ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ม.หาดใหญ่ครบรอบ 20 ปี ประกาศมอบทุนจำนวนมาก

เริ่มโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์, 16:24 น. 11 ส.ค 58

ทีมงานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ประกาศมอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคสมทบ) หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอกจำนวนหลายทุน เพื่อฉลองเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครบรอบ 20 ปี ในปี พ.ศ.2559 และเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายท่ามกลางสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน

ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเปิดเผยว่า "ทุนการศึกษาที่ ม.หาดใหญ่สนับสนุนในโอกาสครบรอบ 20 ปี แบ่งเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี เฉพาะภาคสมทบ มอบทุนการศึกษา 30% ให้แก่ผู้ที่สมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 หลักสูตรปริญญาโท มอบทุนการศึกษา 20%  ให้แก่ผู้ที่สมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันที่ 6 กันยายน 2558 และหลักสูตรปริญญาเอก มอบทุนการศึกษา 50% ให้แก่ผู้สมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 นี้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานต่างประเทศและการขอรับทุนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยกรรมการของมหาวิทยาลัย"

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซค์ www.hu.ac.th โทรศัพท์ 074-200-300 และสมัครเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

muchparallel

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 พร้อมประกาศรับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี หลักสูตรปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ รวม 200 ทุนในสาขาวิชาการสอน.
geometry dash