ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มรภ. สข. จัดประชุมพัฒนาระบบและกลไกสัมฤทธิ์ผลการเรียน

เริ่มโดย puyugi, 15:24 น. 11 มี.ค 54

puyugi

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ. สข. จัดประชุมพัฒนาระบบและกลไกสัมฤทธิ์ผลการเรียน
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย ผศ.ดร.ฑนัท  ธาตุทอง  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา" โดยมี ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ รศ. ประดิษฐ์  มีสุข  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีช รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลาหากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ