ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๔

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 17:38 น. 04 ม.ค 54

ทีมงานบ้านเรา

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๔   
       

นางศิริวรรณ   ทองสกุล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา แจ้งว่า ปัจจุบันความต้องการใช้โลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  จึงได้กำหนดแผนการรับบริจาคโลหิตไปยังหน่วยงานต่างๆ ตามกำหนดการ ประจำเดือน มกราคม 2554  เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 25 ครั้ง ดังนี้
       
เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 54  รับบริจาค ณ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา ที่ห้องประชุมวิทยาลัยฯ จ.สงขลา / 6 ม.ค. 54 รับบริจาค ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ / ณ โรงแรมลีการ์เดนพลาซ่า อ. หาดใหญ่  ที่ลานกิจกรรมชั้น 5

/ 7 ม.ค. 54 รับบริจาค ณ วิทยาลัยสารพัด ช่างสงขลา ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา / ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ที่ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 /11 ม.ค. 54 รับบริจาค ณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร อ.หาดใหญ่ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร

/ 12 ม.ค. 54  รับบริจาค ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา / ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ / ณ โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา อ.หาดใหญ่ ที่ห้องประชุมโรงเซ็นทรัลสุคนธา / 13 ม.ค. 54 รับบริจาค ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา ที่ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ / ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อ.สิงหนคร จ.สงขลา      ที่ห้องประชุมโรงเรียนสงขลาวิทยาคม

/ 14 ม.ค. 54 รับบริจาค ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ.หาดใหญ่ ที่ห้องประชุมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ / 17 ม.ค. 54 รับบริจาค  ณ โรงเรียนธรรมโฆษิต อ.นาหม่อม จ.สงขลา ที่ห้องประชุมโรงเรียนธรรมโฆษิต / 18 ม.ค. 54 รับบริจาค ณ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม  อ.หาดใหญ่ ที่ห้องประชุมโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม

/ 19 ม.ค. 54  รับบริจาค ณ โรงแรมพาราไดส์ อ.หาดใหญ่ ที่ห้องประชุมโรงแรมพาราไดส์ / ณ โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี จ.สงขลา ที่โรงยิม / 20 ม.ค. 54  รับบริจาค  ณ บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด อ.หาดใหญ่ ที่ห้องประชุมบริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต

/ 21 ม.ค. 54 รับบริจาค ณ โรงเรียนพลวิทยา อ.หาดใหญ่ ที่ห้องประชุมโรงเรียนพลวิทยา / 24 ม.ค. 54 รับบริจาค ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 จ.สงขลา ที่ห้องประชุมกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 / 25 ม.ค. 54 รับบริจาค ณ บริษัท แปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด จ.สงขลา ที่ห้องประชุมแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ

/ 26 ม.ค. 54 รับบริจาค ณ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด จ.สงขลา ที่ห้องประชุม  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง / ณ โรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค จ.สงขลา ที่ห้องประชุมโรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค / 27 ม.ค. 54 รับบริจาค ณ บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด อ.หาดใหญ่ ที่บริเวณบิ๊กพล่าซ่า / และเนื่องในวันก่อตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาที่ตำหนักเขาน้อย / 28 ม.ค. 54 ณ โรงแรมวีว่า จ.สงขลา ที่ห้องประชุมโรงแรมวีว่า

    ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว " ท่านช่วยกาชาด กาชาดช่วยท่าน"
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215