ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ผอ.สพป.สตูล ยันสอบครูผู้ช่วยโปร่งใส ไร้ทุจริต

เริ่มโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์, 15:02 น. 21 ก.ย 58

ทีมงานประชาสัมพันธ์

นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.สตูล  เปิดเผยว่า  ตามที่  สพป.สตูล   ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 2 ปี 2558   ระหว่างวันที่ 14 -20 กันยายน 2558  จำนวน 5 ตำแหน่ง  กลุ่มวิชาเอกละ 1 ตำแหน่งคือ กลุ่มวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์    ซึ่งกำหนดสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2558    ปรากฎว่ามีผู้มาสมัครสอบทั้งหมด  1450  คน   กลุ่มวิชาที่มีผู้มาสมัครมากที่สุด คือ 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  มีผู้สมัครสอบ  665 คน  2) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  355 คน   3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  153  คน  4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 151  คน  5) กลุ่มวิชาภาษาไทย 126คน  ตามลำดับ

นายนิสิต กล่าวต่อว่า การสอบแข่งขันมีจำนวน 3 ภาคความรู้ คือ  ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาค ค. สอบสัมภาษณ์ ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ   
         
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้วางมาตรการป้องกันการทุจริตทางการสอบอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ถือปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนำเครื่องสแกนวัตถุ ตรวจค้นก่อนการเข้าสอบทุกครั้ง พร้อมตรวจตราความปลอดภัยบริเวณสถานที่สอบแข่งขันด้วย   
     
นายนิสิตกล่าวตอนท้ายว่า หากผู้สมัครสอบพบมีผู้แอบอ้างสามารถช่วยเหลือให้สามารถสอบครูผู้ช่วยได้ ให้แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลทันที  เพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ทุจริตต่อไป