gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: ผลักดันการสร้างคลองไทย เส้นทาง 9A เชื่อมการเดินเรืออันดามัน-อ่าวไทย  (อ่าน 3065 ครั้ง)

ผลักดันการสร้างคลองไทย เส้นทาง 9A เชื่อมการเดินเรืออันดามัน-อ่าวไทย

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

ผลักดันการสร้างคลองไทย เส้นทาง 9A เชื่อมการเดินเรืออันดามัน-อ่าวไทย

ข้อมูลจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รายงานว่าตามที่สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา ร่วมกับสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา 5 จังหวัด (กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา) ได้ทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการในการศึกษาความเหมาะสมในการขุดคลองไทยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลของประเทศไทย (อ่าวไทย และอันดามัน) กับระบบโลจิสติกส์ของโลกเพื่อพัฒนากระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development : EEC และ ว่าที่ร้อยตรี ไกรธนู แกล้วทนงค์ นายกสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา สาขาจังหวัดสงขลา กับสมาชิกสมาคมร่วม 100 คน ได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มารับหนังสือด้วยตนเอง เพื่อให้พิจารณาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของการขุดคลองไทยตามแนว 9A นั้น

(15 มี.ค.61) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม OSM ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นการศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการขุดคลองไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วม 20 คน อาทิ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา , สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา , โครงการชลประทานสงขลา , ประธานอำนวยการคลองไทยภาคใต้ , นายอำเภอระโนด , มหาวิทยาลัยทักษิณ ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , อบจ.สข. ,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เป็นต้น

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวทางการพัฒนาข้างต้น และน่าจะเป็นการพัฒนายกระบบโลจิสติกส์ได้ระดับหนึ่ง แต่โครงการดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบในบางเรื่อง อาทิ ด้านความมั่นคงจะเป็นการแบ่งแยกประเทศหรือไม่ การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม จะมีเรือเข้ามาใช้บริการหรือไม่ การเปลี่ยนวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนของคนในพื้นที่ การป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ เป็นต้น

สำหรับการศึกษาในขั้นต้นความเป็นไปได้ของโครงการขุดคลองไทย มีดังนี้

1.ขนาดของคลองควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 400 เมตร ความยาวทั้งสิ้น 135 กิโลเมตร โดยเริ่มฝั่งอันดามัน จากอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และออกสู่อ่าวไทยที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

2.จะมีการพัฒนา 2 ฝั่งคลองให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า และท่าเรือ เพื่อให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าของภูมิภาคเอเซียตะวันออก รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยว

3.ประโยชน์ที่จะได้รับจากคลองไทย โดยสองฝั่งคลองจะถูกพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้า ศูนย์กลางการเงินธนาคาร เพิ่มการจ้างงาน จะช่วยลดพื้นที่ยากจน ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของไทย โดยสามารถร่นระยะเวลาในการขนส่งได้ประมาณ 2 วัน โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางสู่ไทย

4.ส่งเสริมศักยภาพความมั่นคง โดยเฉพาะการเคลื่อนพลจากอ่าวไทยสู่อันดามันได้อย่างรวดเร็ว

5.ไทยจะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้ เรื่อประมงไทยสามารถจับปลาได้ทั้ง 2 ฝั่งทะเล

อย่างไรก็ตาม การศึกษาข้างต้นยังขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องถึงผลกระทบจากโครงการดังกล่าว อาทิ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ การท่องเที่ยว ผลตอบแทนจากการขุดคลองในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอขอบคุณทางสมาคมคลองไทยฯ ที่ใช้ช่องทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาในการเสนอโครงการนี้ไปยังนายกรัฐมนตรี ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา จะนำข้อมูลที่ได้ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

"บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้"
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

ออฟไลน์ Zenki

ยากให้พมนาระบบรถไฟฟ้าด้วยครับแบบชินคันเซ็นญี่ปุ่นอะคับทำให้คนเดินทางได้เร็วขึ้น

ออฟไลน์ Avagee

ส่วนตัวอยากให้เกิดนะครับแต่!!
ขอตั้งข้อสังเกตุนะครับ ทำไมต้อง 9A

1. เพราะผ่านหลายจังหวัด ? จะได้มีรายได้ทั่วถึง  (พอเข้าใจได้)
2. 9A ใกล้ เกาะลันตามากเกินไปไหม๊ ซึ่ง เกาะลันตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากไปหรือเปล่า อาจมีผลกระทบในระยะยาว (น่าเป็นห่วง)
3. ความเห็นส่วนตัวนะครับ บวกกับความคิดส่วนตัว ทำไมไม่เลือกเส้นทางที่ต่ำลงมาให้ผ่านทะเลสาบสงขลา
   3.1 ลดค่าขุด
   3.2 เป็นเส้นทางระบายน้ำในช่วงหน้าฝนของ จ. พัทลุง และ สงขลาไปในตัว ปีที่แล้ว เกาะนางคำน้ำท่วม (อันนี้คิดเอาเองไม่ได้มีการศึกษาใดๆทั้งสิ้น)

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะขุดแนวไหน หรือ ขุดอย่างไร ยังไงก็มีผลกระทบทั้งแง่ดีแง่ร้ายทั้งนั้นเพราะชีวิตคนเราทุกวันอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะดีจะร้ายยังไงเราต้องปรับตัวกับทุกความเปลี่ยนแปลง ส่วนตัวอยากให้โครงการนี้เกิดครับ

คลองไทย คลองใคร

  • บุคคลทั่วไป
คลองไทย คลองใคร อีกแง่มุมที่ไม่มีใครพูดถึง  https://www.facebook.com/NoThaiCanal/

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]