ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ด่วน มทร.ศรีวิชัย รับ 400อัตรา ทำงานช่วงโควิด-19 สมัครด่วน 16-26 มิ.ย.63

เริ่มโดย ฅนสองเล, 15:50 น. 15 มิ.ย 63

ฅนสองเล

ด่วน มทร.ศรีวิชัย รับ 400อัตรา ทำงานช่วงโควิด-19 สมัครด่วน 16-26 มิ.ย.63

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ้างงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ระยะที่ 2

กำหนดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ระดับตำบล จำนวน 5 คน ระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ระยะที่ 2 เพื่อมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการ สร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพื้นที่ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสไปดำเนินการด้านวิจัยและบริการทางวิชาการในพื้นที่ตำบลของท่านเป็นทุนเดิม

หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้รับทราบข้อมูลการดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว