gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: แถลงข่าวตลาดประชารัฐ เตรียมเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ 5 ธ.ค.นี้  (อ่าน 190 ครั้ง)

แถลงข่าวตลาดประชารัฐ เตรียมเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ 5 ธ.ค.นี้

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

กระทรวงมหาดไทย จัดแถลงข่าว “ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข” เชิญชวนประชาชนจับจ่ายใช้สอยตลาดประชารัฐ พร้อมเปิดตัวตลาดพร้อมกันทั่วประเทศ 5 ธันวาคมนี้

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าว “ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข” โดยมี นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและประธานดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมการแถลงข่าว

นายสุธี มากบุญ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ดำเนินการตลาดประชารัฐ รวม 9 ประเภท ได้แก่

ตลาดประชารัฐ Green Market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ Modern Trade ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธกส. ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,520 แห่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไม่มีพื้นที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่และโอกาสในการค้าขาย โดยได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

นายนิสิตฯ กล่าวว่า สำหรับภาพรวมการลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกพื้นที่ โดยมียอดสะสมของผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 120,276 ราย ซึ่งตลาดที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 73,664 ราย ตามด้วย ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 64,728 ราย และตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 27,940 ราย

ประเภทสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. สินค้าเกษตรทั่วไป เกษตรอินทรีย์ และผักผลไม้ปลอดภัย รวม 63,139 ราย 2. สินค้าอื่นๆ เช่น เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ 31,718 ราย และ 3. อาหารพร้อมรับประทาน ข้าวแกง 28,415 ราย

ประเภทของผู้ประกอบการ 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. พ่อค้า/แม่ค้า 59,887 ราย 2. เกษตรกร 31,071 ราย และ 3. ผู้มีรายได้น้อย 12,862 ราย

สำหรับพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้มาลงทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1. กรุงเทพฯ 8,361 ราย 2. จ.ศรีสะเกษ 5,828 ราย 3. จ.นครราชสีมา 5,814 ราย 4.บุรีรัมย์ 4,228 ราย และ 5.สกลนคร 3,934 ราย

นายนิสิตฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นี้ จะมีการเปิดตลาดประชารัฐพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้ชื่องาน “ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข” มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอการส่งต่อโมเดลตลาดคลองผดุงกรุงเกษมไปสู่ตลาดประชารัฐ ซึ่งในระยะแรกกำหนดให้ตลาดที่เข้าร่วมโครงการทุกตลาดจะต้องมีสินค้าที่สะอาดและปลอดภัย และเพื่อสร้างการรับรู้โครงการตลาดประชารัฐให้แก่พี่น้องประชาชน รวมถึงสร้างโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่ได้ค้าขายในตลาดประชารัฐ 9 ประเภท

ด้านนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดงานจะแบ่งพื้นที่เป็น 6 โซน ได้แก่ โซนตลาดพื้นฐาน โซนตลาดเพิ่มคุณค่า โซนตลาดก้าวหน้า โซนสินค้าเด่นตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โซนอาหารชวนชิม โซนตลาดประชารัฐน้องใหม่ โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการตลาดประชารัฐ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อสวัสดิการประชาชน นอกจากนี้ ยังมีมีสินค้าและกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กระเป๋าใบบัว จังหวัดลำปาง รองเท้ารักษ์โลกรักสุขภาพ กรุงเทพมหานคร สับปะรดสยามโกลด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลไม้เมืองหนาว จังหวัดเชียงใหม่ หมอนยางพารา จังหวัดชุมพร และถั่วแมคคาเดเมีย จังหวัดเลย เป็นต้น

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เนื่องจากการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีอาชีพและรายได้ อีกทั้งงานนี้จะมีสินค้าดีและมีคุณภาพมาจำหน่ายถึง 9 ตลาดประชารัฐ มากกว่า 180 ราย จึงขอเชิญชวนประชาชน ทุกท่านเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าได้ในระหว่างวันที่ 5–7 ธันวาคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม และตลาดประชารัฐทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทั่วประเทศ อันถือเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นการเปิดตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง พัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยืนยืนต่อไป

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]