ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

บัตรอนุญาตให้เราอยู่อาศัยในประเทศอังกฤษ

เริ่มโดย masashi, 23:47 น. 26 ม.ค 63

masashiBRP ย่อมาจาก Biometric Residence Permits หรือบัตรอนุญาตให้เราอยู่อาศัยในประเทศอังกฤษ เป็นระบบใหม่ที่มาแทนการติด Sticker Visa ในพาสปอร์ตสำหรับผู้ถือ Visa นักเรียนประเทศอังกฤษ ที่ต้องการไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ หรือไปทำงาน ระยะเวลาเกิน 6 เดือนขึ้นไป

นักเรียนที่จะไปศึกษาต่อ อังกฤษเกิน 6 เดือนขึ้นไปและยื่น Tier 4 จะได้รับ Sticket Visa ที่มีอายุเพียง 1 เดือน ติดใน passport โดยจะต้องระบุวันอนุญาตเข้าประเทศอังกฤษ เป็นวันก่อนเปิดเรียนเท่านั้น เมื่อได้รับ Sticker Visa ระยะเวลา 1 เดือนแล้วควรจะตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าระบุวันถูกต้องหรือไม่ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศอังกฤษได้ก่อนวันเปิดเรียนจริง ซึ่งอาจส่งผลให้เราถูก Reject จากคอร์สที่ลงทะเบียนเรียน ถ้าพบว่าวันอนุญาตผิดพลาดให้รีบติดต่อแจ้งเปลี่ยนกับทางสำนักงาน VFS เพื่อเปลี่ยนให้ถูกต้องโดยอ้างอิงจากจดหมาย CAS ของทางโรงเรียนที่ระบุวันเปิดเรียนชัดเจน เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษแล้วจะต้องติดต่อรับบัตร BRP ที่ทำการไปรษณีย์ที่เราระบุไปกับขึ้นตอนกรอก Visa UK Online ภายใน 10 วัน โดยส่วนมากจะระบุสถานที่รับบัตร BRP กันที่ที่อยู่ของสถาบันที่จะไปเรียน จะสะดวกและปลอดภัยที่สุด โดยตอนไปรับจะต้องนำ Passport กับ Decision Letter หรือใบแนบที่ได้มาพร้อม Tier4 visa อย่าลืมว่าต้องรีบไปรับภายใน 10 วัน หลังจากเดินทางเข้าประเทศเท่านั้น มิฉะบั้นจะต้องดำเนินยื่นเรื่องขอ Visa นักเรียนอังกฤษใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ยุ่งยากมากและอาจเริ่มเรียนไม่ทันในเทอมนั้น

ขั้นตอนการสมัครบัตร BRP (Biometric Residence Permits)

สำหรับน้องๆที่จะไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษ ระยะเวลาเกิน 6 เดือนขึ้นไป การทำบัตร BRP จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เราไปยื่นขอวีซ่านักเรียนของประเทศอังกฤษ การแสกนลายนิ้วมือเพื่อที่จะเก็บลงในข้อมูลบัตร BRP ซึ่งจะมีทั้งรูปถ่ายและ วันเดือนปีเกิด ,ระยะเวลา ที่อนุญาตพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษ เงื่อนไขต่างๆและลายเซ็นต์ของเราไว้แล้วเรียบร้อยทั้งหมด
ในขั้นตอนการกรอกข้อมูล ต้องระบุสถานที่รับบัตรให้ชัดเจน โดยแนะนำให้ระบุเป็นสถานที่ศึกษาเพื่อง่ายแก่การติดต่อขอรับบัตรทันทีเมื่อไปถึงหรือภายใน 10 วันทำการเท่านั้น โดยอย่าลืมนำ Passport และ Decision Letter หรือใบแนบที่ติดมาพร้อม Visa (1 เดือน) ไปเป็นหลักฐานในการยื่นรับบัตร BRP ซึ่งเจ้าหน้าที่จะขอให้เรากรอกที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่สามารถติดต่อเราได้ในขณะพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษ

เก็บรักษาบัตรติดต่อไว้เสมอเพราะ บัตร BRPนี้จะเปรียบเสมือนบัตรประชาชนของเราตลอดช่วงเวลาที่พักอาศัยอยู่ที่นั่น
ถ้าไม่ไปรับบัตรตามกำหนดภายในระยะเวลา 10 วันหลังเดินทางเข้าประเทศ บัตร BRP ของคุณจะถูกส่งกลับไปที่ UKVI ซึ่งอาจทำให้ Visa มีปัญหาไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อ บัตร BRP จะสามารถใช้แทน Visa ได้เลย ดังนั้นต้องพกติดตัวทุกครั้ง เพื่อแสดงการเดินทางเข้าออกประเทศอังกฤษ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร BRP (Biometric Residence Permits) หรือกำลังสนใจไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษ ติดต่อสอบถาม รายละเอียดข้อมูลการเรียนต่อประเทศอังกฤษได้ฟรี