ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ม.หาดใหญ่รับโล่เกียรติคุณ ในงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน

เริ่มโดย puyugi, 17:01 น. 16 ก.พ 54

puyugi

       สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบโล่เกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาต ม.หาดใหญ่ ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเอกชน โดยเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย  ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ในงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ฯ
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554


หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ