gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: มหากาพย์อควาเรียมสงขลา 1.4 พันล.สร้างสิบปีไม่เสร็จ(6)  (อ่าน 6826 ครั้ง)

มหากาพย์อควาเรียมสงขลา 1.4 พันล.สร้างสิบปีไม่เสร็จ(6)

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

ที่มา สำนักข่าวอิศรา https://www.isranews.org/isranews/64545-aquarium00.html

สแกนชื่อผู้เกี่ยวข้องปมปัญหาอควาเรียมสงขลาพันล. 'นริศรา'กุญแจดอกสำคัญที่สุด? (6)

"...บุคคลที่จะไขคำตอบปัญหาเรื่องนี้ได้ดีที่สุดในเวลานี้ คือ น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเคยระบุว่าจะมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีการก่อสร้างล่าช้า ทั้งๆ ที่มีการงวดแรกไปแล้ว เนื่องมาจากมีการอ้างว่าแบบการก่อสร้างไม่ ชัดเจน แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นในเวลานั้น ได้รับการยืนยันว่าแบบการก่อสร้างนั้นดำเนินการอย่างถูกต้องไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถเซ็นสัญญา และจ่ายมัดจำตั้งแต่แรก..."



ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) นับตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามว่าจ้างให้ บริษัท ไทคอน จำกัด เข้ามารับงานเป็นทางการตามสัญญาเลขที่  33/2550  มีการลงนามเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 50  สืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน ก่อนที่การดำเนินงานโครงการนี้ จะถูกระบุว่ามีปัญหาความล่าช้า มีการแก้ไขสัญญาหลายครั้ง จนทำให้ราชการเสียหาย วงเงินโครงการขยายเพิ่มจาก 839 กว่าล้านบาท เป็นหลักพันกว่าล้านบาท และกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่า เป็นใครบ้างนั้น ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นทางการในขณะนี้

แต่ถ้าหากไล่เรียงข้อมูลรายชื่อบุคคลที่เข้ามาดำรงเป็น เลขาธิการ กอศ. นับตั้งแต่ช่วงปี 2550 จนถึงปัจจุบัน จะพบว่าโครงการนี้ ผ่านความรับผิดชอบของ เลขาธิการ กอศ. มาแล้วถึง 6 คน

เริ่มต้นจากยุคสมัย นายวีรศักดิ์ วงษ์สมบัติ อดีตเลขาธิการ กอศ. คนแรก (ดำรงตำแหน่งช่วงพ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551) โดยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org สืบค้นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ย้อนหลัง พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องขอขยายระยะเวลาทำสัญญาก่อหนี้ผูกพัน รายการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  ต่อที่ประชุมครม. ในยุคที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ดำรงตำแหนงเป็นรมว.กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนอดีตเลขาธิการ กอศ. คนต่อมา ได้แก่

- นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (ปัจจุบัน เสียชีวิตแล้ว)

- นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

- น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554

- นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559

- นายสุเทพ ชิตยพงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

สำหรับรายชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ดำรงตำแหน่ง ต่อจากช่วงเวลาที่มีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมครม. ในยุคศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  และมีการทำสัญญาก่อสร้างอควาเรียมจนถึงปัจจุบัน มี 11 คน ได้แก่

- นายสมชาย วงสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551- 9 กันยายน พ.ศ. 2551

- นายศรีเมือง เจริญศิริ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2551 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

- นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์    ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 -15 มกราคม พ.ศ. 2553

- นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่15 มกราคม พ.ศ. 2553 -9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

- นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554- 18 มกราคม พ.ศ. 2555

- นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

- นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

- นายจาตุรนต์ ฉายแสง ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

- พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557- 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

- พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 -5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

และ ล่าสุด นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2559

ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีการเสนอเรื่องและลงนามในสัญญาก่อสร้างอควเรียมนั้น มี 14 คน ได้แก่

นายบุญลือ ประเสริฐโสภา และ นายพงศกร อรรณนพพร ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 9 กันยายน พ.ศ.2552

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

นายไชยยศ จิรเมธากร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 - 8 สิงหาคม พ.ศ.2554

นางบุญรื่น ศรีธเรศ และนายสุรพงศ์ อึ้งอัมพรวิไล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 18 มกราคม พ.ศ. 2555

นายศักดา คงเพชร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ -ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มล.ปนัดดา ดิศกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

และ นพ.อุดม คชินทร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาตามข้อมูลที่สำนักข่าวอิศรา ได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวในกระทรวงศึกษาธิการก่อนหน้านี้ ว่า ต้นตอปัญหาสำคัญที่ทำให้โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา มีความล่าช้าเสร็จไม่ทันตามกำหนด ปัจจุบันผ่านมา 10 ปีแล้วยังไม่เสร็จ เงินงบประมาณที่ใช้ทะลุไปถึง 1.4 พันล้านบาท

เป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแต่การจ่ายเงินงวดแรกจำนวน 125 ล้านบาท หรือคิดเป็น15% ของวงเงินว่าจ้างตามสัญญา ให้กับบริษัทฯ แต่เมื่อมีการจ่ายเงินให้ไปแล้ว งานก่อสร้างกลับไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ไม่รู้ว่าเงินว่าจ้างถูกนำไปใช้จ่ายเรื่องอะไรกันแน่

ขณะที่บริษัทก็ประสบปัญหาสภาพคล่องเรื่อยมา ซึ่งในขณะนั้นมีความพยายามที่จะเสนอหาทางออกแก้ไขปัญหาด้วยการสลับงวดงานที่ต้องมีการจ่ายเงินจำนวนมากในงวดงานหลังสัญญาขึ้นมาทำแทนก่อน เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของผู้รับเหมา แต่ปรากฎว่าคณะกรรมการบริหารโครงการ ในขณะนั้นไม่เห็นด้วย

จนกระทั่งมาถึงยุคการบริหารงาน ของน.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการนี้โดยเร็ว ก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะออกคำสั่งเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารโครงการแบบยกชุด จากนั้นไม่นาน ก็มีการอนุมัติให้มีการสลับงวดงานที่ต้องมีการจ่ายเงินจำนวนมาก ในช่วงหลังๆ ขึ้นมาทำก่อนได้แต่หลังจากมีการสลับงวดงานแล้ว ปัญหาการก่อสร้างก็ยังเกิดขึ้นตามมาไม่รู้จบ เลยส่งผลทำให้การดำเนินงานโครงการนี้ มีความล่าช้า ไม่แล้วเสร็จ และมีการอนุมัติเติมเงินงบประมาณลงไปเพิ่มเติมอีกจำนวนมากด้วย

โฟกัสข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วงที่มีการจ่ายเงินตามสัญญางวดแรก จนกระทั่งถึงช่วงที่ น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการตรวจสอบปัญหาเรื่องนี้เป็นทางการ

ในส่วนของผู้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ กอศ. น่าจะประกอบไปด้วย นายวีรศักดิ์ วงษ์สมบัติ, นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์  และ นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา

ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายสมชาย วงสวัสดิ์ นายศรีเมือง เจริญศิริ  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์    นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ   

ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา และ นายพงศกร อรรณนพพร นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์

ขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ยืนยันสำนักข่าวอิศรา ว่า บุคคลที่น่าจะรู้ข้อมูลเบื้องหน้าเบื้องหลังปัญหาโครงการอควาเรียมสงขลามากที่สุด คือ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นแรก แต่ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว

ทำให้บุคคลที่จะไขคำตอบปัญหาเรื่องนี้ได้ดีที่สุดในเวลานี้ คือ น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเคยระบุว่าจะมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีการก่อสร้างล่าช้า ทั้งๆ ที่มีการงวดแรกไปแล้ว เนื่องมาจากมีการอ้างว่าแบบการก่อสร้างไม่ ชัดเจน แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นในเวลานั้น ได้รับการยืนยันว่าแบบการก่อสร้างนั้นดำเนินการอย่างถูกต้องไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถเซ็นสัญญา และจ่ายมัดจำตั้งแต่แรก

"จริงๆแล้วกรณีนี้สามารถเรียกปรับเงินจากบริษัทผู้รับเหมาได้ตั้งแต่ช่วงนั้น และ หากไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะต้องยกเลิกสัญญา แต่ข้อเท็จจริงกลับไม่มีการดำเนินการอะไรกับบริษัท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลับไปออกคำสั่งเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารโครงการแบบยกชุด จากนั้นไม่นาน ก็มีการอนุมัติให้มีการสลับงวดงานที่ต้องมีการจ่ายเงินจำนวนมาก ในช่วงหลังๆ ขึ้นมาทำก่อนได้แทน"

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา ได้เดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน กอศ.เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบสวนของคณะกรรมการชุดที่ น.ส.นริศราตั้งขึ้นมา แต่ได้รับการยืนยันจากทาง กอศ.ว่า ไม่เคยมีการลงนามตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวแต่อย่างใด

ดังนั้น บุคคลที่จะไขคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในห้วงเวลานี้ จึงดูเหมือนจะมีแค่ น.ส.นริศรา เพียงคนเดียวเท่านั้น
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]