gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 ผู้เขียน หัวข้อ: ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา 2 วัน 1 คืน ราคาเริมที่ 2900  (อ่าน 6833 ครั้ง)

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา 2 วัน 1 คืน ราคาเริมที่ 2900

เที่ยวสนุกทัวร์

  • บุคคลทั่วไป
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน เกาะตะรุเตา เกาะหินงาม เกาะไข่ ร่องน้ำจาบัง พักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน
กำหนดการเดินทาง คณะตั้งแต่ 2 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
วันแรก ปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง
07.00 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ที่ ท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางให้คณะแวะ เกาะตะรุเตา นำท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจพร้อมแวะเยี่ยมชม อุทยานเกาะตะรุเตา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะตะรุเตา (แบบกล่อง) หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางท่องทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง และสัมผัสโลกใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด ณ..หาดทรายขาว-ราวี จากนั้นออกเดินทางชมปะการังอ่อนเจ็ดสีอันสวยงาม ณ..ร่องน้ำจาบัง จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของหาดหินดำอันสวยงาม ณ..เกาะหินงาม สมควรแกเวลาให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะหลีเป๊ะเช่น เดินเล่น walking Street บนเกาะหลีเป๊ะ ชมพระอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าอันดามันใต้ ณ..Sunset Beach
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (2) ณ..รีสอร์ทที่พัก วารินทร์บีช รีสอร์ท หรือ เทียบเท่าจากนั้น อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันแรก เกาะหลีเป๊ะ– ปากบารา
07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ..รีสอร์ทที่พัก ถ่ายรูปหน้าชายหาด เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากปารา
10.00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าเรือสปีดโบ้ทนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (3 มื้อ)
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าหน้ากากดำน้ำ พร้อมเสื้อชูชี
ค่าซ้อฟดริ้งและผลไม้บริการตลอดการเดินทาง (อาหารว่าง)
ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง + Staff
ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

สนใจท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน ติดต่อเที่ยวสนุกทัวร์ โทร. 085 384 0228 (คุณนัท) เบอร์ Office โทร.075 210 308
หรือ สามารถดูราคา และกำหนดการเดินปัจจุบัน พร้อมดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ได้ที่ http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/index%20LS.html

รวมโปรแกรมทัวร์ เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะรุเตา ช่วงปี 55- ปี 56 เที่ยวกับคนในพื้นที่ รู้จริง รู้ลึก ปลอดภัย ราคาถูก (จองด่วน)
ทัวร์เริ่มจากท่าเรือปากบารา สตูล (จองด่วน) ออกเดินทางทุกวัน

เที่ยวสนุกทัวร์

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะสตูลวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น) DOWNLOAD
รหัสทัวร์ :KLP001
รับคณะที่ท่าเรือปากบารา สตูล นำคณะเที่ยวครบท้องทะเลสตูลใน 1 วัน เช่น เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม หาดทรายขาว อาดังราวี
กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคา : โทรสอบถามที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

--------------------------------------------------------------------------------

เที่ยวสนุกทัวร์

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน พักบนเกาะ อาหาร 3 มื้อ DOWNLOAD
รหัสทัวร์ :KLP002
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม หาดทรายขาว อาดังราวี พักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน
กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคา : โทรสอบถามที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

--------------------------------------------------------------------------------

เที่ยวสนุกทัวร์

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะรุเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง เมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ตมื้อค่ำ DOWNLOAD
รหัสทัวร์ :KLP003
รับคณะที่ท่าเรือปากบารา สตูล เที่ยวครบทุกที่ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหินงาม เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดังราวี ร่องน้ำจาบัง อ่าวสอง มื้อค่ำเมนูพิเศษอาหารซีฟู๊ต
กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคา : 2,900 บาท (พักห้องแอร์)

--------------------------------------------------------------------------------

เที่ยวสนุกทัวร์

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะรุเตา 3 วัน 2 คืน DOWNLOAD
รหัสทัวร์ :KLP005
รับคณะที่ท่าเรือปากบารา สตูล เที่ยวเกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม หาดทรายขาว อาดังราวี อ่าวสอง
กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคา : โทรสอบถามที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

--------------------------------------------------------------------------------

เที่ยวสนุกทัวร์

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน พักบนเกาะ อาหาร 4 มื้อ DOWNLOAD
รหัสทัวร์ :KLP004
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม หาดทรายขาว อาดังราวี พักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน
กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคา : โทรสอบถามที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955
ทัวร์เริ่มจากหาดใหญ่ (จองด่วน) ออกเดินทางทุกวัน

เที่ยวสนุกทัวร์

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะสตูลวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น) DOWNLOAD
รหัสทัวร์ :KLP006
รับคณะที่หาดใหญ่ ปากบารา นำคณะเที่ยวครบท้องทะเลสตูลใน 1 วัน เช่น เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม หาดทรายขาว อาดังราวี
กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคา : โทรสอบถามที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

--------------------------------------------------------------------------------

เที่ยวสนุกทัวร์

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล 2 วัน 1 คืน พักบนเกาะ อาหาร 3 มื้อ DOWNLOAD
รหัสทัวร์ :KLP007
รับคณะที่หาดใหญ่ สู่ท่าเรือปากบารา สตูล เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม หาดทรายขาว อาดังราวี พักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน
กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคา : โทรสอบถามที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

--------------------------------------------------------------------------------

เที่ยวสนุกทัวร์

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะรุเตา 3 วัน 2 คืน DOWNLOAD
รหัสทัวร์ :KLP008
รับคณะที่หาดใหญ่ สู่ ท่าเรือปากบารา สตูล เที่ยวเกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม หาดทรายขาว อาดังราวี อ่าวสอง
กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคา : โทรสอบถามที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955
ทัวร์เริ่มจากกรุงเทพ (จองด่วน)

เที่ยวสนุกทัวร์

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะรุเตา 4 วัน 3 คืน (เมนูพิเศษอาหารซีฟู๊ต) DOWNLOAD
รหัสทัวร์ :KLP011
รับคณะที่กรุงเทพฯ สู่ ท่าเรือปากบารา สตูล นำคณะเที่ยวครบท้องทะเลสตูล เช่น เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม หาดทรายขาว อาดังราวี
กำหนดการเดินทาง : 20-23 ต.ค./ 23-26 พ.ย. / 2-5 ธ.ค. 55 (จองด่วนห้องพักบนเกาะมีจำกัด)
ราคา : 6,890 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว พักห้องแอร์ทุกห้อง) คณะเดินทาง 30 - 50 ท่าน กรณีเป็นรถตู้ 8-10 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน เพิ่มท่านละ 300 บาท

--------------------------------------------------------------------------------

เที่ยวสนุกทัวร์

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะรุเตา 4 วัน 3 คืน (เมนูพิเศษอาหารซีฟู๊ต + พักบนเกาะ 2 คืน) DOWNLOAD
รหัสทัวร์ :KLP009
รับคณะที่กรุงเทพฯ สู่ ท่าเรือปากบารา สตูล นำคณะเที่ยวครบท้องทะเลสตูล เช่น เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม หาดทรายขาว อาดังราวี
กำหนดการเดินทาง : 19-22 ต.ค./ 23-26 พ.ย. / 2-5 ธ.ค. 55 / 29 ธ.ค.55 - 1 ม.ค.56 (จองด่วนห้องพักบนเกาะมีจำกัด)
ราคา : 7,490 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว พักห้องแอร์ทุกห้อง) คณะเดินทาง 30 - 50 ท่าน

--------------------------------------------------------------------------------

เที่ยวสนุกทัวร์

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะรุเตา 4 วัน 3 คืน (เมนูพิเศษอาหารซีฟู๊ต + พักบนเกาะ 2 คืน) เดินทางโดยรถตู้ 8-10 ท่าน DOWNLOAD
รหัสทัวร์ :KLP010
รับคณะที่กรุงเทพฯ สู่ ท่าเรือปากบารา สตูล นำคณะเที่ยวครบท้องทะเลสตูล เช่น เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม หาดทรายขาว อาดังราวี
กำหนดการเดินทาง : 19-22 ต.ค./ 23-26 พ.ย. / 2-5 ธ.ค. 55 / 29 ธ.ค.55 - 1 ม.ค.56 (จองด่วนห้องพักบนเกาะมีจำกัด)
ราคา : 7,990 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว พักห้องแอร์ทุกห้อง) คณะเดินทาง 8 - 10 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัวออกเดินทางได้ทุกวัน
ท่านสามารถเลือกโปรแกรมทัวร์ด้านบน แล้วโทรสอบถามราคาได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955
http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/index%20LS.html

แอนนี่

  • บุคคลทั่วไป
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะสตูลวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น) DOWNLOAD
รหัสทัวร์ :KLP006
รับคณะที่หาดใหญ่ ปากบารา นำคณะเที่ยวครบท้องทะเลสตูลใน 1 วัน เช่น เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม หาดทรายขาว อาดังราวี
กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคา : โทรสอบถามที่ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955

อยากทราบราคาไปทริปนี้ค่ะ ต้องไปอย่างน้อยกี่คนค่ะ

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]