หากใครว่างก็เรียนเชิญน๊ะค๊ะ)

อู๊ดด้า หาดใหญ่

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
          วัดท่าแซ
วันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2554
     อนุโมทนาบุญครับ

อู๊ดด้า หาดใหญ่

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีปี ๒๕๕๔
                            ณ วัดมงคลเทพาราม (ปากน้ำ)
                           อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
                       วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
                         อนุโมทนาบุญทุกท่านครับ

อู๊ดด้า หาดใหญ่

                   ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีปี ๒๕๕๔
                      ณ วัดมงคลเทพาราม (ปากน้ำ)
                          อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
                     วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
                       อนุโมทนาบุญทุกท่านครับ

อู๊ดด้า หาดใหญ่

           ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีหาดใหญ่-พัทลุง
                       ณ วัดภูผาภิมุข
              ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
               วันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2554
                    แรม4ค่ำเดือน11
               เวลา13.30น.ถวายผ้ากฐิน
คุณมัง-คุณบุปผา โฆสพัฒนพงศ์ หาดใหญ่ เจ้าภาพกฐิน
                     อนุโมทนาบุญ

moonriver

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี  สมทบทุนสร้างอุโบสถ
ณ วัดป่าบาก
หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12
เวลา 13.00 น. ถวายองค์กฐิน
------------------------------------------------

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถ
ณ วัดโคกเมือง
ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12
เวลา 12.30 น. ถวายองค์กฐิน

อู๊ดด้า หาดใหญ่

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดคลองเรียน
อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา
วันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2554
อนุโมทนาบุญครับ

moonriver

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน 2554
เพื่อสร้างห้องน้ำ และศาลาบำเพ็ญกุศล

ณ วัดบางหยี
หมู่ที่ 4 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
วันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค. 54 เวลา 10.00 น. ถวายผ้ากฐิน


ร่วมปลดทุกข์...ปลดโศก โดยการร่วมสร้างห้องน้ำ/ห้องสุขา
อันเป็นสถานที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
เวลาคนมาวัดก็เข้าห้องน้ำ ห้องสุขาก่อน

moonriver


อู๊ดด้า หาดใหญ่

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดอัมพวัน(ม่วงสาวตีอก)
วันพฤหัสบดีที่20ตุลาคม2554
อนุโมทนาบุญทุกท่านครับ

คนเก่า

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบบูรณะซ่อมเสริมโรงอุโบสถ
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554

ขออนุโมทนาบุญทุกท่านครับ

อู๊ดด้า หาดใหญ่

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดชัยชนะสงคราม
ถนนสายสนามบินหาดใหญ่
วันเสาร์ที่29ตุลาคม2554
อนุโมทนาบุญทุกๆท่านครับ

Singoraman

ทอดกฐินวัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่

nietzs_P


Singoraman