ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

สกอ. ให้ ม.หาดใหญ่เป็น"1 ใน 7 มหาวิทยาลัยตัวอย่าง"

เริ่มโดย AbYo, 15:15 น. 09 ส.ค 55

AbYo


[attach=1]


สกอ. ให้ ม.หาดใหญ่เป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยตัวอย่าง

ของประชาคมอุดมศึกษาที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด

                 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของไทยให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นตัวอย่างของประชาคมอุดมศึกษาในการต่อยอดการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เกณฑ์ EdPEx เป็นเกณฑ์ที่พัฒนามาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA )  โดย สกอ. คัดเลือกให้ ม.หาดใหญ่เป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

                อาจารย์เธียรชัย พันธ์คง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ และผู้จัดการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx) กล่าวว่า   "ถือเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้  การบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx นั้น  ทำให้เรามองทุกอย่างเป็นระบบ (system) ทั้งหมด ไม่มองแบบแยกส่วนอีกต่อไป ซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดเด่นของเกณฑ์นี้เมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพอื่นๆ  โครงการฯ นี้ สกอ.ตั้งเป้าไว้ที่  3 ปี ซึ่งทั้ง 7 มหาวิทยาลัยจะเดินตามถนนสาย EdPEx นี้ไปพร้อมๆ กัน ที่ผ่านมาเราได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งฟังการบรรยาย และประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก และวิทยากรระดับประเทศ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบโครงการนี้ นอกจากเราจะได้นำองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้มาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรแล้ว ยังได้ร่วมกันผลักดันคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนหรือในระดับโลกได้ โดยนำเกณฑ์ "EdPEx" มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินองค์กรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก"

                สำหรับมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ที่ผ่านการคัดเลือกจาก สกอ.ให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ซี่งมีมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศส่งรายงานเข้าคัดเลือกเพื่อจะได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ถึง 38 แห่ง โดยมีหน่วยงานและสถาบันผ่านคัดเลือกดังนี้ 1.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต6.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ7.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

[attach=2]


ดาวน์โหลดข่าวม.หาดใหญ่ได้ที่ http://www.hu.ac.th/press

puiey

โกธรกับแฟน ขึ้นสเตตัส "โสด" ถ้าวันนึง แม่มึงโกธร มึงไม่ขึ้นสเตตัส "กำพร้า" เลยเหรอ

ชัย MBA มะหาด ๑