ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

นศ.พิเศษ โชว์งานศิลป์ “โอกาส-ความภูมิใจ” มรภ.สข

เริ่มโดย puyugi, 15:23 น. 07 ก.พ 54

puyugi

รายงานพิเศษ
โดย ลัดดา เอ้งเถี้ยว
ประเด็น/                              นศ.พิเศษ โชว์งานศิลป์ 
                               "โอกาส-ความภูมิใจ" มรภ.สข.


   ผลงานศิลปะอันวิจิตรงดงาม ซึ่งสร้างสรรค์โดยนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สข.) ถูกนำมาจัดแสดงในงานราชภัฏสงขลาวิชาการ'54 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อยืนยันว่า ความพิการไม่ใช่อุปสรรคในการถ่ายทอดผลงานศิลปะ
บรรดานักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สข. ตั้งแต่ชั้นปี 1-ปี 4 ในจำนวนนี้มีศึกษาพิเศษ ซึ่งบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 11 คน เรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ แม้นักศึกษากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยถ้อยคำโต้ตอบกับผู้อื่นได้เช่นคนทั่วไป แต่พวกเขาก็มีความฝันที่จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก นั่นคือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่สายตาสาธารณชน   
       นางสาวขนิษฐา จันทร์สุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมออกแบบประยุกต์ศิลป์ เจ้าของผลงานออกแบบม่านบังตาจากผ้าบาติก บอกเล่าความรู้สึกของเธอด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้ม ผ่านทางล่ามภาษามือว่า โอกาสที่ผู้พิการเช่นพวกตน จะได้แสดงความสามารถของตัวเองมีค่อนข้างน้อย ดังนั้น การได้แสดงผลงานศิลปะในครั้งนี้ จึงทำให้ตนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างมาก เนื่องจากผลงานชิ้นดังกล่าว มีลวดลายสอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของตน
   นางสาวนงนุช ผงคลี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมศิลปกรรม เจ้าของผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันชุด "ผีเสื้อ" เผยความรู้สึกผ่านล่ามภาษามือว่า รู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดโอกาสให้ตนได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน เพื่อสานต่อความฝันของตนที่อยากจะเป็นอาจารย์สอนศิลปะให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ส่วนผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันชุดผีเสื้อ ที่ตนนำมาจัดแสดงในครั้งนี้ มีแนวความคิดที่อยากให้ทุกคนประทับใจในความงามของลวดลายบนปีกผีเสื้อ และเกิดความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
        ขณะที่ นายศราวุฒิ ราชิม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมศิลปกรรม เจ้าของผลงานภาพจิตรกรรม "ไก่ชน" ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านล่ามภาษามือว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้แสดงความสามารถ ได้นำผลงานศิลปะมาจัดแสดงในนิทรรศการผลงานศิลปกรรม โดยแนวคิดในสร้างสรรค์ผลงานไก่ชนนั้น เกิดจากความประทับใจในประวัติศาสตร์ไก่ชน ซึ่งถือเป็นมรดกของไทย และมุ่งหวังว่าผลงานชิ้นนี้ จะสะท้อนให้คนในสังคมปัจจุบันเห็นคุณค่าและเกิดมุมมองด้านบวกต่อกีฬาไก่ชน
       ด้าน ผศ.ศุภฤกษ์ ทองประยูร คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สข. กล่าวเสริมว่า นักศึกษาพิเศษเหล่านี้มีความขยันและตั้งใจเรียนสูง สามารถใช้ชีวิตเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทุกอย่าง เพียงแต่พวกเขาจะมีล่ามภาษามือมาด้วย เพื่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ ซึ่งในการดูแลนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เราทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาพิเศษ มรภ.สข. ในการจัดส่งล่ามภาษามือมาดูแล ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าในปีการศึกษานี้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 คน จะจบการศึกษาเป็นรุ่นแรก
      "เท่าที่รู้ มรภ.สข. เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในภาคใต้ ที่มีนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยิน เข้าเรียนด้านศิลปกรรมศาสตร์ ยอมรับระยะแรกว่ามีปัญหาด้านการสื่อสารอยู่บ้าง แต่เมื่อเริ่มมีความคุ้นเคยและเรียนรู้ธรรมชาติของกันและกัน ปัญหาด้านการสื่อสารจึงหมดไปในที่สุด"
ในมุมของคนพิเศษเช่นพวกเขา การได้รับโอกาสและพื้นที่เพื่อนำเสนอผลงาน คือกำลังใจที่ดีที่สุดแล้ว
หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ