ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

If people have been home-working

เริ่มโดย bovton1818, 16:24 น. 18 ก.ย 64

bovton1818

If people have been home-working for a long time and they really enjoy that – coming in, they're feeling that they are just controlled... they're losing autonomy." Instead, he argues bosses need to take a closer look at individual and team output and how employees are feeling to help co-create hybrid models that people are comfortable with.

อ่านต่อเพิ่มเติม โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ

สาระสำคัญ   บรรยากาศ