ข่าวสารและสาระ > ทันข่าวท้องถิ่น

4 สนามบินภาคใต้สังกัดกรมท่าอากาศยาน พร้อมบริการขนส่งผลไม้ขึ้นเครื่องฟรี

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:
 กรมท่าอากาศยาน ช่วยเหลือเกษตรกร นำร่อง 4 สนามบิน ภาคใต้ เพิ่มน้ำหนักการขนส่งผลไม้ขึ้นเครื่องบิน พร้อมไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ !
.
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวถึง โครงการช่วยเหลือชาวเกษตรกร ในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร โดยกรมท่าอากาศยาน ทย. ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อรองรับผลไม้ ปี 2562 กับกรมการค้าภายใน หน่วยงานภาครัฐเอกชน และสายการบินต่างๆ ในการช่วยเหลือชาวเกษตรกร โดยการเชื่อมโยงการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตไปยังตลาดปลายทางโดยเร็ว เบื้องต้นได้กำหนดให้ 4 ท่าอากาศยานนำร่องที่อยู่ในโซนภาคใต้ ได้แก่
.
ท่าอากาศยานนราธิวาส
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ท่าอากาศยานชุมพร
.
ซึ่งท่าอากาศยานดังกล่าว อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มีจำนวนผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ส่วนท่าอากาศยานอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของ ทย. จะอำนวยความสะดวกในการบริการกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้ซึ่งเป็นกล่องที่ได้มาตรฐานจากกรมการค้าภายใน ในการโหลดผลไม้ขึ้นเครื่องบินเพื่อความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในการขนย้าย และเพื่อมาตรการความปลอดภัยด้านการบิน โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับกล่องดังกล่าวได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ทุกแห่ง
.
ทั้งนี้ สายการบินที่สามารถโหลดผลไม้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ เพิ่มน้ำหนักได้เพิ่มเป็น 40 กก. (เดิมได้ 20) / สายการบินนกแอร์ อนุญาตให้โหลด 10 กก. / นกเอ็กซ์ตร้าและนกแม็ก อนุญาต 40 กก. (เดิม 20 กก) / สายการบินแอร์เอเชีย อนุญาต ให้โหลด 20 กก. และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส อนุญาต 40 กก. (เดิม 20 กก.)
.
โดยมีระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562 - มกราคม 2563 ผลไม้ได้แก่ เงาะ มังคุด ลองกอง และผลไม้สดอื่นๆ ยกเว้น ทุเรียน
.
ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version