กระดานลานบุญ

หัวข้อ

(1/173) > >>

[1] วัฏสงสาร 31 ภูมิ

[2] โคแม่ลูกและกระบือที่เจ้าภาพร่วมกันไถ่ที่วัดราษฏร์บูรณะปี2562

[3] โคที่เจ้าภาพร่วมไถ่ชีวิตวัดราษฏร์บูรณะปี2562

[4] วัดราษฏร์บูรณะเชิญร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือเผือกแม่ลูกวันตรุษจีนวันที่18ม.ค.-9ก.พ.63

[5] ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคข้าวเพื่อเด็กยากไร้

[6] มาสะสมบุญกันครับ

[7] สอนวิธีการนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย พระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร

[8] ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างกำแพงวัด

[9] ร่วมบอกบุญงานทอดกฐินสามัคคี ของวัดในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version