gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: หน้าที่พระสงฆ์  (อ่าน 3599 ครั้ง)

หน้าที่พระสงฆ์

ออฟไลน์ เณรเทือง

หน้าที่พระสงฆ์
« เมื่อ: 09:43 น. วันที่ 29 ส.ค.59 »
ช่วยตอบสั้นๆทีครับ พระสงฆ์มีหน้าที่อะไร ถูกใจมีรางวัลครับ ขอหน้าที่ที่สำคัญที่สุดหน้าที่เดียว!!!

มโน จงไกลจักร

  • บุคคลทั่วไป
Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14:33 น. วันที่ 29 ส.ค.59 »
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เทศนา พัฒนา ปรึกษากิจ ไกล้ชิดสาธุชนฯ.  ส.หลก

ออฟไลน์ เณรเทือง

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 16:19 น. วันที่ 29 ส.ค.59 »
ขอท่านอื่นอีกครับ..

ออฟไลน์ Mr.No

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19:43 น. วันที่ 29 ส.ค.59 »
ช่วยตอบสั้นๆทีครับ พระสงฆ์มีหน้าที่อะไร ถูกใจมีรางวัลครับ ขอหน้าที่ที่สำคัญที่สุดหน้าที่เดียว!!!

ผมตอบตามที่พุทธองค์บัญญัติครับ

"ภิกษุ ทั้งหลาย.  กิจของสมณะที่สมณะต้องทำมีสามอย่างเหล่านี้. สามอย่าง
อะไรบ้างเล่า ? สามอย่างคือ :-

(๑) การสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง.
(๒) การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง.
(๓) การสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่ง.

ภิกษุ ทั้งหลาย. ! กิจของสมณะที่สมณะต้องทำมีสามอย่างเหล่านี้แล.
ภิกษุ ทั้งหลาย. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงสำเนียกใจ
ไว้ว่า “ความพอใจของเราจักต้องเข้มงวดพอ ในการสมาทานการปฏิบัติใน
ศีลอันยิ่ง, ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง และในการสมาทานการ
ปฏิบัติในปัญญาอันยิ่ง”
ดังนี้. ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลาย พึงสำเหนียกใจ
ไว้อย่างนี้ แล.

สรุปคือ  "ศีล..สมาธิ..ปัญญา"  ครับ.

..ขอเป็นแค่ "มนุษย์" ที่อาศัยโลกใบนี้สำหรับ เกิด.แก่.เจ็บ.ตาย อย่างนอบน้อมและคารวะ.
https://www.facebook.com/mrno.hatyai

accord-g8

  • บุคคลทั่วไป
Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 08:28 น. วันที่ 30 ส.ค.59 »
หน้าที่ของพระสงฆ์ คือ การเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า เพื่อบำรุงศาสนาพุทธของพระองค์ให้ยั่งยืนนาน

พอเพียงมาก

  • บุคคลทั่วไป
Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 19:32 น. วันที่ 30 ส.ค.59 »
พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ การปฏิบัติบูชา
ถือว่าเป็นหน้าที่อันสมควรแก่ภิกษุ อย่างที่สุด

ออฟไลน์ เณรเทือง

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 08:59 น. วันที่ 31 ส.ค.59 »
เกรงว่าท่านทั้งหลายจะไม่เข้าใจคำถาม งั้นขอตั้ง word คำถามใหม่
"หน้าที่ของพระสงฆ์ที่ได้แสดงพฤติกรรมแห่งหน้าที่ ที่ชัดเจนที่สุดคือ..........
(ท่านที่ตอบแล้ว ขอให้ตอบใหม่ได้นะครับผมเตรียมรางวัลไว้แล้วจริงๆ)
(หน้าที่=ภาระกิจที่ต้องกระทำ)

ออฟไลน์ เณรเทือง

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 09:20 น. วันที่ 31 ส.ค.59 »
คุณมโน จงไกลจักร มีบางข้อไม่ถือเป็นหน้าที่  บางข้อพระสงฆ์บางรูปไม่อาจกระทำได้ จึงไม่อาจนับเป็นหน้าที่
คุณ Mr.No พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้แสดงพฤติกรรมนั้นชัดเจน และคำตอบนี้ควรคู่กับคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของสงฆ์
คุณAccord G8 ไม่มีใครสามารถเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้
คุณพอเพียงมาก คำตอบกว้างไปครับ
คุณaroon177 ใครๆก็บำรุงศาสนาได้นะครับ พระสงฆ์หลายๆรูปก็ไม่สามารถสอนอะไรใครได้

เกษม ประเทือง

  • บุคคลทั่วไป
Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10:22 น. วันที่ 31 ส.ค.59 »
สวดมนต์ บิณฑบาต กวาดลานวัด ปัจจเวกฯ
รักษาผ้าครอง พิจารณาปัจจัย๔ ท่องปาฏิโมกข์
 นั่งสมาธิ เผยแผ่ธรรมะ เป็นต้น

ออฟไลน์ เณรเทือง

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 11:02 น. วันที่ 31 ส.ค.59 »
คำตอบของคุณเกษม ประเทือง เรียกวัตรปฏิบัติ เพื่อให้คงความเป็นพระ แต่ผมกำลังถามถึงหน้าที่ที่สำคัญเพียงหน้าที่เดียวที่พระสงฆ์ทุกรูปได้กระทำให้เห็นเป็นประจำครับ ใบ้ให้ขนาดนี้คงไม่มีใครมาตอบว่าบิณฑบาตร นะครับ เพราะนั่นคือคำตอบของการเลี้ยงชีพของสงฆ์ ครับ

ออฟไลน์ เณรเทือง

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 11:13 น. วันที่ 31 ส.ค.59 »
ช่วยตอบสั้นๆทีครับ พระสงฆ์มีหน้าที่อะไร ถูกใจมีรางวัลครับ ขอหน้าที่ที่สำคัญที่สุดหน้าที่เดียว!!!
เกรงว่าท่านทั้งหลายจะไม่เข้าใจคำถาม งั้นขอตั้ง word คำถามใหม่
"หน้าที่ของพระสงฆ์ที่ได้แสดงพฤติกรรมแห่งหน้าที่ ที่ชัดเจนที่สุดคือ..........

ตามนี้...ครับ

ออฟไลน์ เณรเทือง

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 14:23 น. วันที่ 31 ส.ค.59 »
พระสงฆ์ มีหน้าที่ ศึกษาธรรม, ปฏิบัติธรรม, เผยแผ่ธรรม และรักษาธรรม
อันนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนที่ต้องปฏิบัติล่ะครับ ทำให้ถือว่ายังไม่ตรงประเด็น

หลวงเทือง

  • บุคคลทั่วไป
Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 14:29 น. วันที่ 31 ส.ค.59 »
สัพเพธัมมานาลัง อภินิเวสายะฯ.
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
อัปมาเทนะ สัมปาเทถะฯ.
จงดำรงตนด้วยความไม่ประมาทเถิด
เสียสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต
เสียสละชีวิต เพื่อรักษาธรรม
ท่านทั้งหลาย พระธรรมวินัย
จักเป็นตัวแทนของพระตถาคต
ดังนั้น หน้าที่ที่สำคัญที่สุด
คือการรักษาพระธรรมวินัยให้คงอยู่
ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
อย่างเคร่งครัด พุทธศาสนา จะดำรงอยู่
ตลอดไป

ออฟไลน์ เณรเทือง

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 14:37 น. วันที่ 31 ส.ค.59 »
ดังนั้น หน้าที่ที่สำคัญที่สุด
คือการรักษาพระธรรมวินัยให้คงอยู่
ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
อย่างเคร่งครัด
เราไม่สามารถมองเห็นในพฤติกรรมการทำหน้าที่ในข้อนี้ของพระสงฆ์ได้ชัดเจน ถือว่าหลวงเทืองยังตอบไม่ถูกครับ

ออฟไลน์ เณรเทือง

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 14:47 น. วันที่ 31 ส.ค.59 »
ใบ้ให้อีกหน่อย
1.ทุกท่านจะพบกับการทำหน้าที่นี้ของพระสงฆ์อยู่เสมอ
2.พระสงฆ์ทุกรูปไม่เว้นแม้พระบวชใหม่ก็ทำหน้าที่นี้ได้

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]