ผู้เขียน หัวข้อ: นาทวีใต้ร่มพระบารมี ย้อนรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 22 มีนาคม 2502  (อ่าน 4747 ครั้ง)

นาทวีใต้ร่มพระบารมี ย้อนรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 22 มีนาคม 2502

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

นาทวีใต้ร่มพระบารมี ย้อนรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 22 มีนาคม 2502

ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ปวงชนคนไทยอยู่เย็นเป็นสุขด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า ‘เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม’สำหรับพสกนิกรชาวนาทวี จังหวัดสงขลา เมื่อย้อนรอยกลับไปเมื่อ 22 มีนาคม 2502  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาเยือนพสกนิกรชาวอำเภอนาทวี และทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอาคารที่ว่าการอำเภอนาทวี ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาทวี 

อาคารดังกล่าวมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เทศบาลตำบลนาทวีรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังนี้ให้มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงคู่กับเทศบาลตำบลนาทวี และชาวนาทวีตลอดไป

ที่มา เทศบาลตำบลนาทวี

 
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com