gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: หาดใหญ่ ต้อนรับคณะกมธ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล  (อ่าน 7585 ครั้ง)

หาดใหญ่ ต้อนรับคณะกมธ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

ออฟไลน์ ต้อม_รัตภูมิ

วันที่ 22 กันยายน 2561 ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญัญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วม พ.ศ..... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานรับทราบผลการดำเนินการต่อต้านและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลนครหาดใหญ่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการตรากฏหมายและแนวทางปฏิบัติ

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.... ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งนำโดย พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตต์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมด้วยพลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญคนที่สาม นายกล้าณรงค์ จันทิก กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษาและคณะ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ และรับฟังข้อคิดเห็น ผลกระทบ ข้อเสนอแนะในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ....เพื่อที่จะรวบรวมนำข้อมูลที่ได้นำไปเสนอต่อสภาต่อไป

ซึ่งในการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ปี 2557 จากการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อเป็นองค์กรให้การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และขยายผลหรือขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย

และเทศบาลนครหาดใหญ่ได้กระกาศเจตจำนงสุจริต เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ว่า “จะนำพานครหาดใหญ่ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใสและร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต และกำหนดแนวทางให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ถือปฏิบัติและดำเนินการใน 5 ด้านดังนี้ ด้านความโปร่งใส ด้านความรับผิดชอบ ด้านความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมองค์กร ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

สำหรับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.... สาระสำคัญ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กฎ คู่สมรส ญาติ ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ และประเพณีนิยม ก็เพื่อให้การบริหารงานของภาครัฐจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประกอบกับต้องให้ประชาชนปราศจากจากความเคลือบแคลง สงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐ

จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด และเป็นการสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 29 มาตร า 32 มาตรา 37 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP : 0897384215

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]