ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

“เศรษฐพงค์” บูรณาการระบบสื่อสารบริเวณท้องสนามหลวง มุ่งเน้นประชาชนต้องปลอดภัยตามน

เริ่มโดย panrittt, 15:44 น. 01 พ.ย 59

panrittt

"เศรษฐพงค์" บูรณาการระบบสื่อสารบริเวณท้องสนามหลวง มุ่งเน้นประชาชนต้องปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาล
พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช.

        กสทช.ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และกอร.รส.จัดทำแผนบูรณาการระบบสื่อสารเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง
       
       พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช. กล่าวว่า ในขณะนี้ กสทช. ร่วมกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย และกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ที่ดูแลโดยกองทัพภาคที่ 1 และกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนบูรณาการระบบสื่อสาร เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนบริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง โดยมีแผนในระยะ 1 ปี หรือจนจบภารกิจ
       
       โดยขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมายังพื้นที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงความอาลัย จึงทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนเข้าออกอย่างหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งมีการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว ซึ่งทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามจัดระเบียบการเข้าออกพื้นที่เพิ่มเติมขึ้นทุกวัน จึงทำให้ระบบการสื่อสารที่มีอยู่เดิมนั้นมีปัญหาติดขัดจากการที่ประชาชนใช้งานหนาแน่นมากกว่าปกติเป็นอันมาก จึงทำให้ทาง กสทช.จะต้องพิจารณาปรับปรุงระบบสื่อสารให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้องหาระบบการให้บริการอื่นๆ ที่ทันสมัย และเหมาะสมต่อสถานการณ์เพิ่มเติมเข้ามาสนับสนุนในพื้นที่ ในระยะยาวกว่า 1 ปี
       
       ทั้งนี้ ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนดังกล่าว เพื่อให้แผนสามารถดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนในการให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง และเพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชน โดยทาง กสทช. ได้หารือกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมในการนำเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย อย่างเช่น Local Based Service (LBS), Cell broadcast (CB), SMS เป็นต้น มาให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกเหนือไปจากการที่ผู้ประกอบการจะต้องดูแลการให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยขณะนี้ผู้ประกอบการทุกรายก็ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรอบๆ บริเวณสนามหลวงเป็นอย่างดีแล้ว
       
       ทั้งนี้ การเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้บริการ และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ที่ให้ไว้ระหว่างการตรวจเยี่ยมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2559 ด้วย
       
       พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวย้ำว่า การบูรณาการเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่เหมาะสมจะสามารถนำมาใช้เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารที่สับสนลงไปได้ หากมีการจัดระบบการกระจายข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสม และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ โดยการใช้เทคโนโลยีของระบบโทรคมนาคมที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ในฐานะที่ กสทช. โดย กทค. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศ จึงต้องดำเนินการใช้ทรัพยากรการสื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อประชาชน และประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของจัดงานพระบรมศพฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

http://manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9590000109148