gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

ผู้เขียน หัวข้อ: ความรู้เพื่อสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย  (อ่าน 1895 ครั้ง)

ความรู้เพื่อสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย

ออฟไลน์ wm5398

คุณสมบัติสมัครเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ไทย
       - ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
       - ต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และผ่านการเกณฑ์ ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว
       - ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี แต่ต้องไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
       - ต้องไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
       - ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
       - ต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
               - โรคเรื้อน
               - วัณโรคในระยะอันตราย
               - โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
               - โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
       - ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อนหรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
       - ต้องไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
       - ต้องไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
       - ต้องไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท
       - ต้องไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใดๆ

คุณวุฒิที่ใช้สมัครเข้า โรงเรียนการไปรษณีย์ไทย
คุณวุฒิที่ใช้สมัครเข้า โรงเรียนการไปรษณีย์ไทย นั้นจำเป็นต้องสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ม.6 หรือสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 สายการเรียน วิทย์ – คณิต และเกรดเฉลี่ยสะสม นั้นต้องไม่ต่ำกว่า 2.00

วิชาที่ใช้สอบแข่งขัน
วิชาที่สอบคัดเลือก โรงเรียนการไปรษณีย์ไทย มี 5 วิชาดังนี้
       - คณิตศาสตร์
       - ภาษาไทย
       - ภาษาอังกฤษ
       - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
       - ทดสอบทัศนคติ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์
       - ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ากิจกรรม จำนวน 10,000 บาท
       - ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน กระเป๋าและสมุดนักเรียน ฯลฯ ประมาณ 5,000 บาท

ข้อผูกพันของโรงเรียนไปรษณีย์ไทย
ข้อผูกพันต่อ ไปรษณีย์ไทย ในระหว่างการศึกษานั้น คือ หากผู้เรียนออกจากการเป็นนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ก่อนสำเร็จการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม (ยกเว้น กรณีมีปัญหาเรื่องสุขภาพ หรือถึงแก่ ความตาย หรือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เห็นสมควรให้ออกได้) ผู้ค้ำประกันจะต้องยินยอมชดใช้เงิน ให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการไปรษณีย์แล้วได้เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่ครบ 3 ปีบริบูรณ์หรือต้องออจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ค้ำประกันจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นจำนวนเงินปีละ 50,000 บาท
https://nine100.com/knowledge-to-apply-to-thailand-post-office/

 

ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]