ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ทำบุญวันละบาท ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร

เริ่มโดย ไอที ช้อป, 22:07 น. 21 ธ.ค 64

ไอที ช้อป

ทำบุญวันละบาท ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร

ทำบุญวันละบาท ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร พระ-เณร บวชเรียน
โรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

.
//  อานิสงค์การถวายภัตตาหาร //
บุคคลที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลทำบุญให้ทานเป็นประจำ ย่อมได้รับความสุข
ความเจริญในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ เมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว ย่อมมีจิตใจผ่องใส ไปเกิดในภพใหม่ ชาติใหม่ ก็ย่อมจะมีแต่ความสุข ความเจริญ หรือไปเกิดในภพในภูมิใดๆก็จะไม่ประสบความยากจนเข็ญใจไร้ทรัพย์อัปปัญญา จะมีแต่ความมั่งคั่งสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติประกอบด้วยอิฏฐผล ๖ ประการ คือ
๑. ความเป็นผู้มีผิวพรรณดี
๒. ความเป็นผู้มีเสียงไพเราะน่าฟัง
๓. ความเป็นผู้มีทรวดทรงสมส่วน
๔. ความเป็นผู้มีรูปสวยกล่าวคือสรีระทั้งสิ้นงาม
๕. ความเป็นใหญ่โดยความเป็นอธิบดี
๖. เป็นผู้มีบริวารมาก
รวมความว่าการถวายภัตตาหารนั้นได้อานิสงส์คือบุญ และบุญให้ผลก็คือความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้า 
.
รับเป็นเจ้าภาพ ประจำเดือนๆ ละ 30 บาท
รับเป็นเจ้าภาพ ประจำปีๆ ละ 365 บาท

หรือตามกำลังศรัทธา 
.
ร่วมบุญสมทบได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 606-041241-6
ชื่อบัญชีวัดหนองกระดูกเนื้อ(เพื่อการศึกษา)


- ข้อมูลจาก  page  วัดหนองกระดูกเนื้อ  https://www.facebook.com/WatNongKradukNuea/posts/4591528247607817
- ข้อมูล ณ วันที่ 20/12/2564
.
อนุโมทนาสาธุ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดทั้งบุญกุศลนี้ หนุนนำให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยใดๆทั้งสิ้นทั้งปวง เงินไหลนอง ทองไหลมาเป็นมหาเศรษฐีค้ำจุนพระพุทธศาสนาไปตลอดกาล หากปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการ เทอญ