ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด แก่ชุมชนคลองแดน

เริ่มโดย ฅนสองเล, 21:15 น. 27 ธ.ค 64

ฅนสองเล

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชุมชนคลองแดน

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ชุมชนคลองแดน ระโนด กับกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 สัปดาห์สุดท้ายของปี 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ชุมชนตลาดริมน้ำคลองแดน ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กับกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบ พร้อมด้วยรองศาตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ภายใต้โครงการโครงการนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปี 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน เป็นหัวหน้าโครงการ

สำหรับกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในวันนี้ประกอบด้วย
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดร้อนขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารจากใบตาลโตนด และการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารจากใบตาลโตนดโดย รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน และรศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการเคลือบภาชนะบรรจุอาหารจากใบตาลโตนด โดยอาจารย์ธัญวลัย จิรันดร คณะศิลปศาสตร์
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีแผนธุรกิจและการดำเนินการด้านการตลาด โดยอาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี คณะบริหารธุรกิจ
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการต้นทุนและการบริหารกิจกรรมกลุ่ม โดย ดร.พิมพิศา พรหมมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับใบตาลโตนด และสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนตำบลคลองแดน ก่อให้เกิดบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติต่อไป

ทั้งนี้ งานวิจัย "นวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด" ได้รับอนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103003463 โดยเป็นการนำใบตาลโตนด ซึ่งเป็นต้นไม้เศรษฐกิจที่มีจำนวนมากในอำเภอระโนด มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการแปรรูปเป็นผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด อาทิ จานข้าว ถ้วย แก้วน้ำ รวมถึงการให้ความรู้ที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต การตลาด การจัดการต้นทุน เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า "ขอขอบคุณทีมวิจัย ที่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มตลาดน้ำคลองแดน อดทน สู้งาน เรียนรู้ จนสำเร็จนะครับ ขอขอบคุณผู้บริหารที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และวางแผนงานในอนาคตร่วมกัน และขอขอบคุณผู้ช่วยวิจัยที่ช่วยให้การดำเนินโครงการนี้ประสบความสำเร็จ และสามารถส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวชุมชนคลองแดนในวันนี้" 

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ชื่อ:
การยืนยัน:
กรุณาเว้นช่องนี้ว่างไว้:
พยัญชนะไทยตัวที่สอง:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง