gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: มิติใหม่สวนสาธารณะพรุค้างคาว ก้าวสู่“ตลาดน้ำบ้านพรุ” พร้อมเปิดรับ AEC  (อ่าน 14181 ครั้ง)

มิติใหม่สวนสาธารณะพรุค้างคาว ก้าวสู่“ตลาดน้ำบ้านพรุ” พร้อมเปิดรับ AEC

ออฟไลน์ หาดใหญ่ใหม่

มิติใหม่ “สวนสาธารณะพรุค้างคาว” ก้าวสู่ “ตลาดน้ำบ้านพรุ"


เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้การนำทีมบริหารของนายแพทย์วรวัฒน์ ชีวะอิสระกุล นักการเมืองผู้พัฒนาเมืองบ้านพรุจนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านพรุและท้องถิ่นข้างเคียงต่างให้คำชื่นชมและคาดหวังว่าท้องถิ่นของตัวเองจะมีผู้นำนักพัฒนาแบบเทศบาลเมืองบ้านพรุบ้าง

และวันนี้เทศบาลเมืองบ้านพรุ ก่อกำเนิดโครงการใหม่บนพื้นที่สวนสาธารณะพรุค้างคาว ซึ่งที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ และเป็นสวนสาธารณะที่มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ทำให้ผู้บริหารเล็งเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำรับการพัฒนาเป็น "ตลาดน้ำบ้านพรุ"


ข้อมูลเกี่ยวกับสวนสาธารณะพรุค้างคาว และตลาดน้ำบ้านพรุ

พรุค้างคาว อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในอดีตมีสภาพเป็นหนองน้ำ มีน้ำขังตลอดปี มีถนนรอบบริเวณที่เป็นหนองน้ำ มีป่าละเมาะเล็กน้อย บริเวณรอบนอกเป็น สวนยางของราษฎร พื้นที่ว่างรอบ ๆ หนองน้ำมีการปลูกป่าทดแทนป่าเดิม ได้แก่ กระถินเทพา กระถินณรงค์ และต้นตาล ลักษณะอากาศ มีฝนตกเกือบตลอดปี มีทัศนียภาพสวยงาม มีสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ อาศัยอยู่  จำนวนมาก ได้แก่ นกยางทุกชนิด นกเขาดิน นกกระเต็น นกแขวก นกกระสาแดง เป็นต้น โดยเฉพาะนกเป็ดน้ำในอดีตมีจำนวนนับเป็นพันตัว

พรุค้างคาว เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นพื้นที่ที่ใกล้ตัวเมืองหาดใหญ่     ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว การศึกษา การคมนาคม มีถนนกาญจนวนิช เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมจากหาดใหญ่สู่ด่านชายแดนอำเภอสะเดา (ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากชายแดนมาเลเซียประมาณ 40 กิโลเมตร)

มีพื้นที่ประมาณ 450 ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ปัจจุบันมีส่วนราชการเข้ามาใช้ประโยชน์แล้ว ได้แก่ 1)โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 พื้นที่ประมาณ 71 ไร่ 2) สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยว พื้นที่ประมาณ 79 ไร่  3)สวนสาธารณะพรุค้างคาว เทศบาลเมืองบ้านพรุ พื้นที่ประมาณ 300 ไร่เศษ

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้พัฒนาพรุค้าวคาวให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา ขุดเป็นเกาะ 8 เกาะ ก่อสร้างถนนรอบพรุค้างคาว ก่อสร้างศาลากลางน้ำ ก่อสร้างหอชมนก ทางเดินเท้า สนามเด็กเล่น เรือนเพาะชำ อาคารเก็บพัสดุงานสวนสาธารณะติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา ตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ

ปัจจุบันสวนสาธารณะพรุค้างคาวมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่ คือ ปรับปรุงให้เกิดเป็นตลาดน้ำ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ สร้างโอกาส เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าทั่วไปในส่วนของผู้สนใจ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างกิจกรรม ที่หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวได้โดยปรับปรุงพื้นที่ให้มีความน่าสนใจ เช่น เวทีการแสดง อาคารจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ร้านค้า ท่าน้ำ เรือจำหน่ายสินค้า ซุ้มจำหน่ายอาหาร ซุ้มรับประทานอาหาร หอโรยตัว ท่าน้ำเทียบเรือ ล่องเรือชมธรรมชาติ สนามยิงธนู กิจกรรมสไตล์แอดเวนเจอร์ และลานกิจกรรม เป็นต้น

นโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาเมืองบ้านพรุ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “บ้านพรุเมืองที่อยู่อาศัย ที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง” ซึ่งในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลาดน้ำบ้านพรุจะสามารถตอบสนองนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านพรุได้ เนื่องจากทำให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีปอดขนาดใหญ่ให้กับประชาชน


ในปี 2558 ทางภาครัฐได้กระตุ้นให้เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) โดยอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรียิ่งขึ้น เทศบาลเมืองบ้านพรุมีถนนกาญจนวนิชตัดผ่านจากอำเภอหาดใหญ่ไปถึงประเทศมาเลเซีย ถือเป็นประตูสู่อาเซียนชั้นใน ซึ่งบริเวณสวนสาธารณะพรุค้างคาวจะสามารถปรับปรุงให้เกิดเป็นตลาดน้ำบ้านพรุ ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา และเป็นสถานที่สร้างโอกาส สร้างรายได้ เผยแพร่วัฒนธรรม และสร้างชื่อเสียงให้กับคนบ้านพรุสู่สายตาประชาคมอาเซียนได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ประชาชนในระดับชุมชนที่สามารถรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในระดับเศรษฐกิจชุมชน ก็จะสามารถนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในสวนสาธารณะพรุค้างคาวถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีกช่องทางหนึ่ง ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บริหารและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงมีมติร่วมกันให้พัฒนาตลาดน้ำบ้านพรุขึ้นบริเวณสวนสาธารณะพรุค้างคาว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และตลาดน้ำบ้านพรุ เป็นตลาดกลางของชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2. เพื่อให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปตลอดจนชาวต่างชาติ

3. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชน

4. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีแหล่งจำหน่ายสินค้าอีกช่องทางหนึ่ง

5. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้จากการค้า การบริการ และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ

6. เพื่อให้มีพรุค้างคาวเป็นปอดขนาดใหญ่ให้กับประชาชนในพื้นที่และทำให้เกิดสิ่งแวดล้อม ที่ดีและมีความยั่งยืน

โดยขณะนี้ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้มีการจัดสรรงบประมาณกว่า 12 ล้านบาทในการจัดสร้างตลาดน้ำบ้านพรุ และได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดทดลองให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 58 พร้อมกันนี้ทางเทศบาลได้มีการจัดประกวดโลโก้ตลาดน้ำและมีการประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


โลโก้ตลาดน้ำบ้านพรุ

เตรียมพบกับอีกหนึ่งมิติของตลาดน้ำที่สร้างโดยองค์กรปกครองท้องถิ่น ตลาดน้ำบ้านพรุ สวนสาธารณะพรุค้างคาว (ภาพรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการจะนำมาให้ชมกันในเร็วๆ นี้)
หาดใหญ่ใหม่ www.facebook.com/hatyaimai
เมืองหลวงภาคใต้ หลากหลายเรื่องราว บอกเล่าแบ่งปัน

เอ๋จ้า

  • บุคคลทั่วไป
ความเห็นส่วนตัวนะครับ

ปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม และ ส่งเสริมให้เป็นที่ท่องเที่ยวนั้นผมเห็นด้วยครับ
เพราะผมก็ศิษย์เก่า ญ.ว.บ้านพรุ อยากเห็นพื้นที่แถวนั้นสวยงามน่าดู

แต่ไอ้จะให้ทำตลาดน้ำเนี่ย ผมไม่เห็นด้วยเลย...เพราะเดี๋ยวนี้เอะอะอะไรก็ตลาดน้ำๆตามกระแสเลียนแบบ
ที่คลองแหกันหมด   ไม่ได้ดูระยะยาวว่ากระแสมันจะอยู่ยั่งยืนไปซักเท่าไหร่ แล้วตรงนั้นมันก็ไกลพอสมควร
ใครจะเข้าไปขาย และ ใครจะเข้าไปซื้อ

เพราะเดี๋ยวนี้ทั้งตลาดน้ำ และ ตลาดธรรมดา เปิดมาก็เงียบจ้อยทั้งตลาดน้ำของเอกชน(ตลาดน้ำหาดใหญ่)
และตลาดที่ อบจ , อบต ทั้งหลายทำขึ้น อย่างตลาดสีสันที่ทุกวันนี้ไม่เกิดอะไรขึ้น หรือ กระทั่งโก้งโค้ง
วิลล่ามาเก็ต ที่เปิดๆปิดๆ วันดีคืนดีก็ปรับปรุง แล้วซักพักก็ปิดเงียบอีก...นี่ขนาดอยู่ในตัวเมืองแท้ๆนะครับ
เสียงบไปเท่าไหร่แล้วล่ะครับ เคยมีใครสะกิดใจบ้างมั้ย

พูดตรงๆว่าผมกลัวจะเป็นการเอางบประมาณมาใช้อย่างเสียเปล่า

ออฟไลน์ insideman

จะเป็นเหมือนตลาดน้ำหาดใหญ่ในรึเปล่า  ส.อืม ส.อืม

คนสงสัย

  • บุคคลทั่วไป
ถามตรงๆนะท่าน ครั้งที่แล้วทำเรื่อถีบก็เจ๊ง ไปรอบนึงแล้ว

ครั้งนี้มาทำตลาดน้ำอีก คิดว่าจะเจ๊งอีกไหมท่าน

เสียดายงบประมาณนะท่าน

ออฟไลน์ arakon50

บางทีก็สงสัยน่ะ...ว่าทำไมต้องทำเหมือนๆกัน พออันไหนเข้าท่าก็เฮโลไปทำตาม แล้วมันก็เกิดการแย่งตลาดกัน

ทำไมไม่สร้างความต่าง หรือเอกลักษณ์ของแต่ละท้องที่  เพื่อให้เศรษฐกิจเกิดการกระจาย ให้นักท้องเที่ยวได้นึกถึงว่าจะมาสงขลา พื้นที่ไหนมีอะไรที่น่าสนใจ  ไม่ใช่ตลาดน้ำ ทั้ง 10 อำเภอแบบนี้  พอมันเยอะ มันก็เกลื่อนแล้วเกิดความไม่น่าสนใจอีกต่อไป....... ก็ต้องกลับไปนับ 1 ใหม่อีกครั้ง ว่าจะมีใครริเริ่มอะไรใหม่ๆ อีก แล้วก็ทำตาม เป็นวังวนอยู่แบบนี้ขอโทษหากแสดงความคิดเห็นไม่โดนใจใคร แต่อยากให้บ้านเมืองเศรษฐกิจมันยั่งยืนและมั่นคง


 ส-เขิน ส-เขิน ส-เขิน ส-เขิน

ออฟไลน์ แฟร์

ปรับปรุงริมคลองที่มาจากสะเดา เป็นแหล่งท่องเที่ยว ออกกำลังกายน่าจะดีกว่านะครับ เพราะบรรยากาศธรรมชาติมาก

คอนเฟริม

  • บุคคลทั่วไป
เจ๊งกับเจ๊ง เสียดายงบประมาณ รู้อยู่ว่าไปไม่รอดก็ยังฝืนจะทำ ส.หลกจริง ส.หลกจริง ส.หลกจริง

เอ๋จ้า

  • บุคคลทั่วไป
พรุก็คือพรุ หน้าที่ของมันคือเป็นระบบนิเวศน์ระบบหนึ่ง เป็นพื้นที่เจริญเติบโตของพืชน้ำ
และเป็นที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำหลายๆชนิด...เป็นแหล่งหากินของสัตว์ตามห่วงโซ่
อาหาร อาจรวมถึงเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านที่จะทำประมงเล็กๆน้อยๆเพื่อจับสัตว์น้ำมาบริโภค
ภายในครัวเรือน เพราะตั้งแต่สมัยเรียน ณว.บ้านพรุ ผมก็เห็นชาวบ้านทอดแห ธงเบ็ด วางกัด
จับปลาขึ้นมากินกันทุกวี่ทุกวัน

ซึ่งผมว่าควรจะปล่อยให้พรุ ยังคงเป็นพรุต่อไป ให้มันทำหน้าที่ของมันตามธรรมชาติ
แค่ปรับปรุงทัศนียภาพรอบข้างให้สวยงาม มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านค้าเป็นสัดเป็นส่วนอยู่บนฝั่ง
ตรงไหนเป็นมุมอับ เป็นที่เปลี่ยวก็จัดให้มันดูโล่ง และ ปลอดภัยขึ้น แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว
ไม่ใช่ว่ามีพื้นที่เป็นน้ำ ก็จะทำตลาดน้ำหมด  ดูอย่างทะเลน้อยก็มีพื้นที่เป็นน้ำ แต่ยังทำพื้นที่ร้านค้า
บนฝั่งให้คนนั่งชมทิวทัศน์ ไม่เห็นจำเป็นต้องทำตลาดน้ำเลย

หากเปิดเป็นตลาดน้ำ คุณมีการวางแผนรึเปล่าว่าคุณจะควบคุมมลภาวะยังไง
ไหนจะขยะที่คนมาเที่ยวและทิ้งลงในน้ำ ไหนจะน้ำจากการประกอบอาหารของพ่อค้าแม่ค้าที่ทำของขาย
ส่วนหนึ่งต้องมีการหลุดรอด เททิ้งลงไปในน้ำแน่....เมื่อเปิดเป็นตลาดน้ำแล้วผมว่าอย่าคิดแค่รายได้
จากการท่องเที่ยวและค่าเช่าที่จากผู้ค้าอย่างเดียว...คุณมีมาตรการดูแลเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยัง

ถ้ามีมาตรการแล้วแต่ไม่สามารถคุมไม่ให้พ่อค้าแม่ค้า และ ประชาชนที่มาเที่ยวทิ้งขยะ และ น้ำเสียลงไปในพรุได้ล่ะ
คุณก็ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเสียค่าจ้างจัดหาพนักงานมาดูแลความสะอาดค่อยเก็บขยะอีกรึเปล่า
โอเค..ขยะที่เป็นชิ้นๆสามารถช้อนกลับขึ้นมาได้ แต่ของเสียที่เป็นน้ำเมื่อลงไปแล้วคุณจะเอากลับขึ้นมายังไง

ช่วยกันคิดหลายๆทางดีกว่าครับ  อย่าคิดแค่ว่าเปิดแล้วจะมีรายได้...เพราะตอนนี้ก็เห็นๆอยู่หลายแห่ง
เปิดตลาดกลางเมืองแท้ๆยังเจ๊งได้ ตัวอย่างมีเห็นๆกันอยู่เยอะแยะ

ใช้งบให้หมด

  • บุคคลทั่วไป
เลือกตั้งมาแล้ว สักแต่ว่าจะทำอะไรที่ใช้งบออกๆ ไป ไม่รู้ว่ามีการศึกษา ผลกระทบระยะยาว และ ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับไหมครับ  และเอาอะไรมารับประกันว่าสำเร็จ คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ ถ้าไม่เป็นไปตามคาด (เพราะศึกษามาไม่ดี แล้วพลาด) จะมีการรับผิดชอบกันไหม

พอ project ผิดพลาด ไม่สำเร็จ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เงินใช้ไปหมดแล้ว คนสั่งให้ทำ หมดวาระไป คนใหม่เข้ามา ถ้าขัดกัน ก็ยกเลิดโครงการเก่า เงินหายสูญหมด หมด ไม่มีความผิด

รบบบการปกครองท้องถิ่นไทยก็เป็นอย่างนี้ หมุนเวียน เปลี่ยนกันมาใช้งบประมาณ โดยไม่ได้เล็งเห็นผลในระยะยาว

ถ้าเห็นว่าตลาดน้ำหลายแห่งเกิดในหาดใหญ่แล้ว มีความคิดที่จะทำอย่างอื่นได้ไหม ที่ไม่ต้องไปแข่งในสิ่งที่คนอื่นทำกันมาแล้ว จริงๆ ก็ไม่ใช่คนอื่น ก็การเมืองท้องถิ่นใกล้กัน

ทำไมไม่คิอ project ที่ต่างออกไป เพื่อให้ทัวร์ที่มา มีโอกาสจะเลือกมาเที่ยว ทุกๆที่ ไม่ใช่ เช้าตลาดน้ำ เที่ยงตลาดน้ำ เย็นตลาดน้ำ เผลอๆ มันก็ตัดกันเอง เหลือ เลือกมาที่เดียว

ออฟไลน์ ภูกิ่งกานต์

ถ้านายกคิดถูก ทำตลาดน้ำ ก็จะมีที่อื่นคิดผิดเพราะจะต้องมีบางเทศบาล เจ๋ง แน่ๆ ไม่มีคิดต่างเลย นี่หรือเรียกวิสัยทัศน์ จังหวัดเองก็นิ่งเฉย ผมมาเที่ยวสงขลาจะไปเที่ยวตลาดน้ำไหนดีหละ  ช่วยแนะนำหน่อย

คนรักบ้านเมือง

  • บุคคลทั่วไป
ย้อนหลังมาอ่านคอมเม้นต่างๆ มาถึงวันนี้ 2 ปีกว่าแล้ว ทุกท่านกล่าวมาถูกหมดนะ ถึงยังไม่เจ้งแต่แย่ลงมาก

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]