ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ดาวนายร้อย เปิดมัธยมต้น ม.1 - ม.3 มุ่งเด็กใต้เป็นหนึ่งของประเทศ

เริ่มโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์, 16:42 น. 16 ก.พ 55

ทีมงานประชาสัมพันธ์

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก "กวดวิชา" สู่ "มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3"

โรงเรียนในระบบ หมายถึง โรงเรียนเอกชนดาวนายร้อยในระบบ จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และสามารถออกวุฒิการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กวดวิชา หมายถึง โรงเรียนนอกระบบที่มุ่งเน้นการเรียนเฉพาะทาง เน้น 5 วิชาหลักและฝึกฝนด้านสมรรถภาพทางร่างกายที่ใช้ในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันกวดวิชาดาวนายร้อย จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 มุ่งเน้นการเรียนด้านวิชาการและพลศึกษาเพื่อสอบเข้าสู่โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อย 4 เหล่าทัพ

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ดาวนายร้อยพยายามพัฒนา มุ่งเน้น วิชาการและพลศึกษาอย่างเข้มข้น แต่สิ่งที่ดาวนายร้อยประสบปัญหา คือ ไม่สามารถทำให้นักเรียนไปถึงเป้าหมายของการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ทุกคน สาเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิดจากระบบการศึกษาที่มีปัจจัยจำกัดทั้งทางด้านเวลา กิจกรรม และภาระที่นักเรียนต้องรับผิดชอบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมทหารลดน้อยลง จึงไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

ดาวนายร้อยตระหนักในปัญหานี้มาโดยตลอด และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนดาวนายร้อยในระบบ ซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีเป้าหมายชัดเจน คือ เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เตรียมอุดมศึกษา เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และโรงเรียนระดับ ม.4 ชั้นนำของประเทศ

โรงเรียนดาวนายร้อยในระบบ เป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวในประเทศไทย ที่ถือเป็นโรงเรียนทางเลือก จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ พลศึกษา และความเป็นผู้นำ โดยใช้แนวทางการฝึกและควบคุมวินัยรูปแบบเดียวกับโรงเรียนเตรียมทหาร เปิดรับนักเรียนชายล้วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 รับเพียงระดับชั้นละ 60 คนต่อปี ทั้งแบบอยู่ประจำและไป - กลับ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dnr.ac.th/news/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-2555