ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

หลักสูตรศิลปะ สำหรับบุคคลทั่วไป

เริ่มโดย i_Auu, 15:05 น. 22 มี.ค 65

i_Auu

หลักสูตรศิลปะ สำหรับบุคคลทั่วไป

เพราะทักษะเฉพาะที่สำคัญ สำหรับในยุคปัจจุบัน ที่จะต้องฝึกฝน สร้างประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆ
.
ทักษะที่ เสริมความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ วางแผน สร้างความสวยงามให้กับชีวิต อย่างหนึ่ง ก็คือ #ศิลปะ จะทำให้เด็ก มีความเป็นตัวเอง กล้าคิดกล้าแสดง ออกผ่านผลงานต่างๆได้ อย่างมีเทคนิดที่ดี มีความรู้ โดยผู้ที่จบเฉพาะทางด้านศิลปะ
.
หลักสูตร เรียนศิลปะ สำหรับบุคคลทั่วไป
วิชา ศิลปะสำหรับเด็ก drawing สีอะคริลิค สีไม้ สีน้ำ ศิลปะประยุกต์ การออกแบบ
.
ศิลปะประยุกต์
วันเสาร์ รอบเช้า เวลา 10.00-12.00 น.
วันเสาร์ รอบบ่าย เวลา 13.00-15.00 น.
.
ศิลปะสำหรับเด็ก
วันเสาร์ รอบบ่าย เวลา 13.00-15.00 น.
.
ศิลปะและการออกแบบ
วันอาทิตย์ รอบเช้า เวลา 10.00-12.00 น.
.