gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

ผู้เขียน หัวข้อ: มรภ.สข.เชิญร่วมส่งภาพถ่ายประกวดหัวข้อ “มองผ่านเลนส์ วิถีชีวิต ลุ่มน้ำเลสาบ"  (อ่าน 5335 ครั้ง)

มรภ.สข.เชิญร่วมส่งภาพถ่ายประกวดหัวข้อ “มองผ่านเลนส์ วิถีชีวิต ลุ่มน้ำเลสาบ"

ออฟไลน์ Ying.Jakmanon

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งภาพถ่ายประกวดในหัวข้อเรื่อง “มองผ่านเลนส์ วิถีชีวิต ลุ่มน้ำเลสาบ” ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชิงเงินราวัลกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และเกียรติบัตร เปืดรับภาพตั้งแต่วันนี้ถึง 20 เมษายน นี้ ประกาศผล 30 เมษายน 2558 ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดจะนำไปจัดนิทรรศการในวันที่ 28-29 พฤษภาคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แนวคิดในการส่งภาพเข้าประกวด
ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมีพื้นที่ตั้งแต่ “ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ” ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดสงขลา 12 อำเภอ คือ อำเภอสะเดา อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอนาหม่อม อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอบางกล่ำ อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ พื้นที่จังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัด พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 อำเภอ คือ อำเภอชะอวด และอำเภอหัวไทร โดยเป็นภาพที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจชุมชน การคมนาคม เป็นต้น
หลักเกณฑ์ในการส่งภาพเข้าประกวด
1. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม
2. ภาพที่ส่งประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด “มองผ่านเลนส์ วิถีชีวิต ลุ่มน้ำเลสาบ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา”เป็นภาพถ่ายสีหรือขาวดำ อัดภาพลงบนกระดาษขนาด 12 x 18 นิ้ว ผนึกลงบนกระดาษแข็งสีดำ หรือ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาดใหญ่กว่าภาพถ่าย พร้อมทั้งตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ถ่าย เขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด และระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ E-mail ลงบนกระดาษขนาด 10 x 15 เซนติเมตร ติดลงบนมุมล่างขวาด้านหลังภาพทุกภาพ
3. กรณีถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม ให้ส่งภาพถ่ายพร้อมแนบสำเนาสไลด์หรือฟิล์ม 35 มม. โดยแผ่นสไลด์ต้องใส่กรอบกระดาษแข็งหรือกรอบพลาสติกขนาด 2 x 2 นิ้ว ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ E-mail ลงบนกรอบให้ชัดเจน
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ เท่านั้น
5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติเท่านั้น (ต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบในกรณีภาพได้รับรางวัล)
6. ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 10 ล้านพิกเซล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi
7. รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่
เป็นสกุลอื่น
8. ส่งภาพในรูปของแผ่น CD-ROM และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM คืน
9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสิ้นสุดการส่งภาพเข้าประกวด
10. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งภาพเข้าประกวดเวทีใดๆ ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารหนังสือ แผ่นภาพ ปฏิทิน เว็บไซต์ หรือเอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณา
11. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นคนๆ เดียวกัน และเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
12. ภาพที่ส่งเข้าประกวด คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณาและแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง และหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด โดยไม่ถือว่ามีความผิด
13. การประกวดทุกประเภท คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
14. ขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่ และจำหน่ายโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ เจ้าของภาพ
15. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
16. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเกี่ยวข้องและอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเท่านั้น
17. ไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ หากมีการกระทำดังกล่าว คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ / หรือ เรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ทันที และตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดภาพต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
18. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น
รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก นายธำรง เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ๆละ 1,000 บาท และเกียรติบัตร
วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
1. ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่คุณนูสรีซัน โต๊ะเส็น สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 4 อาคาร 66มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า ประกวดภาพ “มองผ่านเลนส์ วิถีชีวิต ลุ่มน้ำเลสาบ”
(โดยวันสิ้นสุดถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ส่งมาที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ถนนกาญจนวนนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ โทร 089-7339200
- นางจารุวรรณ เพชรรักษ์ โทร 081-9593687
- น.ส.นูสรีซัน โต๊ะเส็น โทร 089-2937293

 

ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]