gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: 31  (อ่าน 22457 ครั้ง)

31
ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 17:56 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๓๘. ศาลาที่พักระหว่างพัทลุงแลช่อง


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 17:56 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๓๙. ถนนจากพัทลุงถึงช่อง (ทรงถ่าย)


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 17:57 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๔๕

อีแอ่นที่ใช้กินกันนี้ปรากฏว่าเมื่อได้แยกธาตุตรวจดูแล้ว เปนสาหร่าย
ทะเลอย่างหนึ่ง หาใช่เขฬะที่เข้าใจกันว่านกสำรอกออกมาจากทรวง
อกนั้นไม่ น่าที่เก็บรังนกชนิดนี้เก็บกันในน่าลมมรสุมตวันตกเฉียงใต้
ภูมิภาพของหมู่เกาะรังนกเหล่านี้งดงามมาก

จากชุมพรมีถนนข้ามคาบสมุทไปยังกระบูรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก
ระนองซึ่งเปนที่ทำเหมืองแร่ดีบุกอันสำคัญแห่งหนึ่งนั้น แลที่กระบูรี
นั้นก็มีไร่นาที่ดีอยู่มาก

ตำบลสำคัญถัดชุมพรลงไปนั้น คือ หลังสวน ซึ่งตั้งอยู่ที่ระยะ
กิโลเมเตอร์ ๕๓๓ จากกรุงเทพฯ ที่หลังสวนนั้นมีสวนผลไม้ต่าง ๆ มาก
แลมีการจับปลาด้วยเหมือนกัน ปลาทูนั้นนับว่าเปนปลาสำคัญตาม
ชายทะเลของจังหวัดเหล่านี้ อนึ่งปลาทูนี้ในเทศกาลของมันย่อมมี
ชุกชุมมาก ตั้งแต่หลังสวนขึ้นไปถึงปากน้ำเจ้าพระยา ชาวประโมง
ทำโป๊ะไว้ให้เข้าแล้วจับด้วยอวนอย่างหนึ่ง ปลาทูนี้เปนสินค้าใหญ่ส่ง
ออกไปจำหน่ายยังเมืองต่างประเทศ อย่างใส่เกลือตากแห้งบ้างเปน
ปลาทูน้ำบ้าง พวกชาวประโมงเหล่านี้ เช่น ชาวประโมงในมณฑล
ปัตตานี้นั้น กล่าวกันว่าเมื่อดำลงไปตามโขดต่าง ๆ ในทะเลที่ปลา
ชอบอาไศรย์นั้นแล้วฟังดู ถ้าทีฝูงปลาอยู่ ณ ที่ใดแล้วก็อาจจะทราบได้
แต่ไกลแล้วก็ลงอวนล้อมจับเอา

แร่ดีบุกนั้นก็มีอยู่ตามภูเชาในมณฑลสุราษฎร์นี้ แลมีพวกจีน
ทำกันได้ประโยชน์ดีอยู่ ส่วนผลไม้ต่าง ๆ นั้นมีอุดมมาก เช่น ทุเรียน
มังคุด, มะม่วง, ขนุน, เงาะ, แลลางสาด, เปนต้น นามที่เรียกว่า

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 17:58 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๔๖

หลังสวนนั้น บางทีจะหมายความว่าเปนรังหรือคลังของสวนก็จะเปน
ได้ เพราะมีสวนมาก

ผลไม้ต่าง ๆ ที่หลังสวนนี้เริ่มออกก่อนผลไม้ในกรุงเทพฯ แล
เมื่อรถไฟระหว่างกรุงเทพฯ แลหลังสวน เดินติดต่อถึงกันได้เสมอแล้ว
ชาวสวนในจังหวัดนี้คงจะส่งผลไม้ต่างๆ โดยทางรถไฟขึ้นมาจำหน่าย
ในกรุงเทพฯ แลจังหวัดต่าง ๆ ได้ราคาดี เพราะผลไม้ต่าง ๆ ในกรุง
เทพฯ ยังไม่มีขาย ทั้งชาวกรุงเทพฯ ก็จะมีผลไม้ต่าง ๆ เช่น มังคุด
ทุเรียน ฯลฯ กินได้นานกว่าแต่ก่อน ที่ดินในคาบสมุทตอนใต้ซึ่งเปน
ดินสีแดงอันนับว่าเปนดินอุดมดีชนิดหนึ่ง ทั้งเปนทำเลอันเหมาะ
สำหรับการเพราะปลูกพืชพรรณต่าง ๆ นั้น ยังมีว่างเปล่าอยู่มาก

อนึ่ง ที่ปากน้ำหลังสวนนี้มีหินใต้น้ำอยู่แห่งหนึ่ง เรียกกันว่า
หินคันนา เพราะมีสัณฐานเปนพืดยาวคล้ายกับคันนายาวประมาณสัก
๔๐ ถึง ๕๐ เส้น แลกั้นทางลมมรสุมที่จะพัดมานั้นอยู่ด้วย หิน
ใต้น้ำนี้เวลาน้ำลงมากจะเห็นบางตอนผุดขึ้นมาปริ่มน้ำ ถ้าจะทำ
กำแพงกันคลื่นเสริมขึ้นบนคันหินใต้น้ำนี้ แลทำเครื่องหมายทาง
สำหรับเรือเข้าออกไว้ด้วยแล้ว บางทีก็จะป้องกันคลื่นในฤดูมรสุม
ได้ดี เพราะน้ำข้างภายในหินแลในลำแม่น้ำหลังสวนนั้นก็ลึกพอ
สำหรับเรือใหญ่ขึ้นไปได้ถึงทางรถไฟ ด้วยเรือที่บรรทุกเครื่องรถไฟนั้น
ได้เคยขึ้นไปมากแล้ว ผู้เดินเรือที่ไม่ชำนาญในน่านน้ำนี้ เวลาเข้า
ออกย่อมกลัวหินใต้น้ำนี้มาก

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 17:59 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๔๐. สพานเขาเทวะดา ใกล้นาวง (ทรงถ่าย)หมายเหตุ นาวง เป็นชื่อหมู่บ้าน ปัจจุบันอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม)
ในตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 18:01 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๔๑. วะนาที่นาวง พัทลุง (ทรงถ่าย)


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 18:02 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๔๒. อุโมงค์ ทางร่อนพิบูลย์


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 18:04 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๔๓. สถานีแยกนครหมายเหตุ สถานีแยกนคร ปัจจุบันคือ สถานีชุมทางเขาชุมทอง

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 18:06 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๔๔. วัดมหาธาตุ, นครศรีธรรมราชหมายเหตุ ปัจจุบันคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 18:07 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๔๕. พระมหาเจดีย์, วัดมหาธาตุ


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 18:08 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๔๗

ใต้หลังสวนลงไปที่ระยะกิโลเมเตอร์ ๕๗๐ จากกรุงเทพ ฯ นั้น
เปนที่ตั้งโรงงานใหญ่ของกรมรถไฟสายนี้ ซึ่งกำลังทำการก่อสร้าง
อยู่ที่ตำบลคันทุลี ที่ตำบลนี้เปนที่มีอากาศดีทั้งน้ำท่าก็บริบูรณ์ แล
อยู่ห่างจากชายทะเลเพียง ๒ กิโลเมเตอร์เท่านั้น อนึ่งที่เชิงเขาใต้
ตำบลคันทุลีลงไปเล็กน้อยนั้น มีพุน้ำร้อนที่ไหลออกมาจากเขา น้ำ
นี้ได้นำมาแยกธาตุดูปรากฏว่ามีธาตุต่าง ๆ ดังนี้
ทดลองดูว่าจะมีกรดหรือไม่..................มีเชื้อกรดอยู่บ้างเล็กน้อย
สี........................................................ขาวแต่ไม่สู้ใสสอาด
กลิ่น....................................................ไฮโดรเย็นซัลไฟด์
รศ......................................................เค็ม
วัตถุธาตุอันกำเนิดแต่พฤกษาชาติ์แลสัตว์.............๐.๐๐๓ ‰
รวมธาตุเกลือต่าง ๆ..........................................๕.๐๐๖ ‰
ธาตุไนตริก แอนไฮไดรด์...............NO3...........๐.๐๙๘ ‰
ธาตุไนตรัส แอนไฮไดรด์..............NO2...........๐.๐๑๐ ‰
ธาตุซัลเฟอริก แอนไฮไดรด์...........SO3...........๐.๕๔๒ ‰
ธาตุซัลเฟอรัส แอนไฮไดรด์...........SO2..........๑.๑๒๒ ‰
ธาตุโคลไรน์................................Cl................๐.๙๓๔ ‰
ธาตุแอมโมเนีย............................NH4...........๐.๐๐๕ ‰
ธาตุคัลซีอัม.................................Ca..............๐.๓๒๘ ‰
ธาตุแมกนีซีอัม............................Mg..............๐.๑๙๙ ‰

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 18:10 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๔๘

ธาตุแมกนีซีอัม............................Mg..............๐.๑๙๙ ‰
ธาตุเฟอร์รัม.............................. Fe............... ๑.๒๘๖ ‰
ธาตุโปรเตสซีอัม โบรไมน์ ไอโอได ...................๐.๐๖๒ ‰
รวมธาตุเกลือ ..................................................๕.๐๖๖

น้ำแร่ธาตุเช่นนี้มีชื่อในภาษาลาตินว่า "เอกวา ซาไลนา เฟอรโรยิดุ
โนซา ซัลเฟอรีอา" ตามความเห็นของเจ้าพนักงานแยกธาตุโรงเรียน
ราชแพทยาลัยว่าจะใช้บริโภคไม่ได้ ด้วยมีธาตุเกลืออยู่มากเกินไป
(ถ้าบริโภคจะถ่ายท้อง) แค่ในน้ำนี้มีธาตุซัลเฟอรัสแอนไฮไดรด์ คือ
ธาตุสุพรรณถัน แอนไฮไดรด์เจือปนอยู่มาก บางทีจะมีคุณในการใช้
อาบ เพื่อบำบัดโรคต่าง ๆ ที่เปนตามผิวหนังนั้นได้

ไชยาซึ่งตั้งอยู่ที่ระยะกิโลเมเตอร์ ๕๙๗ นั้น เปนบ้านเมือง
โบราณและมีของโบราณที่น่าดูอยู่บ้าง

ที่สำคัญต่อลงไปนี้ คือ สุราษฎร์ธานี (เดิมเรียกท่าข้าม) อยู่
ที่ระยะกิโลเมเตอร์ ๖๓๕ แลตั้งอยู่บนเนินริมแม่น้ำตาปี (เดิมเรียกว่า
แม่น้ำหลวง) ซึ่งเปนแม่น้ำกว้างใหญ่ มีสพานเหล็กของทางรถไฟ
ยาว ๒๐๐ เมเตอร์ข้ามตรงนี้ อนึ่งที่ใกล้ปากน้ำมีตำบลบ้านใหญ่เรียก
ว่าบ้านดอน ตั้งอยู่ใต้สุราษฎร์ธานีลงไปประมาณ ๒๕ กิโลเมเตอร์
ในแม่น้ำตาปีนี้ในฤดูน่าน้ำเรือสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นไปได้ไกลมาก แล
ตามตอนปลายแม่น้ำนี้มีป่าไม้กระยาเลยที่มีราคาอยู่มาก นอกจากนี้
ยังมีถ่านศิลาแลแร่ดีบุก ถ่านนั้นได้ขุดแต่จากชั้นตื้น ๆ มาทดลองดู

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]