ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

เข้าใจเงินเฟ้อ เตรียมพร้อมรับมือเพื่อความมั่นคงทางการเงิน

เริ่มโดย jbtsaccount, 19:24 น. 25 พ.ค 67

jbtsaccount

หลายคนคุ้นเคยกับคำว่า "เงินเฟ้อ" หรือ Inflation ที่เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ยังอาจไม่เข้าใจความหมายและผลกระทบที่แท้จริงของมันเท่าที่ควร วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเงินเฟ้อในรายละเอียด รวมถึงวิธีการรับมือและปรับตัวให้ผ่านพ้นสถานการณ์เงินเฟ้อไปได้อย่างมั่นคง


เงินเฟ้อ (Inflation) คืออะไร?
เงินเฟ้อ หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาของสินค้าและบริการโดยทั่วไปในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าของเงินลดลง ตัวอย่างเช่น ราคา iPhone ที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยแม้ว่าราคาในต่างประเทศจะเท่าเดิม นี่คือผลกระทบจากปัญหาเงินเฟ้อ
อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไป เพราะในบางกรณีอาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโต แต่หากเงินเฟ้อสูงเกินไปก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อประชาชน ซึ่งธนาคารกลางจะมีหน้าที่ควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม


สาเหตุการเกิดเงินเฟ้อ
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อ ได้แก่
ความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น (Demand – Pull Inflation) ในขณะที่ปริมาณสินค้าและบริการในตลาดมีไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ขายปรับราคาสูงขึ้น เช่น ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมากขึ้น แต่ปริมาณจำหน่ายมีจำกัด
ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น (Cost – Push Inflation) ผู้ผลิตไม่สามารถรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้ จึงต้องปรับราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้น เช่น ร้านอาหารต้องปรับราคาเมนูอาหารเนื่องจากวัตถุดิบมีราคาแพงขึ้น
ภาวะเงินเฟ้อลดลง (Disinflation)
ภาวะเงินเฟ้อลดลง หมายถึง การที่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงขึ้น แต่ในอัตราที่ต่ำลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง แต่ยังคงอยู่ในช่วงบวก ซึ่งจะแตกต่างจากภาวะเงินฝืด (Deflation) ที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง


ผลกระทบของเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั่วไป ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น อำนาจซื้อลดลง และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงลดลง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องรับมือ


4 วิธีรับมือกับภาวะเงินเฟ้อ
วางแผนการลงทุน โดยนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ เช่น หุ้น กองทุนรวม หรืออสังหาริมทรัพย์
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง เช่น ทองคำ ซึ่งมีมูลค่าในตัวเองและไม่เสื่อมสภาพตามกาลเวลา
หลีกเลี่ยงการก่อหนี้เสีย โดยมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายและไม่ควรมีหนี้สินมากเกินกว่า 30-40% ของรายได้
ติดตามข่าวสาร เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์เงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้น

ในท้ายที่สุด การเข้าใจเงินเฟ้อเงินฝืด (เพิ่มเติม: https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/deal-with-inflation-life) และวางแผนรับมืออย่างรอบคอบจะช่วยให้ผ่านพ้นสถานการณ์เงินเฟ้อไปได้อย่างมั่นคง