gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: มหากาพย์อควาเรียมสงขลา 1.4 พันล.สร้างสิบปีไม่เสร็จ(5)  (อ่าน 5299 ครั้ง)

มหากาพย์อควาเรียมสงขลา 1.4 พันล.สร้างสิบปีไม่เสร็จ(5)

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

ที่มา สำนักข่าวอิศรา https://www.isranews.org/isranews/64502-inves-64502.html

เจาะงบบ.ไทคอน!แกะรอยเส้นทางเงิน125ล.อควาเรียมสงขลา-โชว์รายรับล่วงหน้าบึงฉวากเพียบ(5)

"....ในหมายเหตุงบการเงิน ระบุว่า บริษัทมีีรายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเล บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี สัญญาเลขที่ 46/2548 และรับเงินตามสัญญาจ้างล่วงหน้า งานก่อสร้างสถานแสดงพันธ์สัตว์ทะเลบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติฯ(ส่วนต่อเติมรูปตัว T) กว้าง18ม. ยาว30ม. สัญญาเลขที่ 1/2550 โดยระบุ ว่าบริษัทจะเฉลี่ยเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเป็นรายได้ค่าก่อสร้างตามค่างวดงานที่ส่งมอบจนกระทั่งงานเสร็จ แต่ไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงานจ้างก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ไว้ด้วยแต่อย่างใด..."เงินจำนวน 125 ล้านบาท ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ่ายเป็นค่าจ้างงานงวดแรก ให้แก่ บริษัท ไทคอน จำกัด  คู่สัญญาจ้าง  ตามสัญญาว่าจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา จากงบประมาณโครงการทั้งหมด 839 ล้านบาท ถูกนำไปใช้จ่ายเรื่องอะไรบ้าง? 

ยังเป็นปริศนาสำคัญที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ติดตามตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ต้นตอปัญหาสำคัญที่ทำให้โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา มีความล่าช้าเสร็จไม่ทันตามกำหนด ปัจจุบันผ่านมา 10 ปีแล้วยังไม่เสร็จ เงินงบประมาณที่ใช้ทะลุไปถึง 1.4 พันล้านบาท

เป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแต่การจ่ายเงินงวดแรกจำนวน 125 ล้านบาท หรือคิดเป็น15% ของวงเงินว่าจ้างตามสัญญา ให้กับบริษัทฯ ที่เมื่อมีการจ่ายเงินให้ไปแล้ว งานก่อสร้างกลับไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ไม่รู้ว่าเงินว่าจ้างถูกนำไปใช้จ่ายเรื่องอะไรกันแน่ ขณะที่บริษัทก็ประสบปัญหาสภาพคล่องเรื่อยมา  ซึ่งในขณะนั้นมีความพยายามที่จะเสนอหาทางออกแก้ไขปัญหาด้วยการสลับงวดงานที่ต้องมีการจ่ายเงินจำนวนมากในงวดงานหลังสัญญาขึ้นมาทำแทนก่อน เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของผู้รับเหมา แต่ปรากฎว่าคณะกรรมการบริหารโครงการ ในขณะนั้นไม่เห็นด้วย จนกระทั่งมาถึงยุคการบริหารงาน ของน.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็มีการสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการนี้โดยเร็ว ก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะออกคำสั่งเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารโครงการแบบยกชุด จากนั้นไม่นาน ก็มีการอนุมัติให้มีการสลับงวดงานที่ต้องมีการจ่ายเงินจำนวนมาก ในช่วงหลังๆ ขึ้นมาทำก่อนได้

แต่หลังจากมีการสลับงวดงานแล้ว ปัญหาการก่อสร้างก็ยังเกิดขึ้นตามมาไม่รู้จบ เลยส่งผลทำให้การดำเนินงานโครงการนี้ มีความล่าช้า ไม่แล้วเสร็จ และมีการอนุมัติเติมเงินงบประมาณลงไปเพิ่มเติมอีกจำนวนมากด้วย

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบงบการเงินแสดงผลการประกอบการทางธุรกิจของ บริษัท ไทคอน จำกัด ณ วันที่ 31 ธ.ค.2550 ที่นำส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับทราบ เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2551 หลังการลงนามในสัญญารับงานว่าจ้างก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2550

บริษัทฯ แจ้งว่า มีรายได้รวม  211,045,827.88  บาท แยกเป็นรายได้จากการก่อสร้าง 209,238,203.55 บาท รายได้อื่น 1,807,624.33  บาท มีรายจ่ายรวม 209,789,791.65 บาท

แยกเป็น ต้นทุนจากการก่อสร้าง 174,845,433.96 บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 34,944,357.69 บาท ขาดทุนสุทธิ 604,509.45 บาท 

ส่วนสินทรัพย์ แจ้งว่า มีเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 49,878,830.56 บาท ลูกหนี้การค้า 14,813,591.29 บาท งานระหว่างก่อสร้าง 65,396,320.20 บาท รวมสินค้าคงเหลือ 65,396,320.20 บาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,952,609.15 บาท รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 133,041,351.20 บาท

ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  แจ้งว่า มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,768,246.61 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,222,359.50 บาท
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,990,606.11 บาท

รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 140,031,957.31 บาท

ส่วนหนี้สินแจ้งว่า มีเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 2,128,616.43 บาท เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 88,910,878.50 บาท ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 1,027,308.00 บาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15,929,434.40 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 107,996,237.33 บาท

ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง 13,850,000.00 บาท เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น 778,174.00 บาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 14,628,174.00 บาท

รวมหนี้สิน 122,624,411.33 บาท

ขณะที่ในหมายเหตุงบการเงิน ระบุว่า บริษัทมีีรายได้รับล่วงหน้าตามสัญญาจ้างงานก่อสร้างอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเล บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี สัญญาเลขที่ 46/2548 และรับเงินตามสัญญาจ้างล่วงหน้า งานก่อสร้างสถานแสดงพันธ์สัตว์ทะเลบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติฯ(ส่วนต่อเติมรูปตัว T) กว้าง18ม. ยาว30ม. สัญญาเลขที่ 1/2550 โดยระบุ ว่าบริษัทจะเฉลี่ยเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวเป็นรายได้ค่าก่อสร้างตามค่างวดงานที่ส่งมอบจนกระทั่งงานเสร็จ (ดูเอกสารประกอบ)

แต่ไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงานจ้างก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ไว้ด้วยแต่อย่างใด

โดยในส่วนรายได้รับล่วงหน้า ในงบปี 2550 ระบุตัวเลขอยู่ที่ 14,333,852.99 บาท ส่วนปี 2549 อยู่ที่ตัวเลข 18,710,262.14 บาท

ขณะที่งบการเงินปี 2551 ที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็มิได้มีการระบุถึงรายละเอียดงานที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ในหมายเหตุงบการเงินไว้ด้วยแต่อย่างใด

โดยงบการเงิน ปี 2551 แจ้งว่า มีรายได้รวม 229,797,853.68 บาท รวมรายจ่าย 228,386,755.57 บาท กำไรสุทธิ 561,209.57 บาท

สินทรัพย์แจ้งว่า  มีสินทรัพย์รวม158,937,754.68  ในจำนวนนี้ เป็นเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 87,109,866.90 บาท ลูกหนี้การค้า 15,531,328.12 บาท งานระหว่างก่อสร้าง 38,722,200.00 บาท มีหนี้สินรวม 140,968,999.13 บาท เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง 31,950,000.00 บาท เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น 590,822 บาท

ขณะที่ในงบการเงินปี 2553 บริษัทฯ ระบุว่า มีผลขาดทุนสะสมเกินกึ่งหนึ่งของทุนมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน แต่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รับปากว่า จะสนับสนุนการเงินและจัดการให้เพียงพอที่จะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

ล่าสุด ในช่วงบ่ายวันที่ 23 มี.ค.2561 สำนักข่าวอิศรา ได้พยายามติดต่อผู้บริหารบริษัท ไทคอน จำกัด ผ่านเบอร์โทร 0218203** เพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อได้

ขณะที่ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า นับตั้งแต่ช่วงปี 2543 -2559 บริษัท ไทคอน จำกัด ปรากฎชื่อเป็นคู่สัญญา ก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเล และงานก่อสร้างอื่นๆ  กับหน่วยงานราชการหลายแห่ง อาทิ กรมประมง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมจำนวนนับสิบสัญญา คิดเป็นวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาท

งานที่มีวงเงินว่าจ้างเกินร้อยล้านบาทขึ้นไปมีจำนวน 5 สัญญา ได้แก่

1. สัญญาเลขที่ 46/2548 จ้างเหมาก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเล บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี วงเงิน 279,500,000 บาท ทำสัญญาจ้างลงวันที่ 25 ก.ค. 48 ผู้ว่าจ้าง กรมประมง

2. สัญญาเลขที่ 1/2550 ก่อสร้างสถานแสดงพันธ์สัตว์ทะเลบึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติฯ(ส่วนต่อเติมรูปตัว T) กว้าง18ม. ยาว30ม. วงเงิน 169,850,000 บาท ทำสัญญาว่าจ้างลงวันที่ 14 พ.ย. 49  ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)สุพรรณบุรี

3. สัญญาเลขที่ 33/2550 ก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา วงเงิน 839,522,000  บาท  ทำสัญญาว่าจ้างลงวันที่ 21 ธ.ค. 50 ผู้ว่าจ้าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. สัญญาเลขที่ 005/2559 จ้างก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา  (ระยะ2)  วงเงิน 269,000,000 บาท ทำสัญญาว่าจ้างลงวันที่  18 พ.ย. 58 ผู้ว่าจ้าง  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5. สัญญาเลขที่ 213/2556 ก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. รพ.ชัยนาทนเรนทร วงเงิน 259,950,000 บาท ทำสัญญาว่าจ้างลงวันที่ 10 มิ.ย. 56 ผู้ว่าจ้าง โรงพยาบาลชัยนาท

นับเป็นเอกชนที่ได้รับงานว่าจ้างก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลจากหน่วยงานรัฐจำนวนมากของประเทศไทย ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]