ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

สำนักศิลปะฯจับมือ ม.ทักษิณ จัดแสดงละครเวที “พระสุธน มโนราห์”

เริ่มโดย มรภ.สงขลา, 10:47 น. 12 ม.ค 54

มรภ.สงขลา

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จับมือ ม.ทักษิณ
จัดแสดงละครเวที "พระสุธน มโนราห์"

   
      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และองค์กรภาคี จัดโครงการพัฒนาต่อยอดวรรณกรรมท้องถิ่นสู่การแสดงและละครเวที เรื่อง พระสุธน มโนราห์ ซึ่งมีคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงและละครเวที ประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยกำหนดจัดแสดงในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2554 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


Singoraman

ได้มีโอกาสไปร่วมงาน
ประทับใจบรรยากาศเก่า ๆ ของละครเพลง พระสุธน-มโนห์รา
ชื่นใจที่เห็น ศ.สุธิวงศ์ ได้ชื่นชมกับผลงานของท่านเอง ในวันที่อายุ 76 ปี บริบูรณ์
ในสำนึกของความศรัทธาต่อ "พระคุณของ อาจารย์สุธิวงศ์" ทำให้เพื่อ ๆ ได้มาพบกัน
ในวันนี้ ดีใจมากครับ