gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: ผู้แทนรัฐบาล ติดตามความก้าวหน้า 4 โครงการใหญ่พัฒนา อ.เบตง ให้เป็นเมืองต้นแบบ  (อ่าน 1240 ครั้ง)

ผู้แทนรัฐบาล ติดตามความก้าวหน้า 4 โครงการใหญ่พัฒนา อ.เบตง ให้เป็นเมืองต้นแบบ

ออฟไลน์ ทีมงานประชาสัมพันธ์

หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา จชต. นำคณะติดตามความก้าวหน้า 4 โครงการใหญ่พัฒนา อ.เบตง จ.ยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนวันที่ 4 มี.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งคณะ ประกอบด้วย พล.อ.จำลอง คุณสงค์ , พล.อ.ปราการ ชลยุทธ , พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ , พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ , นายพรชาต บุนนาค และ นายจำนัล เหมือนดำ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนา อ.เบตง จ.ยะลา ในฐานะเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เป็น 1 ใน 3 ตามโครงการเมืองต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 
ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่องจากการติดตามความก้าวหน้าของเมืองหนองจิก ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบของ จ.ปัตตานี  เมื่อเดือนธันวาคม และเมืองสุไหงโก-ลก เมืองต้นแบบของ จ.นราธิวาส ล่าสุดเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จากการร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุป และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าอย่างมาก ในทุกด้าน โดยเฉพาะในการก่อสร้างสนามบิน ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยจะแล้วเสร็จในกลางปี 2562 หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่เห็นความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่

โครงการบ้านปิยมิตร (กม.๔) ตำบลตาเนาะแมเราะ ซึ่งเป็นตลาดที่มีการสั่งซื้อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนโยบายของรัฐบาลในการจัดทำสินค้า Premium Grade เช่น ปลากือเลาะห์ ที่วันนี้สามารถเพาะพันธุ์ในทางวิทยาศาสตร์ได้แล้ว และจะได้มีการขยายผลไปยังประชาชนต่อไป รวมทั้ง  ปลานิลเบตง ปลาจีน และการเลี้ยงปลาสวยงาม ที่ตลาดมาเลเซียและสิงคโปร์มีความต้องการเป็นอย่างมาก พร้อมกับการเชื่อมโยงระบบการเลี้ยงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรในพื้นที่

เช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่เบตง ปัจจุบันเกษตรกรยังไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยการซื้อลูกปลามาจากประมงจังหวัดยะลา สำหรับวิธีการเพาะเลี้ยงจะใช้ระบบหมุนเวียนหรือระบบน้ำไหลตามธรรมชาติ จุดเด่น คือ ปลาแข็งแรง ไม่มีกลิ่นโคลน โตไว ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน อีกทั้งปลากือเลาะห์เป็นปลาในพื้นที่ อ.ธารโต อ.เบตง และ อ.ศรีสาคร จัดเป็นปลาที่เพาะพันธุ์ยาก ราคาในท้องตลาดกิโลกรัมละ ๓,๐๐๐ บาท

ต่อมา คือ โครงการโรงไฟฟ้า (กม.๗) ตำบลตาเนาะแมเราะ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน ได้มีการเร่งรัด/ประสานการดำเนินการให้ภาคเอกชน เข้าไปลงทุนในธุรกิจพลังงานอย่างน้อย ๒ โรงงาน วงเงินงบประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าตก หรือดับ ในตัวเมืองเบตงอย่างมั่นคงและยั่งยืน ขณะเดียวกัน ก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการที่หลากหลาย อย่างเช่น การผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1MWจำนวน 7 เครื่อง(เพื่อความมั่นคง) การผลิตไฟฟ้าด้วยกำลังจากน้ำ การผลิตไฟฟ้าจากวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเกิดพลังงานไฟฟ้าได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโครงการหมู่บ้านไก่ ฟาร์มโกช้าง (กม.๑๕) ตำบลตาเนาะแมเราะ โดยเป็นเป้าหมายด้านความมั่นคงด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สินค้าต่อเนื่องการท่องเที่ยว ได้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการไก่เบตงประชารัฐ  เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไก่เบตงเฉพาะพื้นที่ ทั้งในรูปแบบการผสมพันธุ์ การเพาะเลี้ยง การให้อาหาร การส่งเสริมการเลี้ยงให้กับประชาชน การขึ้นทะเบียน GI และการแปรรูปเพื่อให้เนื้อไก่เบตงที่จะเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงตรงกับความต้องการของตลาดที่มีการสั่งซื้อ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

และนโยบายของรัฐบาลในการจัดทำสินค้า Premium Grade พร้อมกับการขยายสัดส่วนการผลิต รวมทั้ง เร่งรัดดำเนินการผลิตไก่เบตงให้มีปริมาณการบริโภคตามความต้องการที่แท้จริงของตลาดให้ได้จำนวน ๕๐,๐๐๐-๗๐,๐๐๐ ตัว/ปี เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตในพื้นที่ โดยตั้งเป้าการผลิตไก่เบตงคุณภาพ ๕๐๐,๐๐๐ ตัว ในระยะเวลา ๕ ปี พร้อมกับการเชื่อมโยงระบบการเลี้ยงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรในพื้นที่

รวมทั้งโครงการจุดก่อสร้าง Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สำหรับการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมนั้น ส่วนราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้พยายามปรับปรุง เช่น การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อความสะดวกเข้าถึงพื้นที่ (หลักเขตที่ ๕๔ A) วงเงินงบประมาณ ๕๐ ล้านบาท และการขยายถนนทะเลหมอกอัยเยอร์เวงพร้อมลานจอดรถยนต์ จำนวน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และการจัดทำจุดชมวิวพื้นกระจก (Sky Walk) มูลค่า ๙๑,๑๖๐,๐๐๐ ล้านบาท
อีกทั้งยังมีการเจรจาภาคเอกชนร่วมลงทุนกับหน่วยงานรัฐ และเอกชนในพื้นที่ดำเนินโครงการสวนเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า ๑๐๐ ไร่ ของอำเภอเบตง เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ รองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเบตง และเมืองใกล้เคียงให้มีความพร้อมรองรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

และได้มีการประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงาน และองค์กรทุกภาคส่วน ที่มีความสนใจจะมาร่วมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านมิติการพัฒนาเศรษฐกิจตามโครงการเมืองต้นแบบฯ ก็ได้มีการประสานเชิญชวนไปยังหลายหน่วยงานเพื่อเข้ามาร่วมแล้ว และหลายหน่วยงานก็มีแผนที่จะร่วมพัฒนาภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ รวมทั้ง จะได้เร่งรัดการก่อสร้างสนามบินเบตง เนื่องจากมองว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]