ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ทัวร์สแกนดิเนเวีย SCANDINAVIA 4 CAPITALS เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 7 วัน

เริ่มโดย bovy.rudetom, 14:57 น. 10 ก.พ 58

bovy.rudetom

ทัวร์สแกนดิเนเวีย SCANDINAVIA 4 CAPITALS เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ฟินน์แอร์

     นําทานเที่ยวสแกนดิเนเวียครบ 4 เมืองหลวงในราคาสุดพิเศษ สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเกน(Copehagen)
ถายรูปกับพระราชวังอามาเลียนบอรก (Amalienborg Palace) และรูปปนนางเงือกนอย (Little Mermaid)
เพลิดเพลินกับการลองเรือสําราญ DFDS และ SILJALINE ชมกรุงออสโล(Oslo) ตื่นตาตื่นใจกับสวน
ประติมากรรมวิกลันด(Vigeland Sculpture Park) ชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเลน (Holmenkollen ski
jump arena) สถานที่จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวในป 1952 แวะถายรูปกับศาลาวาการกรุง
สต็อคโฮลม (City Hall) สถานที่เลี้ยงรับรองผูไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)

กําหนดการเดินทาง
8 – 14 , 22 -28 มี.ค. 2558
5 – 11 , 13 -19 เม.ย.,26 เม.ย.- 2 พ.ค. 2558
1-7,17-23 พ.ค.,29 พ.ค.-4 มิ.ย.,7-13,21-27 มิ.ย. 2558

ราคา 75,900 -89,900 บาท

สนใจติดต่อสอบถามเส้นทางได้ที่ 074-262888  081-3888589 
ID LINE: BOVY2105   โบว์ค่ะ