ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

“เศรษฐพงค์” ดันร่างประกาศใช้คลื่นสำหรับ “โดรน”

เริ่มโดย panrittt, 09:48 น. 17 ม.ค 60

panrittt

"เศรษฐพงค์" ดันร่างประกาศใช้คลื่นสำหรับ "โดรน"พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธาน กสทช.

กสทช.เตรียมพิจารณาร่างประกาศใช้คลื่นความถี่สำหรับโดรนทั้งเพื่อภารกิจด้านความมั่นคงของรัฐและการใช้งานทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิต และผู้ใช้งาน รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธาน กสทช. กล่าวเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2560 ว่า ปัจจุบัน การใช้งานระบบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Unmanned Aircraft System) ในประเทศเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภารกิจด้านความมั่นคงของรัฐ และความนิยมในการใช้งานทั่วๆ ไป เช่น การใช้งานเพื่อเล่นเป็นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือการกีฬา และเพื่อรายงานเหตุการณ์ หรือจราจร เพื่อเป็นการถ่ายภาพ หรือถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือเพื่องานวิจัยและพัฒนาอากาศยาน เป็นต้น ทำให้มีการใช้งานคลื่นความถี่เพิ่มมากขึ้น และมีความหลากหลายตามลักษณะการใช้งาน และประเภทของอุปกรณ์


ดังนั้น กสทช.จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับการใช้งานเพื่อความมั่นคงของรัฐ และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป เพื่อให้การใช้งานคลื่นความถี่สำหรับอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินสำหรับการใช้งานเพื่อความมั่นคงของรัฐ และการใช้งานเป็นการทั่วไป มีแบบแผนที่แน่นอน และชัดเจน เป็นไปตามความต้องการใช้คลื่นความถี่ ป้องกันการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการควบคุมระบบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้ผลิต และผู้ใช้งานที่จะสร้าง หรือนำอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินมาใช้ในประเทศไทย ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่ที่ได้กำหนดไว้ในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าที่ไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยี และเป็นไปตามหลักสากล

การจัดทำร่างประกาศฯ ดังกล่าวถือเป็นภารกิจที่สำคัญของ กสทช. เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ การบริหารคลื่นความถี่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน ให้สามารถใช้งานคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงในกิจการด้านต่างๆ ของประเทศ ซึ่งขณะนี้ร่างประกาศฯ ดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจาณาให้ความเห็นชอบของ กทค. ก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุม กสทช.ต่อไป

http://manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews. ... 0000004920