gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: เชฟรอน นำชมศูนย์เศรษฐพัฒน์ กับภารกิจพัฒนาพลังคนเพื่อร่วมสร้างพลังงาน  (อ่าน 3808 ครั้ง)

เชฟรอน นำชมศูนย์เศรษฐพัฒน์ กับภารกิจพัฒนาพลังคนเพื่อร่วมสร้างพลังงาน

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

บิ๊กบอสเชฟรอน นำชมศูนย์เศรษฐพัฒน์ กับภารกิจพัฒนาพลังคนเพื่อร่วมสร้างพลังงาน

บิ๊กบอสเชฟรอน นำชม“ศูนย์เศรษฐพัฒน์” ที่ จ.สงขลา ศูนย์ฝึกมาตรฐานระดับโลก เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางพลังงาน มุ่งพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมสำรวจและผ ลิตปิโตรเลียม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ พร้อมโชว์การฝึกทักษะด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานกลางทะเลเมื่อ 6 ต.ค. 61 นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พร้อมด้วยนายวิษุวัต สิงหศิริ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง และในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมชมการดำเนินงานของศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี “คุณสุทธิชัย หยุ่น” Live สด ผ่านทางเฟซบุ๊ค “Suthichai Yoon” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานออกสู่สาธารณะ ซึ่งมีอาจารย์จักรเพชร พานแก้ว หัวหน้าแผนกการฝึกอบรบอาชีวอนามัยความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนในการฝึกช่วยเหลือตัวเองให้อยู่รอดในน้ำ กรณีเฮลิคอปเตอร์ขัดข้องกลางทะเล

“ศูนย์เศรษฐพัฒน์” เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านเทคนิคปิโตรเลียมว่าด้วยเรื่องการผลิตก๊าซธรรมชาติ การควบคุมการผลิต การซ่อมบำรุงครอบคลุมตั้งแต่การเรียนรู้เรื่องธรณีวิทยา จนถึงคุณสมบัติทางเคมีของก๊าซ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นภาษาอังกฤษบนแท่นซึ่งใช้พูดกันในงานผลิตปิโตรเลียม การฝึกให้รู้จักการปฐมพยาบาล การฝึกหัดว่ายน้ำ ทักษะการช่วยเหลือตนเองให้อยู่รอดในน้ำ และวิธีการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่าง ๆ การฝึกผจญเพลิง เพื่อให้บุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ นอกฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ทางเชฟรอน ยังคงมุ่งพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง เช่น การสอนทางไกลผ่านสื่อออนไลน์ แอปพลิเคชั่นต่างๆ ฯลฯ พร้อมพยายามดึงเด็กรุ่นใหม่มาร่วมทำงาน มุ่งชี้ให้เห็นว่าการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน จะสามารถลดความเสี่ยง และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเข้าไปซ่อมบำรุงยังพื้นที่ปฏบัติงาน เช่น การนำโดรนมาใช้ทั้งใต้น้ำ และในอากาศ การนำ Big Data ระบบ AI และ VR ฯลฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานบางอย่างที่มีความเสี่ยง

นอกจากนี้ ยังมีการปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้ ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เช่น หลักสูตร STEM กับโครงการ “Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนาด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสะเต็มศึกษา (วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) และการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทั่วประเทศ เพื่อชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า ความมั่นคงทางพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และที่สำคัญอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยทางเชฟรอนได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรชาวไทยให้มีทักษะความรู้ ความสามารถสามารถลงไปปฏิบัติงาน ณ แหล่งผลิตน้ำมันกลางอ่าวไทย ที่จะต้องใช้แรงงานคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถลงไปปฎิบัติภารกิจจัดหาพลังงานในอ่าวไทยได้ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง “ศูนย์เศรษฐพัฒน์” ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการด้านการฝึกอบรมบุคลากร และการผลิตก๊าซฯ กลางอ่าวไทย เมื่อเดือนเมษายน 2533 ที่จังหวัดสงขลาโดยศูนย์ดังกล่าว เป็นศูนย์ฝึกมาตรฐานระดับโลกที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ได้การรับรองมาตรฐานจากสถาบันฝึกอบรมปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของสหราชอาณาจักร คือ OPITO และได้รับการรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางน้ำจากกรมเจ้าท่า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงเรียนฝึกผจญเพลิงและการทำงานในพื้นที่อับอากาศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอีกด้วย

ในวันนี้มีการสาธิตการฝึกเอาชีวิตรอดในน้ำ และการฝึกการผจญเพลิงที่ Emergency Response Training Center (ERTC) ฝึกฝนคนไทยให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคปิโตรเลียมได้ทัดเทียมชาวต่างชาติ กลายเป็นทัพหน้าของเราในการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศนั่นเอง และต้องยึดมั่นความปลอดภัยสูงสุดด้วย และต่อด้วยการนำชมย่านเมืองเก่าสงขลา หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของเชฟรอน ที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]